XIII Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów ds. Administracyjnych, Technicznych i Eksploatacyjnych w podmiotach leczniczych
wrzesień
14 - 16
Miejsce : Krynica-Zdrój, Hotel Prezydent Medical SPA & Wellness, Aleja Leona Nowotarskiego 3
Data: 14 wrzesień 2020

 

Program :
 • „Prawo budowlane, roboty budowlane”

 • „Bieżące utrzymywanie budynków, eksploatacja, przeglądy roczne, 5-letnie”

 • „Wybór dostawcy energii elektrycznej, ciepła i gazu. Podstawowe akty prawne, przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”

 • „Normy unijne a wymogi sanitarne w szpitalach, w tym zagadnienie odpadów medycznych”

 • „Spełnianie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób niż to określono w przepisach techniczno-budowlanych oraz stosowanie rozwiązań zamiennych, zapewniających niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej, w przypadkach wskazanych w przepisach przeciwpożarowych. Czynności zabronione i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej”

 • „Innowacyjne projekty i rozwiązania”

 • „Pozamedyczne standardy akredytacji szpitali - środowisko opieki i wymogi techniczne”

Prowadzący :
 • dr inż. Sameh Abu Mizer, wieloletni pracownik samorządowy, wieloletni staż pracy jako inspektor nadzoru budowlanego, Inżynier Kontraktu wielu inwestycji rządowych na terenie calej Polski

 • Danuta Jaskulska, prawnik, specjalista ds. zamówień publicznych w podmiocie leczniczym

 • młodszy brygadier Sebastian Woźniak, Rzecznik Małopolskiej Straży Pożarnej, rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Pracuje w wydziale kontrolno-rozpoznawczym Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie

 • Małgorzata Turowska, Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych, Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie

 • dr n. med. Marek Tombarkiewicz, Dyrektor Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji

 • przedstawiciel WSSE Kraków

Termin :
14 wrzesień 2020 - 16 kmiesiac 2020     
Miejsce :
Krynica-Zdrój, Hotel Prezydent Medical SPA & Wellness, Aleja Leona Nowotarskiego 3
Cena :
1100 zł/os.
Zapewniamy :
udział, materiały, wyżywienie, zakwaterowanie w pokoju 2-os.
Dopłata do pokoju 1-osobowego
210 zł/os.
*Podana cena szkolenia obowiązuje wyłącznie dla pracowników placówek Ochrony Zdrowia.
**Przedstawiciele pozostałych firm w celu zapewnienia udziału proszeni są o kontakt z biurem: renata.wozniak@pce.com.pl
Zgłoszenia :
 
Zgłoszenia:
 1. poprzez wypełnienie i przeslanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się poniżej

 2. e-mailem : pce@pce.com.pl

 3. faksem na nr (022) 890 20 02, 890 20 01

Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają potwierdzenie przyjęcia  zgłoszenia na adres e-mailowy. Jeżeli nie otrzymają Państwo od  nas potwierdzenia w ciągu 24h oznacza to, że zgłoszenie do nas nie dotarło.

 

PŁATNOŚĆ NALEŻY UISCIĆ PRZELEWEM PRZED SZKOLENIEM

KONTO: Polskie Centrum Edukacji Anna Osińska BANK MILLENNIUM S.A.

            32 1160 2202 0000 0000 2731 7659

na przelewie prosimy umieścić nazwisko uczestnika oraz datę szkolenia

 

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI

Upoważniam Polskie Centrum Edukacji do wystawienia elektronicznej faktury VAT.
Przy rezygnacji poniżej 21 dnia organizator zatrzymuje 100% wpłaconej kwoty. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia nas z obowiązku zapłaty za szkolenia.

Faktury wysyłane są elektronicznie. Wysyłka korespondencji papierowej (Faktura VAT) koszt 8 zł netto.

Dodatkowe informacje :
Rejestracja uczestników w dniu 14 wrzesnia 2020 r. od godz. 12:30

Obiad o godz. 13:00

Rozpoczęcie konferencji 14 września 2020 r. o godz. 14:00

Zakończenie w dniu 16 września 2020 r. ok. godz. 12:00Formularz zgłoszenia
Partnerzy wydarzenia
Wydarzenia
styczeń
01
Ilość dni szkolenia: 1
kwiecień
20
Ilość dni szkolenia: 1
czerwiec
02
Ilość dni szkolenia: 1
czerwiec
04
Ilość dni szkolenia: 1