II Ogólnopolska Konferencja Pielęgniarka i Położna w POZ
wrzesień
04
„Rola i zadania pielęgniarki i położnej w realizacji świadczeń POZ”
Miejsce : Warszawa
Data: 04 wrzesień 2020

 

Program :
 • Opieka koordynowana

 • Rola Pielęgniarek i Położnych w trakcie wdrożenia systemu akredytacyjnego zgodnego ze standardami CMJ

 • Wszystko o receptach

 • Jak rozmawiać o szczepieniach w czasie pandemii

 • Radzenie sobie z przemocą, Sytuacje kryzysowe 

 • Radzenie sobie z przemocą, postawy i podstawy prawne

 • Komunikacja z trudnym pacjentem

 • Elektroniczna dokumentacja medyczna

 • Prowadzenie dokumentacji elektronicznej – przykłady, podzielenie się doświadczeniami 

Prowadzący :
 • mgr Sławomir Jagieła, MBA - Prorektor ds. Interesariuszy Zewnętrznych. Collegium Humanum Szkoły Głównej Menedżerskiej. Dyrektor Instytutu Zdrowia i Spraw Społecznych. Collegium Humanum Szkoły Głównej Menedżerskiej. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Koordynowanej Ochrony Zdrowia.

 • Andrzej Peńsko - lekarz, auditor ISO, Administrator bezpieczeństwa informacji

 • dr med. Paweł Grzesiowski, ekspert w dziedzinie profilaktyki zakażeń, Prezes Fundacji Instytut Profilaktyki Zakażeń, Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa 

 • dr n. prawnych Anna Augustynowicz, adiunkt w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego. Zajmuje się problematyką odpowiedzialności prawnej personelu medycznego oraz prawami pacjenta i prawami personelu medycznego

 • lic. piel. Maciej Kaczkowski, pielęgniarz od dwóch lat pracujący w POZ. Aktualnie kończy studia magisterskie na UM w Poznaniu. Interesuje się pielęgniarstwem rodzinnym i internistycznym oraz prawem medycznym

 • Kornela Oblińska, inspektor Policji w stanie spoczynku, doktor nauk społecznych w dziedzinie zarządzania w środowisku informacyjnym. Członkini ogólnopolskich projektów naukowych w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępczości

 • Katarzyna Kowalska, Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe

 • Zuzanna Rohn, trener umiejętności menedżerskich, rozwoju osobistego, audytor systemu zarządzania jakością w ochronie zdrowia

Termin :
04 wrzesień 2020
Miejsce :
Warszawa
Cena :
380 zł/os.
Zapewniamy :
uczestnictwo w godzinach 9:45-16:30, materiały, przerwy kawowe
Zgłoszenia :
Zgłoszenia:
 1. poprzez wypełnienie i przeslanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się poniżej

 2. e-mailem : pce@pce.com.pl

 3. faksem na nr (022) 890 20 02, 890 20 01

Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają potwierdzenie przyjęcia  zgłoszenia na adres e-mailowy. Jeżeli nie otrzymają Państwo od  nas potwierdzenia w ciągu 24h oznacza to, że zgłoszenie do nas nie dotarło.

 

PŁATNOŚĆ NALEŻY UISCIĆ PRZELEWEM PRZED SZKOLENIEM

KONTO: Polskie Centrum Edukacji Anna Osińska BANK MILLENNIUM S.A.

            32 1160 2202 0000 0000 2731 7659

na przelewie prosimy umieścić nazwisko uczestnika oraz datę szkolenia

 

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI

Upoważniam Polskie Centrum Edukacji do wystawienia elektronicznej faktury VAT.
Przy rezygnacji poniżej 21 dnia organizator zatrzymuje 100% wpłaconej kwoty. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia nas z obowiązku zapłaty za szkolenia.

Faktury wysyłane są elektronicznie. Wysyłka korespondencji papierowej (Faktura VAT) koszt 8 zł netto.

Dodatkowe informacje :
 

Rejestracja uczestników:
                          w dn. 4 września o godzinie 9:15
Zajęcia rozpoczynają się:
                          w dn. 4 września o godzinie 9:45

Zakończenie zajęć:
                          w dn. 29 maja ok. godziny 16:30Formularz zgłoszenia
Partnerzy wydarzenia
Wydarzenia
styczeń
01
Ilość dni szkolenia: 1
kwiecień
20
Ilość dni szkolenia: 1
czerwiec
02
Ilość dni szkolenia: 1
czerwiec
04
Ilość dni szkolenia: 1