PORADA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ POZ
luty
06
Szkolenie online
Miejsce : Online, godz. 9:00-15:00
Data: 06 luty 2021

 

Program :

Szkolenie odbędzie się w formie Online w godzinach 9:00-15:00 

 

I Porada okiem prawnika – dr Anna Augustynowicz

II Porada pielęgniarki –mgr Jerzy Krukowski

 • Przepisy
 • Co to jest porada pielęgniarska?
 • Personel
 • Zakres świadczenia
 • Dostępność badań
 • Standard i organizacja udzielania świadczenia
 • Miejsce udzielania świadczeń
 • Wyposażenie w sprzęt, aparaturę medyczna i produkty lecznicze
 • Sprawozdawczość
 • Finansowanie
 • Wystawianie recept
 • Elementy badań fizykalnych

II Porada położnej – mgr Marika Kaczmarek

 • Zakres świadczeń, które może wykonywać położna w ramach porady położnej
 • Finansowanie porady położnej
 • Porada położnej a samodzielność zawodowa
Prowadzący :

Jerzy Krukowski - mgr pielęgniarstwa, spec. piel.op. paliat, kierownik kursów Wywiad i badanie fizykalne oraz Ordynowanie leków i wypisywanie recept oraz wieloletni praktyk, biegły sądowy z zakresu pielęgniarstwa.

Anna Augustynowicz - doktor nauk prawnych, adiunkt w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego. Zajmuje się problematyką odpowiedzialności prawnej personelu medycznego oraz prawami pacjenta i prawami personelu medycznego. Autorka szeregu publikacji w tym zakresie.

Marika Kaczmarek - mgr położnictwa, edukator ds. laktacji. Właścicielka szkoły rodzenia w podpoznańskim Suchym Lesie. Swoje pacjentki obejmuje holistyczną opieką ordynując im leki i wypisując recepty.

Termin :
06 luty 2021
Miejsce :
Online, godz. 9:00-15:00
Cena :
310 zł/os.
Zgłoszenia :
 

Zgłoszenie na szkolenie odbywa się poprzez:

- wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się poniżej.

Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają potwierdzenie przyjęcia  zgłoszenia na adres e-mailowy. Jeżeli nie otrzymają Państwo od  nas potwierdzenia w ciągu 24h oznacza to, że zgłoszenie do nas nie dotarło.

 

PŁATNOŚĆ NALEŻY UISCIĆ PRZELEWEM PRZED SZKOLENIEM

KONTO: Polskie Centrum Edukacji Anna Osińska BANK MILLENNIUM S.A.

            32 1160 2202 0000 0000 2731 7659

na przelewie prosimy umieścić nazwisko uczestnika oraz datę szkolenia

 

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI

Upoważniam Polskie Centrum Edukacji do wystawienia elektronicznej faktury VAT.
Przy rezygnacji poniżej 21 dnia organizator zatrzymuje 100% wpłaconej kwoty. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia nas z obowiązku zapłaty za szkolenie.

Faktury wysyłane są elektronicznie.

Wysyłka korespondencji papierowej (Faktura VAT) koszt 8 zł netto.

Dodatkowe informacje :
 

Uczestnicy kursu otrzymają link do pokoju Online na mail podany w zgłoszeniu.

Szkolenie odbędzie się w formie online w godzinach 9:00-15:00 

 

Wymagania techniczne:

 1. Głośnik  /  lub słuchawki – niezbędny by słyszeć wykładowcę
 2. Mikrofon – przyda się jeśli będziemy chcieli zabrać głos, zadać pytanie (pytania będzie też można pisać na chacie)
 3. Kamera – jeśli zabierając głos będziemy chcieli się pokazać


Formularz zgłoszenia
Partnerzy wydarzenia
Baza sprzętu medycznego
MEDIPMENT.PL MEDICAL EQUIPMENT   Dynamiczne zmiany zachodzące w branży medycznej skutkują wzrostem zaint...
czytaj więcej
Wydarzenia
styczeń
01
sierpień
30
sierpień
30
wrzesień
07