Standard rachunku kosztów u świadczeniodawców – praktyczny warsztat
grudzień
16 - 17
Szkolenie online
Miejsce : Online
Data: 16 grudzień 2020

 

Program :

Przed szkoleniem uprzejmie prosimy o zapoznanie się w treścią trzech poniższych artykułów wprowadzających w temat szkolenia:

 

 • Wycena procedur medycznych – Ile kosztują procedury medyczne

https://coplus.pl/articles/ile_kosztuja_procedury_medyczne

 • Wycena procedur medycznych – dlaczego tak trudno opisać procedury i wyliczyć ich koszt

https://coplus.pl/articles/dlaczego_tak_trudno_wyliczyc_koszt_procedur

 • Jakie informacje kosztowe i przychodowe powinien analizować kierownik oddziału?

https://coplus.pl/articles/jakie_informacje_powinien_analizowac_kierownik_oddzialu

 

Zapraszamy do udziału w szkoleniu, które umożliwi poznanie przepisów nowego rozporządzenia w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów oraz przećwiczenie zasad alokacji kosztów w trakcie ćwiczeń. 

Standard rachunku kosztów:

 • Zmiany w strukturze OPK i kont układu 4
 • Zasady rozliczania kosztów OPK
 • Zasady kalkulacji kosztów procedur medycznych

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców, to nowe wyzwanie z jakim od 1 stycznia 2021 roku mają zmierzyć się komórki z obszaru księgowości, analiz i controllingu podmiotów realizujących świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych na podstawie art. 31lc ust. 6 ustawy, z uwzględnieniem art. 31lc ust. 8 ustawy.

 

ADRESACI

Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby chcące poznać wytyczne standardu rachunku kosztów oraz nabyć umiejętności jego implementacji.

Szkolnie podzielone jest na część merytoryczną (omówienie przepisów samego rozporządzenia i 9 załączników)  oraz warsztatową (wykonanie praktycznych ćwiczeń).

 

ZOBACZ FILM PROMOCYJNY

PROGRAM

2 dni szkoleniowe

1.      Omówienie przepisów rozporządzenia (cel, wytyczne, obowiązek stosowania)

2.      Zmiany w systemie finansowo-księgowym

 • Zmiany dotyczące kont układu 5
 • Zmiany dotyczące kont układu 4
 • Zmiany w alokacji:
  • Kosztów wspólnych
  • OPK działalności pomocniczej medycznej i niemedycznej
  • OPK Proceduralnych
  • OPK Zarządu

3.      Omówienie 9 załączników do rozporządzenia

 • Załącznik 1 – kody funkcji OPK
 • Załącznik 2 – zasady wyodrębniania OPK
 • Załącznik 3 – zasady przypisywania kodów charakteryzujących funkcje i specjalności komórki organizacyjnej do rodzajów działalności
 • Załącznik 4 – wzór przypisania OPK w układzie podmiotowo-funkcjonalnym do kodów funkcji oraz kodów charakteryzujących specjalności komórki organizacyjnej
 • Załącznik 5 – ewidencja kosztów wg kryterium rodzajowego
 • Załącznik 6 – standardowe rozdzielniki kosztów wspólnych
 • Załącznik 7 – standardowe klucze podziałowe służące rozliczaniu kosztów działalności pomocniczej
 • Załącznik 8 – Standardowe klucze podziałowe służące rozliczaniu kosztów działalności podstawowej, w tym OPK proceduralnych
 • Załącznik 9 – Sposoby wyceny procedur medycznych

4.      Etapy alokacji kosztów własnych sprzedaży dla OPK

 • ETAP I - księgowanie kosztów i alokowanie kosztów wspólnych
 • ETAP II - alokowanie kosztów OPK działalności pomocniczej medycznej i niemedycznej
 • ETAP III - alokowanie kosztów OPK Proceduralnych

5.      Kalkulacja kosztów procedury medycznej (warianty zależne od dokładności posiadanych danych)

6.      Część warsztatowa

 • Ćwiczenie 1 – Nowa struktura planu kont w układzie 4 i 5, czy należy wykonać zmiany?
 • Ćwiczenie 2 – Koszty wspólne i ich klucze podziału
 • Ćwiczenie 3 – OPK pomocnicze medyczne / niemedyczne i ich klucze podziału
 • Ćwiczenie 4 – OPK Proceduralne i ich klucze podziału
 • Ćwiczenie 5 – OPK Zarządu i wskaźnik narzutu kosztów zarządu (wersja z rozliczaniem na konta w zespole 5)
 • Ćwiczenie 6 – Koszt procedury medycznej (warianty w zależności od posiadanej szczegółowości danych)

 

Prowadzący :

dr Anna Anders-Szymańska

Pełniła funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Finansowych w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu. Odpowiadała za raportowanie finansowe oraz rozwój procesów kontrolingowych wraz    
z wprowadzeniem raportowana operacyjnego dedykowanego konkretnym obszarom działalności Szpitala.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w projektach konsultingowo-wdrożeniowych związanych z wykorzystaniem nowoczesnych koncepcji rachunków kosztów w polskich przedsiębiorstwach oraz kompetencje w implementacji rachunku kosztów w firmach o profilu produkcyjnym, dystrybucyjnym oraz usługowym.

Doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i wykładowca na polskich uczelniach (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uczelnia Łazarskiego).Szkolenia prowadzone przez dr Annę Anders-Szymańską to połączenie wiedzy merytorycznej, praktycznych warsztatów z ciekawym sposobem prowadzenia zajęć.

 

Termin :
16 grudzień 2020 - 17 grudzień 2020     
Miejsce :
Online
Cena :
970 zł/os.
Zgłoszenia :

Zgłoszenie na szkolenie odbywa się poprzez:

- wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się poniżej.

Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają potwierdzenie przyjęcia  zgłoszenia na adres e-mailowy. Jeżeli nie otrzymają Państwo od  nas potwierdzenia w ciągu 24h oznacza to, że zgłoszenie do nas nie dotarło.

 

PŁATNOŚĆ NALEŻY UISCIĆ PRZELEWEM PRZED SZKOLENIEM

KONTO: Polskie Centrum Edukacji Anna Osińska BANK MILLENNIUM S.A.

            32 1160 2202 0000 0000 2731 7659

na przelewie prosimy umieścić nazwisko uczestnika oraz datę szkolenia

 

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI

Upoważniam Polskie Centrum Edukacji do wystawienia elektronicznej faktury VAT.
Przy rezygnacji poniżej 14 dnia organizator zatrzymuje 100% wpłaconej kwoty. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia nas z obowiązku zapłaty za szkolenie.

Faktury wysyłane są elektronicznie.

Dodatkowe informacje :

Uczestnicy kursu otrzymają link do pokoju Online na mail podany w zgłoszeniu.

Czas trwania szkolenia online:

 • w dniu 16 grudnia - 10:00 - 15:30
 • w dniu 17 grudnia - 10:00 - 15:30

 

Wymagania techniczne:

 1. Głośnik  /  lub słuchawki – niezbędny by słyszeć wykładowcę
 2. Mikrofon – przyda się jeśli będziemy chcieli zabrać głos, zadać pytanie (pytania będzie też można pisać na chacie)
 3. Kamera – jeśli zabierając głos będziemy chcieli się pokazać


Formularz zgłoszenia
Partnerzy wydarzenia
HARMONOGRAM KONFERENCJI 2021
Wszystkie aktualne konferencje i szkolenia znajdą Państwo w zakładce "Szkolenia i konferencje"....
czytaj więcej
Siedziba firmy
POLSKIE CENTRUM EDUKACJI – ANNA OSIŃSKA ul. Żelazna 41, lok 6 00-836 Warszawa 7 min pieszo od Dworca Cent...
czytaj więcej
Wydarzenia
styczeń
01
maj
10
Ilość dni szkolenia: 1
maj
12
Ilość dni szkolenia: 1
maj
21
Ilość dni szkolenia: 1