Otwarcie ksiąg rachunkowych 2021 z uwzględnieniem obowiązującego od dnia 1 stycznia 2021r. Rozporządzenia MZ w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców
grudzień
21
SZKOLENIE ONLINE
Miejsce : Online, godz. 8:30-15:30
Data: 21 grudzień 2020

 

Program :

Dla kogo:

Podmioty lecznicze, w tym szpitale publiczne, niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, prywatne kliniki i inne mające zawarte umowy z NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, z uwzględnieniem ust. 8 ustawy określonej poniżej.

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie określa zalecenia dotyczące standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców, o których mowa art. 31lc ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanych dalej „świadczeniodawcami” z uwzględnieniem ust. 8.

 

Program:

1. Polityka rachunkowości, w tym omówienie:

a) zmian planu kont zespołu „4”

b) zmian planu kont zespołu „5”,

c) zmian zasad klasyfikacji zdarzeń,

2. Działanie kont zespołu „4” i „5”

a) utożsamienie kodu funkcji z kontem zespołu „5”,

b) wyodrębnienie kont wg rodzaju działalności – działalność podstawowa, działalność pomocnicza (nieproceduralna), działalność komercyjna medyczna i niemedyczna.

c) procedura opisu dokumentów księgowych,

d) określenie ośrodków kosztów wraz z przypisanymi kodami funkcji, kodami specjalności oraz nr konta księgowego wg obligatoryjnego wzoru,

e) wyodrębnienie OPK proceduralnych – w tym zmianarozliczania SOR i Izby Przyjęć,

f) alokacja kosztów,

g) omówienie  poziomu kont zespołu „5” i zespołu „4”

3. Formalne określenie przyjętych procedur.

a) przyjęcie zasad, metodz uwzględnieniem struktury organizacyjnej i specjalizacji danego podmiotu wg zaleceń rozporządzenia.

 • omówienie przykładowego regulaminu (może być załącznikiem do polityki rachunkowości) określającego zasady i metody w tym wyszczególnienie osób odpowiedzialnych za dany obszar wraz ze sprawozdawczością i instrukcjami wypełniania tabel.
 • omówienie harmonogramu prac związanych z wdrożeniem standardu kosztów oraz przypisanie kompetencji i odpowiedzialności osób za dany obszar na podstawie przykładowego zarządzenia dyrektora.

4. Procedury medyczne – przykłady - ćwiczenie

a) wskazanie różnic między metodami wpływającymi na wycenę procedur medycznych – przykład – ćwiczenie

b) wykaz rodzaju procedur medycznych wg ICD-9 pod względem: ( przykłady)

 • różnych specjalności
 • istotności kosztów
 • technologii wraz z uwzględnieniem procedur złożonych
 • metodyka wyliczenia stawki godzinowej personelu wykonującegoprocedurę,

c) najczęstsze błędy przy wycenie. – przykład  -  ćwiczenie

d) metoda oparta na rzeczywistych kosztach zużytych zasobów,

e) metody oparte na kosztach typowo zużywanych zasobów,

f) omówienie zasad ustalenia kosztów pośrednichprocedur medycznych

5. Obowiązek sprawozdawczy do Agencji Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji

6. Zastosowanie informatycznych rozwiązań w zakresie stosowania nowego standardu kosztów, udogodnienia , rozwiązania– na co należy zwrócić uwagę.

 

 

 

 

Prowadzący :

Katarzyna Dankowska – ekspert w dziedzinie rachunkowości, rachunku kosztów w zakładach opieki zdrowotnej, podatku VAT i podatku dochodowego od osób prawnych – CIT. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych na stanowiskach: Głównego Księgowego, Kierownika działu Controllingu i Księgowości Zarządczej, Zastępcy Głównego Księgowego w szpitalu publicznym i niepublicznym oraz Głównego Księgowego w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych.

Certyfikowany przez zespół Katedry Rachunkowości Menadżerskiej Szkoły Głównej Handlowej pod patronatem Ministerstwa Zdrowia ekspert w zakresie: rachunku kosztów w zakładach opieki zdrowotnej i informacji zarządczej oraz restrukturyzacji i konsolidacji zakładów opieki zdrowotnej.

 

Posiada certyfikat nadający uprawnienie do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydanego przez Ministerstwo Finansów oraz posiada uprawnienia pedagogiczne dla nauczycieli.

Termin :
21 grudzień 2020
Miejsce :
Online, godz. 8:30-15:30
Cena :
737 zł/os.
Zgłoszenia :
 1. poprzez wypełnienie i przeslanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się poniżej

 2. e-mailem : pce@pce.com.pl

Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają potwierdzenie przyjęcia  zgłoszenia na adres e-mailowy. Jeżeli nie otrzymają Państwo od  nas potwierdzenia w ciągu 24h oznacza to, że zgłoszenie do nas nie dotarło.

 

PŁATNOŚĆ NALEŻY UISCIĆ PRZELEWEM PRZED SZKOLENIEM

KONTO: Polskie Centrum Edukacji Anna Osińska BANK MILLENNIUM S.A.

            32 1160 2202 0000 0000 2731 7659

na przelewie prosimy umieścić nazwisko uczestnika oraz datę szkolenia

 

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI

Upoważniam Polskie Centrum Edukacji do wystawienia elektronicznej faktury VAT.
Przy rezygnacji poniżej 14 dnia organizator zatrzymuje 100% wpłaconej kwoty. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia nas z obowiązku zapłaty za szkolenia.

Faktury wysyłane są elektronicznie. Wysyłka korespondencji papierowej (Faktura VAT) koszt 8 zł netto.

Dodatkowe informacje :

Czas trwania szkolenia: 8:30 - 15:30

 

Wymagania techniczne:

 1. Głośnik  /  lub słuchawki – niezbędny by słyszeć wykładowcę
 2. Mikrofon – przyda się jeśli będziemy chcieli zabrać głos, zadać pytanie (pytania będzie też można pisać na chacie)
 3. Kamera – jeśli zabierając głos będziemy chcieli się pokazać


Formularz zgłoszenia
Partnerzy wydarzenia
Pełnia Kobiecości
...
czytaj więcej
HARMONOGRAM KONFERENCJI 2020
Wszystkie aktualne konferencje i szkolenia znajdą Państwo w zakładce "Szkolenia i konferencje"....
czytaj więcej
Siedziba firmy
POLSKIE CENTRUM EDUKACJI – ANNA OSIŃSKA ul. Żelazna 41, lok 6 00-836 Warszawa 7 min pieszo od Dworca Cent...
czytaj więcej
Wydarzenia
styczeń
01
styczeń
26
Ilość dni szkolenia: 1
styczeń
28
styczeń
29
Ilość dni szkolenia: 1