Standard Rachunku Kosztów w POZ
luty
24
dla podmiotów realizujących świadczenia w ramach POZ w połączeniu z ambulatoryjną opieką specjalistyczną – AOS oraz w ramach Pogotowia Ratunkowego.
Miejsce : Online, godz. 8:30-16:00
Data: 24 luty 2021

 

Program :

Metodyka oraz praktyczne aspekty.

Wyodrębnienie  ośrodków powstawania kosztów z zastosowaniem kodów funkcji, kodów resortowych -zasady,

1. Ewidencja kosztów bezpośrednich na poszczególne OPK – ETAP I, alokacja kosztów OPK działalności pomocniczej ETAP II,alokacja kosztów OPK proceduralnych – ETAP III.

2. Zasady gromadzenia kosztów zarząduw OPK zarządu,

3. Koszt wytworzenia procedur medycznych - przykłady

a) wycena kosztu bezpośredniego procedur medycznych wg metod:

 • metoda oparta na rzeczywistych kosztach zużytych zasobów,
 • metody oparte na kosztach typowo zużywanych zasobów,

b) metodyka wyliczenia stawki godzinowej personelu wykonującegoprocedurę,

c) omówienie zasad ustalenia kosztów pośrednichprocedur medycznych wg metody opartej:

 • metoda oparta na rzeczywistych kosztach zużytych zasobów
 • metoda oparta na kosztach typowo zużywanych zasobów- proporcjonalnie do czasu trwania procedur medycznych,
 • na kosztach typowo zużywanych zasobów – w oparciu o jednostkę kalkulacyjną,

d) omówienie typowych błędów alokacji kosztów oraz wyceny procedur medycznych mających wpływ na wynik poszczególnych ośrodków kosztów

– na przykładzie – ćwiczenie.

Amortyzacja i jej wpływ na wycenę.

 

4. Omówienie zmiany planu kont zespołu „5” i zespołu „4”

 • omówienie znaczących zmian w kontach zespołu „4”,
 • zmiana typowych zapisów na koncie zespołu „5” – zmiana klasyfikacji zdarzeń  zgodnie z art.10 ust.1.pkt3a UoR – w formie materiału szkoleniowego,
 • wskazana zmiana opisywania dokumentów księgowych (kosztowych) przez inne działy.
 • określenie konta zespołu „5”ibudowa jego poziomu.
 • zasady alokacji kosztów kont zespołu „5”

5. Wewnętrzne procedury:

 • dostosowanie obowiązujących zaleceń standardu rachunku kosztów wraz z formalnym sporządzeniem wewnętrznego regulaminu i dostosowaniem do struktury danego podmiotu, omówienie przykładowego regulaminu przyjętych zasad   (może być załącznikiem do Polityki Rachunkowości)

 

6. Zastosowanie informatycznych rozwiązań w zakresie stosowania nowego standardu kosztów, udogodnienia , rozwiązania– na co należy zwrócić uwagę.

Prowadzący :

Katarzyna Dankowska – ekspert w dziedzinie rachunkowości, rachunku kosztów w zakładach opieki zdrowotnej, podatku VAT i podatku dochodowego od osób prawnych – CIT. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych na stanowiskach: Głównego Księgowego, Kierownika działu Controllingu i Księgowości Zarządczej, Zastępcy Głównego Księgowego w szpitalu publicznym i niepublicznym oraz Głównego Księgowego w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych.

Certyfikowany przez zespół Katedry Rachunkowości Menadżerskiej Szkoły Głównej Handlowej pod patronatem Ministerstwa Zdrowia ekspert w zakresie: rachunku kosztów w zakładach opieki zdrowotnej i informacji zarządczej oraz restrukturyzacji i konsolidacji zakładów opieki zdrowotnej.

Posiada certyfikat nadający uprawnienie do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydanego przez Ministerstwo Finansów oraz posiada uprawnienia pedagogiczne dla nauczycieli.

Termin :
24 luty 2021
Miejsce :
Online, godz. 8:30-16:00
Cena :
735 zł/os.
Zgłoszenia :
 1. poprzez wypełnienie i przeslanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się poniżej

 2. e-mailem : pce@pce.com.pl

Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają potwierdzenie przyjęcia  zgłoszenia na adres e-mailowy. Jeżeli nie otrzymają Państwo od  nas potwierdzenia w ciągu 24h oznacza to, że zgłoszenie do nas nie dotarło.

 

PŁATNOŚĆ NALEŻY UISCIĆ PRZELEWEM PRZED SZKOLENIEM

KONTO: Polskie Centrum Edukacji Anna Osińska BANK MILLENNIUM S.A.

            32 1160 2202 0000 0000 2731 7659

na przelewie prosimy umieścić nazwisko uczestnika oraz datę szkolenia

 

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI

Upoważniam Polskie Centrum Edukacji do wystawienia elektronicznej faktury VAT.
Przy rezygnacji poniżej 14 dnia organizator zatrzymuje 100% wpłaconej kwoty. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia nas z obowiązku zapłaty za szkolenia.

Faktury wysyłane są elektronicznie. Wysyłka korespondencji papierowej (Faktura VAT) koszt 8 zł netto.

Dodatkowe informacje :

Czas trwania szkolenia: 8:30 - 16:00

Wymagania techniczne:

 1. Głośnik  /  lub słuchawki – niezbędny by słyszeć wykładowcę
 2. Mikrofon – przyda się jeśli będziemy chcieli zabrać głos, zadać pytanie (pytania będzie też można pisać na chacie)
 3. Kamera – jeśli zabierając głos będziemy chcieli się pokazać


Formularz zgłoszenia
Partnerzy wydarzenia
HARMONOGRAM KONFERENCJI 2021
Wszystkie aktualne konferencje i szkolenia znajdą Państwo w zakładce "Szkolenia i konferencje"....
czytaj więcej
Siedziba firmy
POLSKIE CENTRUM EDUKACJI – ANNA OSIŃSKA ul. Żelazna 41, lok 6 00-836 Warszawa 7 min pieszo od Dworca Cent...
czytaj więcej
Wydarzenia
styczeń
01
marzec
11
Ilość dni szkolenia: 1
marzec
18
Ilość dni szkolenia: 1
marzec
20
Ilość dni szkolenia: 1