Akredytacja w POZ
lipiec
05 - 06
Praktyczna realizacja standardów CMJ dla Podstawowej Opieki Zdrowotnej
Miejsce : Online, godz. 9:00-15:00
Data: 05 lipiec 2022

 

Program :

Szkolenie dwudniowe online, na żywo z możliwością interakcji.

DZIEŃ I

Moduł I  

Wstęp:

 • Standardy CMJ dla POZ – podstawa prawna, program akredytacji CMJ
 • Pielęgniarska opieka w podstawowej opiece zdrowotnej zgodna ze standardami CMJ
 • Rola pielęgniarek i położnych w procesie wdrażania standardów akredytacyjnych
 • Akredytacja CMJ a informatyzacja
 • Zasada PLANUJ – DZIAŁAJ – SPRAWDZAJ – KORYGUJ DZIAŁANIA

Interpretacja i praktyczna realizacja wybranych standardów systemu akredytacyjnego CMJ dla POZ

WO 3 w związku z PJ 1.7 – opieka środowiskowa

 • Znaczenie opieki środowiskowej
 • Zasady współpracy pielęgniarka – lekarz
 • Programy opieki środowiskowej

WO 5 - opieka dyspanseryjna

Moduł II                

WO 6 – opieka okołoporodowa

 • Wymagania dotyczące opieki położnej w POZ
 • Jak zrealizować standard wobec istnienia od lat „kulturowego” podejścia kobiet, że sprawy okołoporodowe załatwia lekarz specjalista położnik – ginekolog

WO 7 – opieka terminalna

 • Jak realizować standard w sytuacji gdy opieka terminalna to osobne świadczenie finansowane przez NFZ?

WO 8 – edukacja pacjenta

 • Grupy pacjentów do edukacji - Programy edukacyjne
 • Realizacja programów

WO 9 – zgłaszanie przypadków szczególnych

 • Identyfikacja przypadków szczególnych – nie tylko te wymienione przez CMJ
 • Rejestr przypadków szczególnych

Moduł III       

WO 10 – szczepienia ochronne

 • Dokumentacja dotycząca szczepień wymagana przez CMJ
 • „Plan szczepień”
 • Postępowanie z uchylającymi się od szczepień
 • Warunki realizacji szczepień – osoby realizujące (czy mogą szczepić położne?) lokal, sprzęt, procedury)
 • Nadzór nad szczepionkami

WO 11 – profilaktyka pierwotna

 • „Plan działań profilaktycznych uwzględniający całą rodzinę i wszystkie grupy wiekowe”
 • Programy profilaktyki pierwotnej

PP – prawa pacjentów

 • Podstawa prawna
 • Poszanowanie godności – jak realizować?
 • Informacje o prawach pacjenta
 • Dostęp do dokumentacji medycznej
 • Postępowanie ze skargą

Moduł IV                           

PJ 1.1 – poprawa jakości

 • Programy poprawy jakości – jak wybrać programy?

PJ 1.3 – dokumentacja medyczna pielęgniarska

 • Analizy dokumentacji pielęgniarskiej – program poprawy jakości?

PJ 1.4, PJ 1.5 – ocena pracownika, ocena pracodawcy

 • Propozycja sposobu oceny pracownika
 • Propozycja oceny pracodawcy – co, jakie kryteria chcemy oceniać?

PJ 1.6 – badanie opinii pacjentów

 • Ankieta
 • Powiązanie wyników ankiety z programami poprawy jakości
 • Inne sposoby oceny opinii

 

DZIEŃ 2

Moduł V 

PJ 1.8 w związku z BO 1.2, 1.3, BO 2, BO 3, DM 11 – zasady stosowania leków

 • Co trzeba uwzględnić przy opracowaniu zasad?
 • Dokumentacja gospodarki lekiem
 • Rola receptariusza jednostki POZ
 • Leki R – postępowanie, kontrola
 • Postępowanie z lekami wycofanymi, w tym z lekami przyniesionymi przez pacjentów
 • Zlecanie leków dla pacjentów, współpraca lekarz - pielęgniarka

PJ 2, PJ 3 – odpowiedzialność za wysoką jakość świadczeń

 • Jak kierownictwo pionu pielęgniarek i położnych może odpowiadać za wysoką jakość świadczeń? Jak to udowodnić?
 • Osoba odpowiedzialna za jakość – kto to jest?

PJ 4 w związku z ZW 3, OJ 14.2 – szkolenia z jakości

 • Plan szkoleń wew. i zew.
 • Szkolenia z jakości
 • Jakie szkolenia muszą się obowiązkowo znaleźć w planie szkoleń dla PP?
 • Szkolenia z procedur laboratoryjnych

Moduł VI   

BO 1.4 – procedura pomocy w stanach zagrożenia życia

 • Wzywanie pomocy
 • Ćwiczenia wewnętrzne

BO 4 – postępowanie z ofiarami przemocy

 • Identyfikacja ofiar przemocy
 • Procedura i zasady postępowania z ofiarami przemocy

BO 6 – torby wyjazdowe

 • Nadzorowanie toreb wyjazdowych

BO 7 – standardy sanitarno – higieniczne

 • Dezynfekcja i sterylizacja
 • Sprzątanie
 • Ochrona osobista, w tym postępowanie w dobie COVID 19
 • Postępowanie z odpadami
 • Ekspozycja zawodowa

Moduł VII            

ZW 1.1, 1.2 – zakresy odpowiedzialności

 • Umowy o pracę, umowy cywilno – prawne i ich dokumentowanie w aspekcie odpowiedzialności
 • Zakresy obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień

ZW 1.3 – zakresy samodzielnych decyzji pielęgniarek i położnych

 • Wymagania prawne
 • Wymagania inne – jak zrealizować standard?

ZW 4 – regularne spotkania

 • Planowanie, realizacja i dokumentowanie spotkań zespołu PP

DM 1 – dokumentacja medyczna

 • Struktura dokumentacji medycznej pielęgniarskiej – jak ją określić?
 • Wspólna dokumentacja medyczna w POZ
 • Wymagania dotyczące dokumentacji medycznej w standardach CMJ

Moduł VIII   

OJ 2, OJ 3 w związku z OJ 6, OJ 7 i PJ 1.1 – strategia

 • Plan strategiczny i cele
 • Zasoby – konieczność zawarcia w celach – powiązanie z OJ 4
 • Jak opracować strategię i cele?
 • Schematy organizacyjne
 • Powiązanie programów poprawy jakości ze strategią

OJ 8 – partnerzy zewnętrzni

 • Partnerzy zewnętrzni dla personelu PP

OJ 12 – pisemne informacje

 • Pisemne informacje dla pacjentów

IN 1.1, IN 2.1 – ocena stanu posiadanego

 • Jak spełnić standard w sytuacji braku realizacji wymagań infrastrukturalnych?
 • Przychodnia przyjazna pacjentom – co to oznacza?

Moduł IX    

IN 3 – plany postępowania w stanach zagrożenia

 • Dokumentacja Planów postępowania w sytuacjach kryzysowych
 • Ćwiczenia

IN 4 – Nadzór nad sprzętem medycznym

 • Praktyczne zasady nadzorowania sprzętu medycznego
Prowadzący :

Andrzej Peńsko - lekarz, specjalista chorób wewnętrznych, z doświadczeniem w zarządzaniu organizacjami ochrony zdrowia, doradca - konsultant w zakresie wdrażania i utrzymania w jednostkach ochrony zdrowia:

- systemów zarządzania jakością zgodnych z PN - EN ISO 9001:2015,
- systemów zapewnienia jakości w POZ zgodnych ze standardami akredytacyjnymi CMJ,
- systemów ochrony danych osobowych
- systemów jakości pracowni rentgenowskich
Pełnomocnik ds. jakości w kilku firmach medycznych, Inspektor Ochrony Danych Osobowych w kilkunastu firmach medycznych, Inspektor Ochrony Radiologicznej w bardzo wielu firmach medycznych.
Przede wszystkim praktyk, ukierunkowany na tworzenie praktycznych rozwiązań, ułatwiających życie personelowi ochrony zdrowia.
Cyklista, głównie MTB, nordic walker, narciarz i miłośnik SUP (deska z wiosłem).

Termin :
05 lipiec 2022 - 06 lipiec 2022     
Miejsce :
Online, godz. 9:00-15:00
Cena :
570 zł/os.
Zgłoszenia :
 1. poprzez wypełnienie i przeslanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się poniżej

 2. e-mailem : pce@pce.com.pl

Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają potwierdzenie przyjęcia  zgłoszenia na adres e-mailowy. Jeżeli nie otrzymają Państwo od  nas potwierdzenia w ciągu 24h oznacza to, że zgłoszenie do nas nie dotarło.

 

PŁATNOŚĆ NALEŻY UISCIĆ PRZELEWEM PRZED SZKOLENIEM

KONTO: Polskie Centrum Edukacji Anna Osińska BANK MILLENNIUM S.A.

            32 1160 2202 0000 0000 2731 7659

na przelewie prosimy umieścić nazwisko uczestnika oraz datę szkolenia

 

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI

Upoważniam Polskie Centrum Edukacji do wystawienia elektronicznej faktury VAT.
Przy rezygnacji poniżej 14 dnia organizator zatrzymuje 100% wpłaconej kwoty. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia nas z obowiązku zapłaty za szkolenia.

Faktury wysyłane są elektronicznie. Wysyłka korespondencji papierowej (Faktura VAT) koszt 8 zł netto.

Dodatkowe informacje :

Czas trwania szkolenia:

5 lipca 2022 r. w godz. 9:00 - 15:00

6 lipca 2022 r. w godz. 9:00 - 15:00

Wymagania techniczne:

 1. Głośnik  /  lub słuchawki – niezbędny by słyszeć wykładowcę
 2. Mikrofon – przyda się jeśli będziemy chcieli zabrać głos, zadać pytanie (pytania będzie też można pisać na chacie)
 3. Kamera – jeśli zabierając głos będziemy chcieli się pokazać


Formularz zgłoszenia
Partnerzy wydarzenia
Baza sprzętu medycznego
MEDIPMENT.PL MEDICAL EQUIPMENT   Dynamiczne zmiany zachodzące w branży medycznej skutkują wzrostem zaint...
czytaj więcej
Wydarzenia
styczeń
01
czerwiec
28
lipiec
05
Ilość dni szkolenia: 1
sierpień
30