Szczegóły Wydarzenia - PCE
Akredytacja w POZ
lipiec
23 - 24
Praktyczna realizacja standardów CMJ dla Podstawowej Opieki Zdrowotnej
Miejsce : Online
Data: 23 lipiec 2024

 

Program :

Szkolenie dwudniowe online, na żywo z możliwością interakcji.

PRAKTYCZNE ASPEKTY WDRAŻANIA STANDARDÓW AKREDYTACYJNYCH CMJ DLA POZ

Szkolenie kierowane jest do personelu jednostek ochrony zdrowia realizujących zadania w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Osoby uczestniczące w szkoleniu powinny posiadać wiedzę dotyczącą funkcjonowania POZ a także przepisów mających zastosowanie w tym obszarze.

Przed szkoleniem uczestnicy otrzymają lub pobiorą z internetu:

 • Standardy akredytacyjne dla POZ
 • Podstawowe przepisy prawne mające zastosowanie w obszarze POZ
 • Plan godzinowy szkolenia

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom praktycznej wiedzy dotyczącej wymagań systemu akredytacyjnego dla POZ i ich realizacji.  W trakcie szkolenia przedstawimy, autorskie propozycje rozwiązań i liczne przykłady spełniania standardów akredytacyjnych możliwych do zastosowania w praktyce po dostosowaniu do specyfiki danej firmy.

Uczestnicy zostaną zapoznani z trybem wdrożenia standardów CMJ, proponowanym harmonogramem wdrożenia, a także uzyskają wiedzę na temat przebiegu procesu wizytacji, podczas którego decyduje się czy certyfikat CMJ zostanie przyznany. Na zakończenie szkolenia przedstawimy propozycje działań zmierzających do utrzymania systemu akredytacyjnego przez kolejne trzy lata po pierwszej wizytacji.

Po szkoleniu przewidujemy przekazanie uczestnikom materiałów szkoleniowych, w tym formularzy i wzorów dokumentów.

PLAN SZKOLENIA

DZIEŃ I

09.00-09.10 - Przywitanie uczestników, sprawy organizacyjne

WSZECHSTRONNOŚC OPIEKI

09.10-11.00

 • Przekazywanie pacjentów WO 1
 • Wizyty domowe WO 2
 • Porady przez telefon WO 4
 • Opieka środowiskowa WO 3
 • Przypadki szczególne WO 9
 • Opieka dyspanseryjna WO 5
 • Opieka terminalna WO 7
 • Programy edukacyjne WO 8
 • Promocja zdrowia WO 12
 • Opieka okołoporodowa WO 6
 • Szczepienia ochronne WO 10
 • Profilaktyka pierwotna WO 11

11:00-11:10 przerwa

PRAWA PACJENTA

11.10-12.10

 • Informowanie o prawach pacjenta PP 1.2
 • Prawa pacjenta w standardach CMJ PP 1 – PP 5
 • Samoocena spełnienia praw pacjenta przez firmę – ankieta PP 1, PJ 1.6
 • Udostępnianie dokumentacji medycznej PP 4
 • Procedura składania skarg, analiza skarg PP 5

12.10-12.30 Przerwa obiadowa

POPRAWA JAKOŚCI

12.30-13.30

 • Programy poprawy jakości PJ 1.1
 • Wytyczne postępowania klinicznego PJ 1.2
 • Ocena personelu PJ 1.4
 • Ocena jednostki – ocena pracodawcy PJ 1.5
 • Ankiety PJ 1.6
 • Szkolenia PJ 4

13:30-13:40 Przerwa

BEZPIECZEŃSTWO OPIEKI

13:40-14:30

 • Stany zagrożenia życia BO 1
 • Gospodarka lekami, w tym stosowanie antybiotyków i torby medyczne BO 2
 • Postepowanie z ofiarami przemocy i zaniedbania BO 4
 • Standardy sanitarno higieniczne BO 7

KONIEC I DNIA SZKOLENIA

DZIEŃ II

09.00-10.00

ZESPÓŁ WSPÓŁPRACOWNIKÓW

 • Wymagania dla personelu - kompetencje ZW 1.1
 • Zakresy obowiązków i uprawnień ZW 1.2
 • Zakresy samodzielnych decyzji personelu ZW 1.3
 • Szkolenia – punkty edukacyjne lekarzy ZW 3
 • Szkolenia i spotkania personelu ZW 3.2 – ZW 3.3
 • Zachowanie personelu podczas wizytacji

10.00-10.10 Przerwa

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

10.10-11.00

 • Określenie dokumentacji medycznej DM 1
 • Wymagania dla dokumentacji medycznej DM 2 – DM 11
 • Ocena dokumentacji medycznej lekarskiej i pielęgniarskiej PJ 1.3
 • Dokumentacja medyczna elektroniczna – zabezpieczenie dokumentacji DM 1

ORGANIZACJA JEDNOSTKI

11.00-12:15

 • Misja OJ 1
 • Strategia – Plan strategiczny OJ 3
 • Cele firmy OJ 2
 • Schemat organizacyjny OJ 7
 • Określenie struktury OJ 4
 • Partnerzy zewnętrzni OJ 8
 • Analizy epidemiologiczne, demograficzne, czynniki ryzyka OJ 5
 • Terminarz, zasady rejestracji pacjenta OJ 9 – OJ 11
 • Pisemne informacje OJ 12
 • Diagnostyka zewnętrzna OJ 14
 • Identyfikacja personelu OJ 13

12:15-12:30 Przerwa obiadowa

INFRASTRUKTURA

12:30-13:00

 • Harmonogramy przeglądów infrastruktury IN 4
 • Harmonogramy przeglądów sprzętu, w tym nadzorowanie infrastruktury we własnym zakresie IN 4
 • Przyjazna, optymalna infrastruktura IN 1
 • Postępowanie w zagrożeniach życia IN 3
 • Transport wewnętrzny IN 2.3

13:00-13.30

Pytania i odpowiedzi

13:30

Zakończenie szkolenia

Prowadzący :

Andrzej Peńsko - lekarz, specjalista chorób wewnętrznych, z doświadczeniem w zarządzaniu organizacjami ochrony zdrowia, doradca - konsultant w zakresie wdrażania i utrzymania w jednostkach ochrony zdrowia:

- systemów zarządzania jakością zgodnych z PN - EN ISO 9001:2015,
- systemów zapewnienia jakości w POZ zgodnych ze standardami akredytacyjnymi CMJ,
- systemów ochrony danych osobowych
- systemów jakości pracowni rentgenowskich
Pełnomocnik ds. jakości w kilku firmach medycznych, Inspektor Ochrony Danych Osobowych w kilkunastu firmach medycznych, Inspektor Ochrony Radiologicznej w bardzo wielu firmach medycznych.
Przede wszystkim praktyk, ukierunkowany na tworzenie praktycznych rozwiązań, ułatwiających życie personelowi ochrony zdrowia.
Cyklista, głównie MTB, nordic walker, narciarz i miłośnik SUP (deska z wiosłem).

Termin :
23 lipiec 2024 - 24 lipiec 2024     
Miejsce :
Online
Cena :
750 zł/os. (netto=brutto)
*CENY OBOWIĄZUJĄ WYŁĄCZNIE DLA PRACOWNIKÓW PLACÓWEK OCHRONY ZDROWIA
Zgłoszenia :
 1. poprzez wypełnienie i przeslanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się poniżej

 2. e-mailem : pce@pce.com.pl

Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają potwierdzenie przyjęcia  zgłoszenia na adres e-mailowy. Jeżeli nie otrzymają Państwo od  nas potwierdzenia w ciągu 24h oznacza to, że zgłoszenie do nas nie dotarło.

 

PŁATNOŚĆ NALEŻY UISCIĆ PRZELEWEM PRZED SZKOLENIEM

KONTO: Polskie Centrum Edukacji Anna Osińska BANK MILLENNIUM S.A.

            32 1160 2202 0000 0000 2731 7659

na przelewie prosimy umieścić nazwisko uczestnika oraz datę szkolenia

 

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI

Upoważniam Polskie Centrum Edukacji do wystawienia elektronicznej faktury VAT.
Przy rezygnacji poniżej 14 dnia organizator zatrzymuje 100% wpłaconej kwoty. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia nas z obowiązku zapłaty za szkolenia.

Faktury wysyłane są elektronicznie. Wysyłka korespondencji papierowej (Faktura VAT) koszt 8 zł netto.

Dodatkowe informacje :

Czas trwania szkolenia:

23 lipca 2024 r. w godz. 9:00 - 14:30

24 lipca 2024 r. w godz. 9:00 - 13:30

Wymagania techniczne:

 1. Głośnik  /  lub słuchawki – niezbędny by słyszeć wykładowcę
 2. Mikrofon – przyda się jeśli będziemy chcieli zabrać głos, zadać pytanie (pytania będzie też można pisać na chacie)
 3. Kamera – jeśli zabierając głos będziemy chcieli się pokazać


Formularz zgłoszenia
Partnerzy wydarzenia
Baza sprzętu medycznego
MEDIPMENT.PL MEDICAL EQUIPMENT   Dynamiczne zmiany zachodzące w branży medycznej skutkują wzrostem zaint...
czytaj więcej
Wydarzenia
styczeń
01
lipiec
23
Ilość dni szkolenia: 1
lipiec
31
wrzesień
02