Szczegóły Wydarzenia - PCE
XVII Ogólnopolski Zjazd Dyrektorów/Kierowników ds. Administracyjnych, Technicznych i Eksploatacyjnych w podmiotach leczniczych
maj
20 - 22
„Zarzadzanie infrastrukturą w placówkach medycznych -wyzwania i perspektywy”
Miejsce : Kraków, Hotel Galaxy, ul. Gęsia 22A
Data: 20 maj 2024

 

Program :
20 maja (poniedziałek)
13:00-13:30 rejestracja
13:30-14:30 obiad
14:45-15:00 rozpoczęcie
15:00-15:30 „Jednostki kogeneracyjne i trigeneracyjne na funkcjonujących obiektach" - Krzysztof Zając, Dyrektor ds. Technicznych, Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu i Małgorzata Turowska, Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych, Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie.
15:30-15:45 prezentacja firmowa
15:45-16:25

„Inwestor i projektant - jak powinna wyglądać współpraca" - Zenon Zabagło, architekt, Atelier ZETTA

16:25-16:40 prezentacja firmowa
16:40-17:10 przerwa kawowa
17:10-17:40 „Funkcjonalny blok operacyjny – założenia a rzeczywistość" - Robert Wykowski, Dyrektor ds. Technicznych, Szpital Bielański Warszawa.
17:40-17:55 prezentacja firmowa
17:55-18:25 „Kosztorys Inwestorski oraz przedmiary robót w zamówieniach publicznych" - Grzegorz Edelman, Kierownik Działu Technicznego, Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku.
18:25-18:40  prezentacja firmowa
18:40-19:10 przerwa kawowa
19:10-19:40

„Uprawnienia firm serwisowych dokonujących przeglądów sprzętu" - Karolina Majchrzak, Starszy Specjalista, Dział Aparatury Medycznej i Sprzętu, SP ZOZ MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego.

20:30 kolacja uroczysta
 
21 maja (wtorek)
08:00-10:00 śniadanie
09:30-12:00 warsztaty edukacyjne
12:00-12:20 poczęstunek, kawa
12:30- 13:05

„Co to są innowacyjne zamówienia publiczne i jakie są korzyści z ich stosowania" - dr Marcin Kautsch, Konsultant i trener w dziedzinie zarządzania w ochronie zdrowia i innowacyjnych zamówień publicznych, starszy wykładowca w Zakładzie Polityki Zdrowotnej i Zarządzania Instytutu Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum.

13:05-13:50 „Automatyczne systemy dystrybucji leków przyszłością szpitalnej gospodarki i logistyki lekowej" - Piotr Kaczmarczyk, dr n. farm., farmaceuta szpitalny, twórca autorskiego programu optymalizacji gospodarki i logistyki lekowej szpitali oraz leczenia żywieniowego. Autor książki o niedożywieniu szpitalnym pt. BIAŁY GŁÓD. Właściciel firmy szkoleniowo-konsultingowej INTERMEN Piotr Kaczmarczyk.
13:50-14:05 prezentacja firmowa
14:05-14:35 przerwa kawowa
14:35-14:50 „Jak automatyzacja i AI mogą wesprzeć w erze braków kadrowych w medycynie" - Marek Witulski, Dyrektor Branży w Siemens Healthcare Sp.z o.o.
14:50-15:05 prezentacja firmowa
15:05-15:35 „Optymalizacja planu inwestycyjnego związanego z budownictwem modułowym" - Kamila Skiba,  Główna Księgowa Szpital św. Łukasza, Bolesławiec.
15:35- 16:00 Budownictwo modułowe
16:00- 16:30

przerwa kawowa

16:30-17:00

„Przygotowanie działu technicznego szpitala pod standardy akredytacyjne" - Robert Wykowski

17:00-17:30 „Co dalej ze standardami akredytacyjnymi?" - Agnieszka Pietraszewska-Macheta, Dyrektor Centrum Monitorowania Jakości.
17:30-18:00

„Pozyskiwanie środków na inwestycje związane z ochroną zdrowia” - Jędrzej Demianiuk oraz Beata Jurgiel-Kurcewicz, firma SONDER.

18:10-19:00 

obiadokolacja

21:00-21:40 

spotkanie podsumowujące, dyskusja, zakończenie

 
22 maja (środa)
08:00-10:00 śniadanie
11:00 pożegnanie i wyjazd uczestników

 

Termin :
20 maj 2024 - 22 maj 2024     
Miejsce :
Kraków, Hotel Galaxy, ul. Gęsia 22A
Cena :
1590 zł/os. (netto=brutto)
Cena obejmuje:
uczestnictwo, materiały, przerwy kawowe, materiały, wyżywienie, zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym
Dopłata do pokoju 1-osobowego:
370 zł/os. (netto=brutto)
*CENY OBOWIĄZUJĄ WYŁĄCZNIE DLA PRACOWNIKÓW PLACÓWEK OCHRONY ZDROWIA
Zgłoszenia :
  1. poprzez wypełnienie i przeslanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się poniżej

  2. e-mailem : pce@pce.com.pl

Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają potwierdzenie przyjęcia  zgłoszenia na adres e-mailowy. Jeżeli nie otrzymają Państwo od  nas potwierdzenia w ciągu 24h oznacza to, że zgłoszenie do nas nie dotarło.

 

PŁATNOŚĆ NALEŻY UISCIĆ PRZELEWEM PRZED SZKOLENIEM

KONTO: Polskie Centrum Edukacji Anna Osińska BANK MILLENNIUM S.A.

            32 1160 2202 0000 0000 2731 7659

na przelewie prosimy umieścić nazwisko uczestnika oraz datę szkolenia

 

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI

Upoważniam Polskie Centrum Edukacji do wystawienia elektronicznej faktury VAT.
Przy rezygnacji poniżej 21 dnia organizator zatrzymuje 100% wpłaconej kwoty. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia nas z obowiązku zapłaty za szkolenia.

Faktury wysyłane są elektronicznie. Wysyłka korespondencji papierowej (Faktura VAT) koszt 8 zł netto.Formularz zgłoszenia
Partnerzy wydarzenia
Wydarzenia
styczeń
01
kwiecień
18
kwiecień
22
Ilość dni szkolenia: 1
kwiecień
22