XVI Ogólnopolski Zjazd Dyrektorów/Kierowników ds. Administracyjnych, Technicznych i Eksploatacyjnych w podmiotach leczniczych
styczeń
01
„Inwestycje i zarządzanie w ochronie zdrowia”

Data: 01 styczeń 2023

 

Termin :
01 styczeń 2023
Dopłata do pokoju 1-osobowego
Cena bez kodu rabatowego
*Kod rabatowy
**Cena obowiązuje wyłącznie dla pracowników placówek Ochrony Zdrowia
***Cena dla przedstawicieli pozostałych firm
Zgłoszenia :
  1. poprzez wypełnienie i przeslanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się poniżej

  2. e-mailem : pce@pce.com.pl

Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają potwierdzenie przyjęcia  zgłoszenia na adres e-mailowy. Jeżeli nie otrzymają Państwo od  nas potwierdzenia w ciągu 24h oznacza to, że zgłoszenie do nas nie dotarło.

 

PŁATNOŚĆ NALEŻY UISCIĆ PRZELEWEM PRZED SZKOLENIEM

KONTO: Polskie Centrum Edukacji Anna Osińska BANK MILLENNIUM S.A.

            32 1160 2202 0000 0000 2731 7659

na przelewie prosimy umieścić nazwisko uczestnika oraz datę szkolenia

 

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI

Upoważniam Polskie Centrum Edukacji do wystawienia elektronicznej faktury VAT.
Przy rezygnacji poniżej 21 dnia organizator zatrzymuje 100% wpłaconej kwoty. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia nas z obowiązku zapłaty za szkolenia.

Faktury wysyłane są elektronicznie. Wysyłka korespondencji papierowej (Faktura VAT) koszt 8 zł netto.Formularz zgłoszenia
Partnerzy wydarzenia
Wydarzenia
styczeń
01
czerwiec
28
lipiec
05
Ilość dni szkolenia: 1
sierpień
30