Standard Rachunku Kosztów dla POZ
kwiecień
22
Szkolenie przeznaczone jest dla podmiotów realizujących świadczenia w ramach POZ w połączeniu z ambulatoryjną opieką specjalistyczną – AOS
Miejsce : Online, godz. 8:30-15:30
Data: 22 kwiecień 2021

 

Program :

1. Wycena procedur medycznych

  1. Zasady wyodrębnienia ośrodków proceduralnych (gabinety zabiegowe, pracownie) w POZ i AOS, REH – na przykładach.
  2. Wycena procedur medycznych, wskazówki dla personelu, w tym personelu medycznego wypełniającego ilościowe zestawienie zużycia zasobów materiałowych i osobowych podczas wykonywania procedur – na przykładach.
  3. Przypisywanie kodów ICD-9 oraz tworzenie kodów własnych.
  4. Koszt wytworzenia procedur medycznych – przykłady

a) wycena kosztu bezpośredniego procedur medycznych wg metod:

-oparta na rzeczywistych kosztach zużytych zasobów,
-na kosztach typowo zużywanych zasobów,

b) metodyka wyliczenia stawki godzinowej personelu wykonującego procedurę,

c) omówienie zasad ustalenia kosztów pośrednich procedur medycznych wg metody opartej:

-metoda oparta na rzeczywistych kosztach zużytych zasobów
-metoda oparta na kosztach typowo zużywanych zasobów- proporcjonalnie do czasu trwania procedur medycznych,
-na kosztach typowo zużywanych zasobów – w oparciu o jednostkę kalkulacyjną,

d) omówienie typowych błędów w wycenie procedur medycznych mających wpływ na wynik poszczególnych ośrodków kosztów– na przykładzie – ćwiczenie.

 

2. Księgi rachunkowe:

2.1 Omówienie zmiany planu kont zespołu „5” i zespołu „4”

-omówienie znaczących zmian w kontach zespołu „4”,,

-zmiana typowych zapisów na koncie zespołu „5” – zmiana klasyfikacji zdarzeń zgodnie z art.10 ust.1.pkt3a UoR – w formie materiału szkoleniowego,

   -  wskazana zmiana opisywania dokumentów księgowych (kosztowych) przez inne działy.
-określenie konta zespołu „5”i budowa jego poziomu.
-zasady alokacji kosztów kont zespołu „5”

2.2. Ewidencja kosztów bezpośrednich na poszczególne OPK – ETAP I, alokacja kosztów OPK działalności pomocniczej ETAP II, alokacja kosztów OPK proceduralnych – ETAP III.

2.3. Zasady gromadzenia kosztów zarządu w OPK zarządu,

2.4 . Wewnętrzne procedury:
-dostosowanie obowiązujących zaleceń standardu rachunku kosztów wraz z formalnym sporządzeniem wewnętrznego regulaminu i dostosowaniem do struktury danego podmiotu, omówienie przykładowego regulaminu przyjętych zasad (może być załącznikiem do Polityki Rachunkowośc
i)

Prowadzący :

Katarzyna Dankowska – ekspert w dziedzinie rachunkowości, rachunku kosztów w zakładach opieki zdrowotnej, podatku VAT i podatku dochodowego od osób prawnych – CIT. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych na stanowiskach: Głównego Księgowego, Kierownika działu Controllingu i Księgowości Zarządczej, Zastępcy Głównego Księgowego w szpitalu publicznym i niepublicznym oraz Głównego Księgowego w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych.

Certyfikowany przez zespół Katedry Rachunkowości Menadżerskiej Szkoły Głównej Handlowej pod patronatem Ministerstwa Zdrowia ekspert w zakresie: rachunku kosztów w zakładach opieki zdrowotnej i informacji zarządczej oraz restrukturyzacji i konsolidacji zakładów opieki zdrowotnej.

Posiada certyfikat nadający uprawnienie do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydanego przez Ministerstwo Finansów oraz posiada uprawnienia pedagogiczne dla nauczycieli.

Termin :
22 kwiecień 2021
Miejsce :
Online, godz. 8:30-15:30
Cena :
735 zł/os.
Przy zgłoszeniu do 4 kwietnia 30% rabatu
515 zł/os.
Zgłoszenia :
  1. poprzez wypełnienie i przeslanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się poniżej

  2. e-mailem : pce@pce.com.pl

Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają potwierdzenie przyjęcia  zgłoszenia na adres e-mailowy. Jeżeli nie otrzymają Państwo od  nas potwierdzenia w ciągu 24h oznacza to, że zgłoszenie do nas nie dotarło.

 

PŁATNOŚĆ NALEŻY UISCIĆ PRZELEWEM PRZED SZKOLENIEM

KONTO: Polskie Centrum Edukacji Anna Osińska BANK MILLENNIUM S.A.

            32 1160 2202 0000 0000 2731 7659

na przelewie prosimy umieścić nazwisko uczestnika oraz datę szkolenia

 

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI

Upoważniam Polskie Centrum Edukacji do wystawienia elektronicznej faktury VAT.
Przy rezygnacji poniżej 14 dnia organizator zatrzymuje 100% wpłaconej kwoty. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia nas z obowiązku zapłaty za szkolenia.

Faktury wysyłane są elektronicznie. Wysyłka korespondencji papierowej (Faktura VAT) koszt 8 zł netto.

Dodatkowe informacje :

Czas trwania szkolenia: 8:30 - 15:30

Wymagania techniczne:

  1. Głośnik  /  lub słuchawki – niezbędny by słyszeć wykładowcę
  2. Mikrofon – przyda się jeśli będziemy chcieli zabrać głos, zadać pytanie (pytania będzie też można pisać na chacie)
  3. Kamera – jeśli zabierając głos będziemy chcieli się pokazać


Formularz zgłoszenia
Partnerzy wydarzenia
HARMONOGRAM KONFERENCJI 2021
Wszystkie aktualne konferencje i szkolenia znajdą Państwo w zakładce "Szkolenia i konferencje"....
czytaj więcej
Siedziba firmy
POLSKIE CENTRUM EDUKACJI – ANNA OSIŃSKA ul. Żelazna 41, lok 6 00-836 Warszawa 7 min pieszo od Dworca Cent...
czytaj więcej
Wydarzenia
styczeń
01
kwiecień
15
Ilość dni szkolenia: 1
kwiecień
19
kwiecień
22
Ilość dni szkolenia: 1