Zasady sporządzania rachunku przepływów pieniężnych – wskazówki i pakiety ćwiczeń
kwiecień
15
Miejsce : Online, godz. 9:00-15:00
Data: 15 kwiecień 2021

 

Program :

Szkolenie:  przewidywany czas wykładu teoretycznego 1 godzina, pozostały czas to ćwiczenia na podstawie przygotowanych pakietów zadań dla uczestników, niezbędnych do wspólnego ich rozwiązywania w trakcie szkolenia oraz  merytoryczne omówienie wyników.

Pakiety zadań będą przesłane do Państwa dzień przed szkoleniem.

 

Program:

 

1. Ogólne zasady sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych – metodą pośrednią z uwzględnieniem rozwiązań KSR – część teoretyczna na końcu szkolenia jako podsumowanie.

2. Omówienie przepływów z działalności operacyjnej, w tym

2.1. Omówienie różnic między łączną sumą pozycji bilansu a rachunkiem przepływów

2.2. Analiza korekt- ćwiczenia praktyczne

 • korekty niepieniężne,
 • korekty , które nie dotyczą działalności operacyjnej a związane są z działalnością inwestycyjną lub finansową,
 • zasady ujmowania odsetek o charakterze kasowym i memoriałowym,
 • zobowiązania dotyczące działalności inwestycyjnej,
 • darowizna towarów, rzeczy,
 • dotacje otrzymane na sfinansowanie budowy środka trwałego,
 • zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek,
 • dopłaty do kapitału,
 • umorzenie udzielonych pożyczek,
 • wyłączenie zrealizowanych różnic kursowych,
 •  Inne korekty i warunki ich powstawania.

 

3. Sporządzanie rachunku przepływów pieniężnych z działalności inwestycyjnej – ćwiczenia praktyczne

 • Wpływy i wydatki związane z rzeczowymi aktywami trwałymi
 • Wpływy ze zbycia środków trwałych
 • Zasady prezentacji środków trwałych nabytych w ramach leasingu

4. Sporządzanie rachunku przepływów pieniężnych z działalności finansowej – ćwiczenia praktyczne

 • wydatki związane z obsługą finansowania działalności przedsiębiorstwa
 • wpływy z działalności finansowej
 • zasady specyfikacji bilansowej zmiany stanu kredytów i pożyczek,
 • zasady ujmowania i rozliczania dotacji.
 • ujmowanie leasingu w przepływach pieniężnych.

5. Analiza przepływów rachunku kosztów.

 • wykorzystanie rachunku przepływów pieniężnych w analizie płynności finansowej przedsiębiorstwa.

 

 

Prowadzący :

Katarzyna Dankowska – ekspert w dziedzinie rachunkowości, rachunku kosztów w zakładach opieki zdrowotnej, podatku VAT i podatku dochodowego od osób prawnych – CIT. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych na stanowiskach: Głównego Księgowego, Kierownika działu Controllingu i Księgowości Zarządczej, Zastępcy Głównego Księgowego w szpitalu publicznym i niepublicznym oraz Głównego Księgowego w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych.

Certyfikowany przez zespół Katedry Rachunkowości Menadżerskiej Szkoły Głównej Handlowej pod patronatem Ministerstwa Zdrowia ekspert w zakresie: rachunku kosztów w zakładach opieki zdrowotnej i informacji zarządczej oraz restrukturyzacji i konsolidacji zakładów opieki zdrowotnej.

Posiada certyfikat nadający uprawnienie do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydanego przez Ministerstwo Finansów oraz posiada uprawnienia pedagogiczne dla nauczycieli.

Termin :
15 kwiecień 2021
Miejsce :
Online, godz. 9:00-15:00
Cena :
745 zł/os.
Zgłoszenia :
 1. poprzez wypełnienie i przeslanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się poniżej

 2. e-mailem : pce@pce.com.pl

Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają potwierdzenie przyjęcia  zgłoszenia na adres e-mailowy. Jeżeli nie otrzymają Państwo od  nas potwierdzenia w ciągu 24h oznacza to, że zgłoszenie do nas nie dotarło.

 

PŁATNOŚĆ NALEŻY UISCIĆ PRZELEWEM PRZED SZKOLENIEM

KONTO: Polskie Centrum Edukacji Anna Osińska BANK MILLENNIUM S.A.

            32 1160 2202 0000 0000 2731 7659

na przelewie prosimy umieścić nazwisko uczestnika oraz datę szkolenia

 

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI

Upoważniam Polskie Centrum Edukacji do wystawienia elektronicznej faktury VAT.
Przy rezygnacji poniżej 14 dnia organizator zatrzymuje 100% wpłaconej kwoty. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia nas z obowiązku zapłaty za szkolenia.

Faktury wysyłane są elektronicznie. Wysyłka korespondencji papierowej (Faktura VAT) koszt 8 zł netto.

Dodatkowe informacje :

Czas trwania szkolenia: 9:00 - 15:00

Wymagania techniczne:

 1. Głośnik  /  lub słuchawki – niezbędny by słyszeć wykładowcę
 2. Mikrofon – przyda się jeśli będziemy chcieli zabrać głos, zadać pytanie (pytania będzie też można pisać na chacie)
 3. Kamera – jeśli zabierając głos będziemy chcieli się pokazać


Formularz zgłoszenia
Partnerzy wydarzenia
HARMONOGRAM KONFERENCJI 2021
Wszystkie aktualne konferencje i szkolenia znajdą Państwo w zakładce "Szkolenia i konferencje"....
czytaj więcej
Siedziba firmy
POLSKIE CENTRUM EDUKACJI – ANNA OSIŃSKA ul. Żelazna 41, lok 6 00-836 Warszawa 7 min pieszo od Dworca Cent...
czytaj więcej
Wydarzenia
styczeń
01
kwiecień
15
Ilość dni szkolenia: 1
kwiecień
19
kwiecień
22
Ilość dni szkolenia: 1