Standard Rachunku Kosztów dla Szpitali publicznych i niepublicznych
kwiecień
27
Miejsce : Online, godz. 9:00-15:00
Data: 27 kwiecień 2021

 

Program :

ŚWIĄTECZNO-WIOSENNA PROMOCJA

30% ZNIŻKI PRZY ZGŁOSZENIACH

DO 4 KWIETNIA 2021


Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu wsparcie podmiotów leczniczych do prowadzenia Rachunku Kosztów wg Rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia

 

Opracowanie wewnętrznych procedur:

 

 1. omówienie zasad polityki rachunkowości (zakres, aktualizacja, zmiany) oraz  zmiana planu kont - zmiana typowych zapisów na koncie zespołu „5” – zmiana klasyfikacji zdarzeń zgodnie z art.10 ust.1.pkt3a UoR – w formie materiału szkoleniowego,
 2. harmonogram prac związanych z wdrożeniem standardu kosztów oraz przypisanie kompetencji i odpowiedzialności osób za dany obszar.
 3. omówienie propozycji wzorów dokumentów wewnętrznych i ich omówienie
  • regulamin określający zasady nowego standardu rachunku kosztów w jednostce

- sprawozdawczość wewnętrzna - wzory

- zarządzenie dyrektora w sprawie prac związanych z wdrożeniem rachunku kosztów wraz instrukcją wypełnienia tabel dla osób odpowiedzialnych za jego wykonanie.

4.    obowiązek sprawozdawczy  do Agencji Oceny Technologii Medycznej i  Taryfikacji

 

Omówienie metodyki stosowania standardu rachunku kosztów.

 1. Wyodrębnienie  ośrodków powstawania kosztów proceduralnych i pomocniczych z oddziałów, SORu, IZBY PRZYJĘĆ AOS, POZ z zastosowaniem kodów funkcji, kodów resortowych -zasady  
 2. Zastosowanie informatycznych rozwiązań w zakresie stosowania nowego standardu kosztów, udogodnienia , rozwiązania– na co należy zwrócić uwagę.
 3. Ewidencja kosztów bezpośrednich na poszczególne OPK – ETAP I, alokacja kosztów OPK działalności pomocniczej ETAP II, alokacja kosztów OPK proceduralnych – ETAP III.
 4. Zasady gromadzenia kosztów zarząduw OPK zarządu,
 5. Koszt wytworzenia procedur medycznych – ćwiczenieprzykłady z praktyki – wybór odpowiedniej wyceny do OPK proceduralnego.
 • wycena kosztu bezpośredniego procedur medycznych wg metod:

- metoda oparta na rzeczywistych kosztach zużytych zasobów – omówienie zasad wyceny implantów, stentów, i innych wyrobów medycznych wszczepialnych i nie wszczepialnych.

- metody oparte na kosztach typowo zużywanych zasobów,

 • - metodyka wyliczenia stawki godzinowej personelu wykonującegoprocedurę,
 • omówienie zasad ustalenia kosztów pośrednichprocedur medycznych:

- metoda oparta na rzeczywistych kosztach zużytych zasobów

- metoda oparta na kosztach typowo zużywanych zasobów- proporcjonalnie do czasu trwania procedur medycznych,

- metoda oparta na kosztach typowo zużywanych zasobów – w oparciu o jednostkę kalkulacyjną,

 • wskazanie różnic międzymetodami wpływających na wycenę oraz na decyzję wyboru.
Prowadzący :
 

Katarzyna Dankowska – ekspert w dziedzinie rachunkowości, rachunku kosztów w zakładach opieki zdrowotnej, podatku VAT i podatku dochodowego od osób prawnych – CIT. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych na stanowiskach: Głównego Księgowego, Kierownika działu Controllingu i Księgowości Zarządczej, Zastępcy Głównego Księgowego w szpitalu publicznym i niepublicznym oraz Głównego Księgowego w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych.

Certyfikowany przez zespół Katedry Rachunkowości Menadżerskiej Szkoły Głównej Handlowej pod patronatem Ministerstwa Zdrowia ekspert w zakresie: rachunku kosztów w zakładach opieki zdrowotnej i informacji zarządczej oraz restrukturyzacji i konsolidacji zakładów opieki zdrowotnej.

Posiada certyfikat nadający uprawnienie do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydanego przez Ministerstwo Finansów oraz posiada uprawnienia pedagogiczne dla nauczycieli.

Termin :
27 kwiecień 2021
Miejsce :
Online, godz. 9:00-15:00
Cena :
760 zł/os.
Przy zgłoszeniu do 4 kwietnia 30% rabatu
532 zł/os.
Zgłoszenia :
 1. poprzez wypełnienie i przeslanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się poniżej

 2. e-mailem : pce@pce.com.pl

Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają potwierdzenie przyjęcia  zgłoszenia na adres e-mailowy. Jeżeli nie otrzymają Państwo od  nas potwierdzenia w ciągu 24h oznacza to, że zgłoszenie do nas nie dotarło.

 

PŁATNOŚĆ NALEŻY UISCIĆ PRZELEWEM PRZED SZKOLENIEM

KONTO: Polskie Centrum Edukacji Anna Osińska BANK MILLENNIUM S.A.

            32 1160 2202 0000 0000 2731 7659

na przelewie prosimy umieścić nazwisko uczestnika oraz datę szkolenia

 

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI

Upoważniam Polskie Centrum Edukacji do wystawienia elektronicznej faktury VAT.
Przy rezygnacji poniżej 14 dnia organizator zatrzymuje 100% wpłaconej kwoty. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia nas z obowiązku zapłaty za szkolenia.

Faktury wysyłane są elektronicznie. Wysyłka korespondencji papierowej (Faktura VAT) koszt 8 zł netto.

Dodatkowe informacje :

Czas trwania szkolenia: 9:00 - 15:00

Wymagania techniczne:

 1. Głośnik  /  lub słuchawki – niezbędny by słyszeć wykładowcę
 2. Mikrofon – przyda się jeśli będziemy chcieli zabrać głos, zadać pytanie (pytania będzie też można pisać na chacie)
 3. Kamera – jeśli zabierając głos będziemy chcieli się pokazać


Formularz zgłoszenia
Partnerzy wydarzenia
HARMONOGRAM KONFERENCJI 2021
Wszystkie aktualne konferencje i szkolenia znajdą Państwo w zakładce "Szkolenia i konferencje"....
czytaj więcej
Siedziba firmy
POLSKIE CENTRUM EDUKACJI – ANNA OSIŃSKA ul. Żelazna 41, lok 6 00-836 Warszawa 7 min pieszo od Dworca Cent...
czytaj więcej
Wydarzenia
styczeń
01
kwiecień
15
Ilość dni szkolenia: 1
kwiecień
19
kwiecień
22
Ilość dni szkolenia: 1