Standard Rachunku Kosztów dla podmiotów leczniczych
wrzesień
14
Miejsce : Katowice
Data: 14 wrzesień 2021

 

Program :

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu wsparcie merytoryczne  podmiotów leczniczych do stosowania zaleceń w zakresie  Standardu Rachunku Kosztów,

ale  również  to doskonała okazja do wymiany praktycznych doświadczeń, porozmawiania o napotykanych problemach, ale też ciekawych  rozwiązaniach.

 

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. Ośrodki powstawania kosztów – prawidłowe ich wyodrębnienie,

 2. Wykaz procedur medycznych i ich wycena, na przykładach,

 3. Zasady rozliczenia kosztów pośrednich,

 4. Alokacja kosztów związana z leczeniem i diagnostyką COVID – 19.

 5. Zasady tworzenia kodów własnych dla procedur prostych i złożonych.

 6. Koszt wytworzenia procedur medycznych – ćwiczenie – przykłady z praktyki – wybór odpowiedniej wyceny do OPK proceduralnego.

 7. Zastosowanie informatycznych rozwiązań w zakresie stosowania nowego standardu kosztów, udogodnienia , rozwiązania– na co należy zwrócić uwagę.

 8. zmiana typowych zapisów na koncie zespołu „5” – zmiana klasyfikacji zdarzeń zgodnie z art.10 ust.1.pkt3a UoR – w formie materiału szkoleniowego,

 9. omówienie propozycji wzorów dokumentów wewnętrznych i ich omówienie

- regulamin określający zasady nowego standardu rachunku kosztów w jednostce

- sprawozdawczość wewnętrzna - wzory

- zarządzenie dyrektora w sprawie prac związanych z wyceną procedur medycznych wraz z instrukcjami dla określonych grup OPK proceduralnych.

4.    obowiązek sprawozdawczy do Agencji Oceny Technologii Medycznej i  Taryfikacji

 

Podsumowanie:

Dyskusja w ramach stosowania zaleceń standardu rachunku kosztów, wyjaśnienia, problemy i ciekawe rozwiązania.

Pytania od uczestników.

Prowadzący :

Katarzyna Dankowska - ekspert w dziedzinie rachunkowości, rachunku kosztów w zakładach opieki zdrowotnej, podatku VAT i podatku dochodowego od osób prawnych – CIT. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych na stanowiskach: Głównego Księgowego, Kierownika działu Controllingu i Księgowości Zarządczej, Zastępcy Głównego Księgowego w szpitalu publicznym i niepublicznym oraz Głównego Księgowego w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Certyfikowany przez zespół Katedry Rachunkowości Menadżerskiej Szkoły Głównej Handlowej pod patronatem Ministerstwa Zdrowia ekspert w zakresie: rachunku kosztów w zakładach opieki zdrowotnej i informacji zarządczej oraz restrukturyzacji i konsolidacji zakładów opieki zdrowotnej. Posiada certyfikat nadający uprawnienie do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydanego przez Ministerstwo Finansów oraz posiada uprawnienia pedagogiczne dla nauczycieli.

Termin :
14 wrzesień 2021
Miejsce :
Katowice
Cena :
750 zł/os.
Zapewniamy :
udział, materiały, przerwę kawową
Zgłoszenia :
 1. poprzez wypełnienie i przeslanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się poniżej

 2. e-mailem : pce@pce.com.pl

Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają potwierdzenie przyjęcia  zgłoszenia na adres e-mailowy. Jeżeli nie otrzymają Państwo od  nas potwierdzenia w ciągu 24h oznacza to, że zgłoszenie do nas nie dotarło.

 

PŁATNOŚĆ NALEŻY UISCIĆ PRZELEWEM PRZED SZKOLENIEM

KONTO: Polskie Centrum Edukacji Anna Osińska BANK MILLENNIUM S.A.

            32 1160 2202 0000 0000 2731 7659

na przelewie prosimy umieścić nazwisko uczestnika oraz datę szkolenia

 

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI

Upoważniam Polskie Centrum Edukacji do wystawienia elektronicznej faktury VAT.
Przy rezygnacji poniżej 14 dnia organizator zatrzymuje 100% wpłaconej kwoty. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia nas z obowiązku zapłaty za szkolenia.

Faktury wysyłane są elektronicznie. Wysyłka korespondencji papierowej (Faktura VAT) koszt 8 zł netto.

Dodatkowe informacje :

Szkolenie odbędzie się w  godzinach 10:00 - 15:30Formularz zgłoszenia
Partnerzy wydarzenia
HARMONOGRAM KONFERENCJI 2021
Wszystkie aktualne konferencje i szkolenia znajdą Państwo w zakładce "Szkolenia i konferencje"....
czytaj więcej
Siedziba firmy
POLSKIE CENTRUM EDUKACJI – ANNA OSIŃSKA ul. Żelazna 41, lok 6 00-836 Warszawa 7 min pieszo od Dworca Cent...
czytaj więcej
Wydarzenia
styczeń
01
wrzesień
08
Ilość dni szkolenia: 1
wrzesień
14
Ilość dni szkolenia: 1
wrzesień
16
Ilość dni szkolenia: 1