Szczegóły Wydarzenia - PCE
Praktyczna realizacja standardów akredytacyjnych CMJ dla Szpitali. Obszar działalności medycznej
maj
22 - 23
Szkolenie Online
Miejsce : Online, godz. 9:00-15:00
Data: 22 maj 2024

 

Program :

Szanowni Państwo, Uczestnicy szkolenia

W drugiej połowie sierpnia 2023 r. w Dzienniku Ustaw ogłoszona została, opracowywana przez ponad dwa lata Ustawa o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta oraz powiązana z nią nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i niektórych innych ustaw.

Zapraszam Państwa na szkolenie - Akredytacja Szpitali - praktyczne przygotowanie do certyfikacji szpitali w obszarze działalności medycznej.

Podstawę programową szkolenia, stanowić będzie obowiązujący na dzień dzisiejszy, Programu Akredytacji Szpitali Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia - Kraków 2009 r. Do szkolenia włączone zostaną elementy dotyczące projektowanych zmian formalno – prawnych, wynikających z ustawy o jakości i bezpieczeństwie pacjenta. Osoby uczestniczące uzyskają informację na temat planowanych zmian, procedury oceniającej, przygotowania szpitali, wskaźników jakości.

Porozmawiamy o jakości i bezpieczeństwie medycznym, o praktycznej stronie realizacji standardów akredytacyjnych określonych w Programie Akredytacji – zestaw standardów, Kraków 2009. Spojrzymy na jakość i bezpieczeństwo medyczne z perspektywy własnych doświadczeń, wiedzy i wypracowanych poglądów.

W szkoleniu wykorzystywane będą rekomendacje towarzystw naukowych w określonych dziedzinach i specjalnościach medycznych,  opinie ekspertów, aktualnie obowiązujące przepisy i wytyczne Ministerstwa Zdrowia oraz resortów współpracujących. Komentarz, interpretacja oraz wnioski zostaną przedstawione w oparciu o doświadczenia własne prowadzącej szkolenie.

Szkolenie online, zrealizowane w formie dwudniowych spotkań, przygotowała i poprowadzi dla Państwa

dr n. med. Sylwia Marczewska – Wizytator Ośrodka Akredytacji

DZIEŃ I

 1. Akredytacja – aktualny stan prawny, zmiany  wynikające z wejścia w życie Ustawy o jakości i bezpieczeństwie pacjenta
 2. Standardy akredytacyjne – aktualny stan prawny, zmiany wynikające z wejścia w życie ustawy o jakości i bezpieczeństwie pacjenta. Terminologia, określenia, definicje, interpretacja, znaczenie
 3. Personel medyczny – obowiązki, uprawnienia, odpowiedzialność. Podziała zadań. Kompetencje zawodowe. Planowanie zatrudnienia istotnym elementem jakości – wymogi akredytacyjne, przepisy formalne. Jak monitorować jakość?
 4. Rola i zadania zespołów jakościowych ukierunkowanych na jakość – Zespół ds Jakości – projekty poprawy jakości, programy jakości, wskaźniki jakości. Monitorowanie jakości. Bezpieczna farmakoterapia, Dokumentacja procesowa, Dokumentacja medyczna – ocenianie jakości z wykorzystaniem danych zawartych w dokumentacji medycznej.
 5. Zespól ds Jakości – Rola przewodniczącego zespołu. Program poprawy jakości. Projekty jakości. Wskaźniki jakości
 6. Farmakoterapia – rola i zadania Zespołu Terapeutycznego. Receptariusz Szpitalny. Polipragmazja. Politerapia. Omówienie standardów związanych z bezpieczeństwem terapeutycznym. Zlecanie leków i ich realizacja. Polityka antybiotykowa. Antybiotykowa profilaktyka okołozabiegowa.
 7. Dokumentacja medyczna – omówienie zawartości w zakresie bezpieczeństwa terapeutycznego. Plan opieki. Ocena lekarska i pielęgniarska. Monitorowanie i leczenie bólu. Żylna choroba zatorowo-zakrzepowa.

DZIEŃ II

 1. Zabiegi i znieczulenia – ocena ryzyka zabiegowego i anestezjologicznego, kwalifikacja do zabiegu i znieczulenia, zgoda pacjenta – rodzaje i sposób ich pozyskiwania, dokumentacja prowadzona w obszarze zabiegowym, analizy kliniczne obszaru zabiegowego – przebieg i skutki zabiegów i znieczulenia w trakcie pobytu pacjenta w szpitalu, odległe skutki zabiegów, reoperacje
 2. Analizy kliniczne - sposób gromadzenia danych, monitorowanie, analizowanie istotnych zjawisk medycznych, formułowanie wniosków, wdrażanie działań naprawczych
 • Zdarzenia niepożądane – błędy, powikłania, rezultat kliniczny
 • Przygotowanie wskaźników klinicznych, ich rola i znaczenie dla bezpieczeństwa medycznego
 • Nieplanowane powtórne hospitalizacje. Identyfikacja istotnych problemów klinicznych
 • Odmowa przyjęcia
 • Przedłużona hospitalizacja  istotnym problemem zdarzenia niepożądanego
 • Zgony, sposób i znaczenie dokonywania pogłębionych merytorycznych analiz zgonów szpitalnych i okołozabiegowych
 • Reanimacja. Zabezpieczenie i przygotowanie oddziałów. Procedury, wytyczne, algorytmy, szkolenia pracowników.
Prowadzący :

dr n. med. SYLWIA MARCZEWSKA

Adiunkt Zakładu Pielęgniarstwa Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz studiów doktoranckich dla menadżerów ochrony zdrowia Wydziału Nauk o Zdrowiu.

Od 1996 r. wizytator akredytacyjny Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Zajmuje się problematyką bezpieczeństwa medycznego, błędów medycznych, odpowiedzialnością zawodową personelu medycznego.

Termin :
22 maj 2024 - 23 maj 2024     
Miejsce :
Online, godz. 9:00-15:00
Cena :
780 zł/os. (brutto)
*CENY OBOWIĄZUJĄ WYŁĄCZNIE DLA PRACOWNIKÓW PLACÓWEK OCHRONY ZDROWIA
Zgłoszenia :
 1. poprzez wypełnienie i przeslanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się poniżej

 2. e-mailem : pce@pce.com.pl

Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają potwierdzenie przyjęcia  zgłoszenia na adres e-mailowy. Jeżeli nie otrzymają Państwo od  nas potwierdzenia w ciągu 24h oznacza to, że zgłoszenie do nas nie dotarło.

 

PŁATNOŚĆ NALEŻY UISCIĆ PRZELEWEM PRZED SZKOLENIEM

KONTO: Polskie Centrum Edukacji Anna Osińska BANK MILLENNIUM S.A.

            32 1160 2202 0000 0000 2731 7659

na przelewie prosimy umieścić nazwisko uczestnika oraz datę szkolenia

 

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI

Upoważniam Polskie Centrum Edukacji do wystawienia elektronicznej faktury VAT.
Przy rezygnacji poniżej 14 dnia organizator zatrzymuje 100% wpłaconej kwoty. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia nas z obowiązku zapłaty za szkolenia.

Faktury wysyłane są elektronicznie. Wysyłka korespondencji papierowej (Faktura VAT) koszt 8 zł netto.

Dodatkowe informacje :

Czas trwania szkolenia:

22 maja 2024 r. w godz. 9:00-15:00

23 maja 2024 r. w godz. 9:00-15:00

Wymagania techniczne:

 1. Głośnik  /  lub słuchawki – niezbędny by słyszeć wykładowcę
 2. Mikrofon – przyda się jeśli będziemy chcieli zabrać głos, zadać pytanie (pytania będzie też można pisać na chacie)
 3. Kamera – jeśli zabierając głos będziemy chcieli się pokazać


Formularz zgłoszenia
Partnerzy wydarzenia
20-22 MAJA 2024 KRAKÓW
...
czytaj więcej
II Konferencja Leczenia Nerkozastępczeg...
Zapraszamy do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Leczenia Nerkozastępczego Szczegóły w linku: https://pc...
czytaj więcej
Baza sprzętu medycznego
MEDIPMENT.PL MEDICAL EQUIPMENT   Dynamiczne zmiany zachodzące w branży medycznej skutkują wzrostem zaint...
czytaj więcej
Wydarzenia
styczeń
01
kwiecień
18
kwiecień
22
Ilość dni szkolenia: 1
kwiecień
22