Resuscytacja krążeniowo oddechowa z wykonaniem defibrylacji automatycznej dla pielęgniarek i położnych
sierpień
30
Miejsce : Warszawa, Holiday Park Hotel, ul. Heroldów 1b
Data: 30 sierpień 2022

 

Program :

Plan zajęć:

 1. Bezpieczeństwo na miejscu zdarzenia.

 2. Wytyczne resuscytacji krążeniowo - oddechowej (RKO) w zależności od wieku z uwzględnieniem transmisji sars-cov2.

 3. Pokaz wzorcowy przeprowadzenia RKO w zależności od wieku poszkodowanego, ćwiczenia w grupach: dorosły, dziecko, niemowlę.

 4. AED - budowa i zasady użytkowania.

 5. Pokaz użycia AED, ćwiczenia połączenia użycia AED podczas wykonywania RKO w zależności od wieku poszkodowanego (zajęcia w grupach).

 6. Film  

 7. Podsumowanie zajęć przez uczestników.

 8. Ćwiczenia z zakresu założenia rurki ustno-gardłowej oraz maski krtaniowej wraz z oborem rozmiaru. Ćwiczenia na fantomie.

 

Cel szkolenia:

 1. Uczestnik warsztatów zna i rozumie zasady bezpieczeństwa na miejscu zdarzenia oraz umie je zapewnić. 

 2. Uczestnik wie, jak udzielić pierwszej pomocy w zakresie wykonywania resuscytacji krążeniowo - oddechowej dorosłego, dziecka i niemowlęcia z użyciem worka samorozprężalnego i maski do RKO.

 3. Uczestnik zna budowę AED i umie przygotować go do pracy. 

 4. Uczestnik przeprowadza procedurę wykonania AED zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i aktualnymi wytycznymi ERC.

 5. Uczestnik zna i umie przeprowadzić resuscytację krążeniowo – oddechową wraz z użyciem AED. 

 

Pomoce dydaktyczne:

 1. Fantomy do nauki RKO: dorosły, dziecko, niemowlę z modułem BT.

 2. Maseczki osobiste, jednorazowe i wielokrotnego użytku, worki samorozprężalne.

 3. Defibrylator ćwiczebny AED.

 4. Prezentacja multimedialna.

Prowadzący :

Magdalena Włochowicz - pielęgniarka, NURSE-MED Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Pielęgniarska

Termin :
30 sierpień 2022
Miejsce :
Warszawa, Holiday Park Hotel, ul. Heroldów 1b
Cena :
460 zł (brutto)
Zapewniamy :
udział, przerwy kawowe, obiad
Zgłoszenia :
 1. poprzez wypełnienie i przeslanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się poniżej

 2. e-mailem : pce@pce.com.pl

Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają potwierdzenie przyjęcia  zgłoszenia na adres e-mailowy. Jeżeli nie otrzymają Państwo od  nas potwierdzenia w ciągu 24h oznacza to, że zgłoszenie do nas nie dotarło.

 

PŁATNOŚĆ NALEŻY UISCIĆ PRZELEWEM PRZED SZKOLENIEM

KONTO: Polskie Centrum Edukacji Anna Osińska BANK MILLENNIUM S.A.

            32 1160 2202 0000 0000 2731 7659

na przelewie prosimy umieścić nazwisko uczestnika oraz datę szkolenia

 

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI

Upoważniam Polskie Centrum Edukacji do wystawienia elektronicznej faktury VAT.
Przy rezygnacji poniżej 21 dnia organizator zatrzymuje 100% wpłaconej kwoty. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia nas z obowiązku zapłaty za szkolenia.

Faktury wysyłane są elektronicznie. Wysyłka korespondencji papierowej (Faktura VAT) koszt 8 zł netto.

Dodatkowe informacje :

Czas trwania warsztatów 10:00-15:00

09:45 rejestracja uczestników

10:00 rozpoczęcie zajęć

15:00 zakończenie zajęćFormularz zgłoszenia
Partnerzy wydarzenia
Baza sprzętu medycznego
MEDIPMENT.PL MEDICAL EQUIPMENT   Dynamiczne zmiany zachodzące w branży medycznej skutkują wzrostem zaint...
czytaj więcej
Wydarzenia
styczeń
01
sierpień
30
sierpień
30
wrzesień
07