Szczegóły Wydarzenia - PCE
Sygnaliści w praktyce pomiotów leczniczych
lipiec
31
Miejsce : Online godz. 09:00-13:00
Data: 31 lipiec 2024

 

Program :

Ustawa o ochronie sygnalistów w praktyce publicznych zakładów opieki zdrowotnej, POZ i innych podmiotów medycznych będących pracodawcami. Obowiązki i praktyka - już od 25 września 2024 r.  

Wszystkie podmioty prawne zobowiązane będą do stosowania ustawy, natomiast nie każdy podmiot będzie musiał przygotować procedurę zgłoszeń wewnętrznych. Szkolenie przybliży kwestię obowiązków wynikających z ustawy i pozwoli odpowiedzieć na pytanie czy nie lepiej wdrożyć procedurę zgłoszeń wewnętrznych pomimo braku ustawowego obowiązku czyli na zasadzie dobrowolności. Gdyż faktycznie może okazać się to bardziej praktyczne dla podmiotów.

 1. Naruszenie prawa w rozumieniu ustawy o ochronie sygnalistów. Zakres naruszeń (korupcja, zamówienia publiczne, rynki finansowe, ochrona środowiska i inne…, możliwość zgłaszania informacji o naruszeniach dotyczących obowiązujących w podmiocie prawnym regulacji wewnętrznych lub standardów etycznych).

 2. Podmioty objęte zakresem ustawy. Omówienie.

 3. Wewnętrzna procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w podmiotach, w których wykonuje pracę mniej niż 50 osób. Czy rezygnować z wdrożenia z procedury?

 4. Co w sytuacji gdy pomimo nie posiadania procedury dojdzie do zgłoszenia naruszenia w podmiotach zatrudniających mniej niż 50 osób?

 5. W jakich sytuacjach nie stosujemy ustawy o ochronie sygnalistów.

 6.  Kto może być sygnalistą zgłaszającym naruszenie prawa  (katalog podmiotów).

 7. Moment objęcia sygnalisty ochroną.

 8. Zgłoszenia anonimowe.

 9. Działania odwetowe – szeroki katalog działań.

 10. Ciężar dowodu przy działaniach odwetowych.

 11. Działania odwetowe a stosunek pracy, umowy cywilno-prawne, inny niż stosunek pracy stosunek prawny stanowiący podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby.

 12. Uprawnienia sygnalisty w przypadku działań odwetowych (szkoda, odszkodowanie).Ochrona sygnalisty.

 13. Brak odpowiedzialności sygnalisty.

 14. Brak możliwości zrzeczenia się swoich praw przez sygnalistę

 15. Uprawnienia osoby, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji przez sygnalistę.

 16. Podmioty zobowiązane do przyjęcia Procedury Zgłoszeń Wewnętrznych. Wprowadzenie procedury, konsultacje. Wejście w życie.

 17. Procedura zgłoszeń wewnętrznych – obligatoryjne elementy i elementy fakultatywne. Jak napisać prawidłową procedurę, przykładowa procedura zgłoszeń wewnętrznych wraz z pozostałą dokumentacją (wzory).

 18. Przebieg postępowania w sprawie zgłoszenia naruszenia – omówienie krok po kroku.

 19. Sposoby przekazywania zgłoszeń wewnętrznych.

 20. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych.

 21. Informacje zwrotne – omówienie praktyki

 22. Działania następcze – możliwe scenariusze

 23. Ujawnienia publiczne.

 24. Odpowiedzialność karna.

 25. Ochrona danych osobowych sygnalisty i innych osób. Obowiązki administratorów danych osobowych. Omówienie postępowania z zakresu ochronny danych osobowych. Jak się przygotować.

 26. Dyskusja i praktyki.

Prowadzący :

Ewa Plesnarowicz

Radca prawny, ekspert  specjalizujący się w dostępności, ochronie danych osobowych i prawie administracyjnym. Trenerka z kilkunastoletnim doświadczeniem, prowadząca szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej. Autorka komentarzy. Świadczy pomoc prawną dla spółek prawa handlowego, jednostek samorządu terytorialnego, i innych instytucji.

Termin :
31 lipiec 2024
Miejsce :
Online godz. 09:00-13:00
Cena :
420 zł (netto=brutto)
Zgłoszenia :
 1. poprzez wypełnienie i przeslanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się poniżej

 2. e-mailem: pce@pce.com.pl

Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają potwierdzenie przyjęcia  zgłoszenia na adres e-mailowy. Jeżeli nie otrzymają Państwo od  nas potwierdzenia w ciągu 24h oznacza to, że zgłoszenie do nas nie dotarło.

 

PŁATNOŚĆ NALEŻY UISCIĆ PRZELEWEM PRZED SZKOLENIEM

KONTO: Polskie Centrum Edukacji Anna Osińska BANK MILLENNIUM S.A.

            32 1160 2202 0000 0000 2731 7659

na przelewie prosimy umieścić nazwisko uczestnika oraz datę szkolenia

 

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI

Upoważniam Polskie Centrum Edukacji do wystawienia elektronicznej faktury VAT.
Przy rezygnacji poniżej 14 dnia organizator zatrzymuje 100% wpłaconej kwoty. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia nas z obowiązku zapłaty za szkolenia.

Faktury wysyłane są elektronicznie. Wysyłka korespondencji papierowej (Faktura VAT) koszt 8 zł netto.

Dodatkowe informacje :
 1. Wymagania techniczne:

 2. Głośnik  /  lub słuchawki – niezbędny by słyszeć wykładowcę
 3. Mikrofon – przyda się jeśli będziemy chcieli zabrać głos, zadać pytanie (pytania będzie też można pisać na chacie)
 4. Kamera – jeśli zabierając głos będziemy chcieli się pokazać


Formularz zgłoszenia
Partnerzy wydarzenia
Baza sprzętu medycznego
MEDIPMENT.PL MEDICAL EQUIPMENT   Dynamiczne zmiany zachodzące w branży medycznej skutkują wzrostem zaint...
czytaj więcej
Wydarzenia
styczeń
01
lipiec
23
Ilość dni szkolenia: 1
lipiec
31
wrzesień
02