Szczegóły Wydarzenia - PCE
Prawo dla Pielęgniarek i Położnych po zmianach
grudzień
01
Miejsce : Warszawa, sala konferencyjna PCE ul. Żelazna 41 lok 6
Data: 01 grudzień 2016

 

Program :

Nowelizacja ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej w sposób istotny rozszerza zakres uprawnień przedstawicieli obydwu grup zawodowych. Nowe kompetencje w przewidywalnej perspektywie staną się częścią obowiązków zawodowych dużej części środowiska pielęgniarek i położnych. Jak w przypadku  każdego obowiązku regulowanego ustawowo, jego niewypełnienie (lub niewłaściwe wypełnienie) może stać się podstawą odpowiedzialności prawnej. Niewątpliwie nowe uprawnienia znacząco rozszerzają zakres tej odpowiedzialności. Już dziś warto poznać regulacje dotyczące tej problematyki. Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z zakresem nowych uprawnień. Zaprezentowane zostaną podstawowe zagrożenia prawne związane z wykonywaniem zawodu pielęgniarki/położnej oraz zasady ich unikania. Druga część szkolenia poświęcona zostanie krytycznej analizie form zatrudnienia pielęgniarek i położnych oraz poradom dotyczącym wyboru optymalnej polisy ubezpieczeniowej.

 

Plan szkolenia
1. Ogólne założenia zmian ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz ustawy o działalności leczniczej.
2. Nowe uprawnienia w praktyce zawodowej pielęgniarki i położnej
    a)  Prawo do wypisywania recept
    b)  Prawo do kierowania na badania
    c)  Wypisywanie recept na zlecenie lekarza
    d)  Badania fizykalne pacjenta
3. Zasady dokumentowania powyższych działań.
4. Książeczka zdrowia dziecka- obowiązki pielęgniarki/położnej.
5. Praktyczny przegląd  najczęstszych przypadków odpowiedzialności prawnej pielęgniarki i położnej (uszczerbek na zdrowiu pacjenta, poświadczenia  
    nieprawdy w dokumentacji medycznej, naruszenie praw pacjenta).
6. Zmiany w zakresie odpowiedzialności zawodowej- jak skutecznie odpierać  
    zarzuty w postępowaniu przed Rzecznikiem i Sądem Izby Pielęgniarek i  
    Położnych.
7. Formy zatrudnienia pielęgniarki / położnej (umowa o pracę, kontrakt,  
    zlecenie, wolontariat) - krytyczna analiza w kontekście odpowiedzialności  osobistej.
8. Zasady wyboru  optymalnej polisy ubezpieczeniowej.
9. Dyskusja

Prowadzący :

Paweł Strzelec - radca prawny,  ukończona aplikacja prokuratorska, wieloletni wykładowca akademicki , od 2000 r. autor i prowadzący szkolenia z prawa dla  personelu medycznego i kadry kierowniczej podmiotów leczniczych, kilka tysięcy godzin zrealizowanych szkoleń i warsztatów, specjalista w zakresie ochrony prawnej personelu medycznego, członek/sekretarz Komisji Prawniczej PAN o/ Lublin, Sędzia Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie

Termin :
01 grudzień 2016
Miejsce :
Warszawa, sala konferencyjna PCE ul. Żelazna 41 lok 6
Cena :
390 zł (brutto)
Zapewniamy :
uczestnictwo, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, poczęstunek
Zgłoszenia :
  1. poprzez wypelnienie i przeslanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się poniżej
  2. e-mailem : pce@pce.com.pl
  3. faksem na nr (022) 890 20 02, 890 20 01
Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają potwierdzenie przyjęcia  zgłoszenia na adres e-mailowy lub faxem. Jeżeli nie otrzymają Państwo od  nas zgłoszenia w ciągu 24h oznacza to, że zgłoszenie do nas nie dotarło.

 

PŁATNOŚĆ NALEŻY UISCIĆ PRZELEWEM PRZED SZKOLENIEM
KONTO: Polskie Centrum Edukacji Anna Osińska MILLENNIUM BIG BANK S.A.
            32 1160 2202 0000 0000 2731 7659
 
na przelewie prosimy umieścić nazwisko uczestnika oraz datę szkolenia
 
WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI
Upoważniam Polskie Centrum Edukacji do wystawienia faktury VAT bez podpisu osoby odbierającej.
Przy rezygnacji poniżej 7 dnia przed rozpoczęciem szkolenia ponosimy koszty w wysokości 100% ceny szkolenia. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia nas z obowiązku zapłaty za szkolenia.
Dodatkowe informacje :
ZAJĘCIA ROZPOCZYNAJĄ SIĘ   o godz. 09:00    

ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ  ok. godz. 13.00Formularz zgłoszenia
Partnerzy wydarzenia
Baza sprzętu medycznego
MEDIPMENT.PL MEDICAL EQUIPMENT   Dynamiczne zmiany zachodzące w branży medycznej skutkują wzrostem zaint...
czytaj więcej
Wydarzenia
styczeń
01
lipiec
23
Ilość dni szkolenia: 1
lipiec
31
wrzesień
02