I Ogólnopolska Konferencja Kadry i Płace w ochronie zdrowia
maj
09
Miejsce szkolenia: Warszawa, Centrum "Okopowa", ul. Okopowa 55
Data: 09 maj 2017

 

Opis szkolenia:

Prawo Pracy po zmianach w roku 2016

Marcin Obłoza - prawnik, główny specjalista w Okręgowym Inspektoracie Pracy, wykładowca.

 • rodzaje umów o pracę
 • limity zatrudnienia terminowego;
 • zasady wypowiadania umów terminowych;
 • zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w związku z wypowiedzeniem;
 • minimalna stawka godzinowa;
 • kompetencje PIP w zakresie cywilnoprawnych umów o świadczenie pracy najemnej

Zmiany w zakresie urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego obowiązujące od 1 stycznia 2016r., eZLA i inne zmiany legislacyjne w zakresie zasiłków.

Katarzyna Cieszko - prawnik specjalista w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, z 18-letnim stażem pracy w ubezpieczeniach społecznych, doświadczony wykładowca, m. in. w zakresie kursów i szkoleń dla pracowników służb kadrowo-płacowych z zakresu zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

 1. Osoby podlegające ubezpieczeniu chorobowemu obowiązkowo i dobrowolnie.
 2. Komu i w jakich przypadkach przysługują świadczenia w razie choroby i macierzyństwa oraz wynagrodzenie chorobowe.
 3. Co to jest okres wyczekiwania, jakich świadczeń dotyczy, jak długo trwa, w jaki sposób ustala się okres wyczekiwania?
 4. Przez jaki okres przysługują poszczególne zasiłki, ustalanie okresu zasiłkowego (zasady postępowania w razie braku kodu A.)
 5. Wynagrodzenie za czas choroby.
 6. Zasiłek chorobowy
 7. Świadczenie rehabilitacyjne
 8. Zasiłek macierzyński:
  • urlop rodzicielski
  • zasiłek za okres urlopu ojcowskiego.
 9. Zasiłek opiekuńczy
 10. Zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń dla pracowników.

 

Rola służby bhp w podmiocie leczniczym oraz jej współpraca z działem personalnym

Maciej Ambroziewicz - prawnik i specjalista ds. bhp. Obecnie kieruje wieloosobową komórką bhp w jednym z największych szpitali w kraju oraz współpracuje z wieloma  instytucjami rządowymi i samorządowymi 

 

Zmiany w ustawie o rehabilitacji dla pracodawców. Zatrudnianie osób niepełnosprawnych – sposób na optymalizację ekonomiczną podmiotu leczniczego.

Małgorzata Machaj – dr n. o zdrowiu, wieloletni praktyk zajmujący stanowiska kierownicze w działach kadr i płac w szpitalu MSWiA w Warszawie (obecnie w jednym ze szpitali), wykładowca w szkołach wyższych i firmach szkoleniowych. Autor wielu opracowań naukowych i artykułów. Aktywnie zajmuje się tematem niepełnosprawności wprowadzając innowacyjne rozwiązania przynoszące wymierne korzyści ekonomiczne dla pracodawców.

Termin szkolenia:
09 maja 2017
Miejsce szkolenia:
Warszawa, Centrum "Okopowa", ul. Okopowa 55
Cena szkolenia:
380 zł (brutto)
Zapewniamy:
udział, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, poczęstunek
Zgłoszenia:
 1. poprzez wypelnienie i przeslanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się poniżej

 2. e-mailem : pce@pce.com.pl

 3. faksem na nr (022) 890 20 02, 890 20 01

Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają potwierdzenie przyjęcia  zgłoszenia na adres e-mailowy lub faxem. Jeżeli nie otrzymają Państwo od  nas zgłoszenia w ciągu 24h oznacza to, że zgłoszenie do nas nie dotarło.

 

PŁATNOŚĆ NALEŻY UISCIĆ PRZELEWEM PRZED SZKOLENIEM

KONTO: Polskie Centrum Edukacji Anna Osińska BANK MILLENNIUM S.A.

            32 1160 2202 0000 0000 2731 7659

na przelewie prosimy umieścić nazwisko uczestnika oraz datę szkolenia

 

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI

Upoważniam Polskie Centrum Edukacji do wystawienia faktury VAT bez podpisu osoby odbierającej.
Przy rezygnacji poniżej 21 dnia przed rozpoczęciem szkolenia ponosimy koszty w wysokości 100% ceny szkolenia. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia nas z obowiązku zapłaty za szkolenia.

Dodatkowe informacje:
REJESTRACJA UCZESTNIKÓW od godz. 09:30
 
ZAJĘCIA ROZPOCZYNAJĄ SIĘ  o godz. 10.00     

ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ  ok. godz. 15.00Formularz zgłoszenia
Partnerzy wydarzenia
HARMONOGRAM KONFERENCJI 2017
Warto zapoznać się, aby wiedzieć jak planować swój budżet szkoleń i konferencji w nadchodzącym roku. Wię...
czytaj więcej
Siedziba firmy
POLSKIE CENTRUM EDUKACJI – ANNA OSIŃSKA ul. Żelazna 41, lok 6 00-836 Warszawa 7 min pieszo od Dworca Cent...
czytaj więcej
Wydarzenia
sierpień
22
Ilość dni szkolenia: 1
sierpień
29
Ilość dni szkolenia: 1
sierpień
30
Ilość dni szkolenia: 1
wrzesień
06
Ilość dni szkolenia: 1