IV Ogólnopolska Konferencja „Kobieta poza macierzyństwem”
marzec
14 - 15
marzec
13 - 15
Miejsce : Poznań, Hotel IKAR, ul. Solna 18
Data: 13 marzec 2017

 

Program :

13 marca 2017 (poniedziałek)

16:00                     rejestracja uczestników na pobyt wydłużony

17:00                     kolacja

18:00-20:00        warsztat: „Relacje interpersonalne- umiejętność radzenia sobie ze stresem”

Anna Osińska, pedagog

14 marca 2017 (wtorek)

8:00-9:00             śniadanie

9:00-13:00           warsztaty terapeutyczne-gra w terenie

13:00-                   rejestracja uczestników na pobyt skrócony

13:15-14:00        obiad dla wszystkich

14:00-14:15        otwarcie obrad, powitanie

14:15-15:00        Czynniki ryzyka zachorowania na raka piersi i jajników

prof UM dr hab. n. o zdr. Beata Pięta, Prezes Polskiego Towarzystwa Położnych

15:00-15:40        „Piramida żywienia postawiona do góry nogami” 

Żaneta Geltz, Redaktor Naczelna Magazynu Hipoalergiczni

15:40-15:55        przerwa kawowa

15:55-16:25        „Rodzaje bólu nowotworowego oraz ból pooperacyjny. Kompetencje pielęgniarki i położnej w jego zwalczaniu”

Ewa Biedna, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa

16:25-17:25        „Lęk i depresja w przebiegu choroby nowotworowej narządu rodnego – konstruktywne dostosowanie się do choroby czy zaburzenie psychiczne”  

dr Jadwiga Łuczak-Wawrzyniak, Specjalista psycholog kliniczny. Kierownik Zespołu Psychologów w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Pracuje z kobietami, które przeżywają kryzys zdrowotny w obszarze ginekologii, onkologii ginekologicznej, położnictwa i neonatologii.

17:25-17:40        przerwa kawowa

17:40-18:40        „Rehabilitacja po mastektomii oraz po operacjach narządu rodnego”

Barbara Golińska, mgr rehabilitacji, Warszawski Uniwersytet Medyczny

20:00-24:00        kolacja

15 marca 2017 (środa)

8:00-9:00             śniadanie

09:00-09:50        Jak uroginekologia rozwiązuje problem nietrzymania moczu 

dr Przemysław Kądziołka, uroginekolog, Poznań

09:50-10:30        „Profilaktyka pierwotna i wtórna raka szyjki macicy" 

dr Przemysław Spychała, Wielkopolskie Centrum Onkologii

10:30-10:50        przerwa kawowa

10:50-11:30        „Kontakt z pacjentką z doświadczeniem przemocy seksualnej w przebiegu pomocy ginekologicznej” 

Agnieszka Izdebska,  psycholog, dyplomowany psychoterapeuta psychodynamiczny, certyfikowany seksuolog kliniczny, doktor nauk społecznych w dziedzinie psychologii.

11:30-12:10        „Zakażenia w ginekologii a ryzyko choroby nowotworowej” 

dr n. med. Bożena Kulesza-Brończyk

12:10-12:30        podsumowanie konferencji, rozdanie zaświadczeń

12:30                     obiad, wyjazd uczestników

Termin :
13 marzec 2017 - 15 marzec 2017     
Miejsce :
Poznań, Hotel IKAR, ul. Solna 18
Cena :
680 zł (brutto) 14-15.03.2017 r. (pobyt podstawowy)
Zapewniamy :
udział, materiały posiłki, zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych w dn. 14-15.03.17 r.
Pobyt wydłużony z warsztatami terapeutycznymi
800 zł (brutto) 13-15.03.2017 r. (pobyt wydłużony)
Dopłata do pokoju 1-osobowego
60 zł/doba
Zgłoszenia :
  1. poprzez wypelnienie i przeslanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się poniżej

  2. e-mailem: pce@pce.com.pl

  3. faksem na nr (022) 890 20 02, 890 20 01

Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają potwierdzenie przyjęcia  zgłoszenia na adres e-mailowy lub faxem. Jeżeli nie otrzymają Państwo od  nas zgłoszenia w ciągu 24h oznacza to, że zgłoszenie do nas nie dotarło.

 

PŁATNOŚĆ NALEŻY UISCIĆ PRZELEWEM PRZED SZKOLENIEM

KONTO: Polskie Centrum Edukacji Anna Osińska BANK MILLENNIUM S.A.

            32 1160 2202 0000 0000 2731 7659

na przelewie prosimy umieścić nazwisko uczestnika oraz datę szkolenia

 

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI

Upoważniam Polskie Centrum Edukacji do wystawienia faktury VAT bez podpisu osoby odbierającej.
Przy rezygnacji poniżej 21 dnia przed rozpoczęciem szkolenia ponosimy koszty w wysokości 100% ceny szkolenia. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia nas z obowiązku zapłaty za szkolenia.

Dodatkowe informacje :

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW na:

pobyt wydłużony od godz. 17:00 w dn. 13 marca

pobyt podstawowy od godz. 13:30 w dn. 14 marcaFormularz zgłoszenia
Partnerzy wydarzenia
Wydarzenia
styczeń
01
Ilość dni szkolenia: 1
kwiecień
20
Ilość dni szkolenia: 1
lipiec
21
lipiec
28
Ilość dni szkolenia: 1