II Ogólnopolski Zjazd Rzeczników Prasowych Szpitali
maj
10 - 12
„Prawo prasowe, efektywna komunikacja medialna i zarządzanie emocjami w kryzysie”
Miejsce szkolenia: Zakopane, Hotel \"TATRA\" ul. Cyrhla 34
Data: 10 maj 2017

 

Opis szkolenia:
Prawo prasowe w pracy rzecznika prasowego szpitala i innych placówek ochrony zdrowia
 1. Podstawy prawa prasowego
 2. Analiza podstawowych pojęć prawa prasowego
 3. Przygotowanie i publikacja materiałów informacyjnych w świetle prawa autorskiego oraz  ochrona danych osobowych w materiałach informacyjnych
 4. Sprostowanie i odpowiedź prasowa, zasady i przesłanki odmowy publikacji sprostowania lub odpowiedzi prasowej
 5. Udzielanie informacji w świetle przepisów prawa prasowego i przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej
 6. Ochrona wizerunku w pracy rzecznika prasowego i działów PR – podstawa prawna i granice ochrony wizerunku, dopuszczalność publikacji wizerunku danej osoby bez jej zgody, roszczenia o ochronę wizerunku i zakaz publikacji, zasady wykorzystania wizerunku w celach promocyjnych
 7. Naruszenie dobrego imienia jako naruszenie dóbr osobistych oraz konsekwencje naruszenia dobrego imienia
 8. Instrumenty ochrony prawnej w przypadku działań dotyczących publikowania nieprawdziwych treści, publikowania treści naruszające dobra osobiste, publikowania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa; publikowania informacji naruszających renomę przedsiębiorstwa („czarny PR”) itp.
 9. Cywilistyczne a prawno-karne sposoby dochodzenia roszczeń z zakresu prawa prasowego
 10. Analiza orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego z zakresu prawa prasowego
 11. Przegląd najnowszych orzeczeń sądowych z zakresu prawa prasowego

Hoa Dessoulavy-Śliwińska, adwokat, specjalizuje się w prawie karnym gospodarczym i skarbowym oraz prawie medycznym i farmaceutycznym. Specjalista w zakresie public relation i komunikacji strategicznej.

Zarządzanie emocjami w kryzysie
 1. Znaczenie emocji w komunikacji.
 2. Formułowanie komunikatów z uwzględnieniem emocjonalnych różnic osobowościowych odbiorców.
 3. Panowanie nad emocjami przed kamerą - jak dobierać emocje do treści komunikatu i wzmacniać komunikat.
 4. Jak odpowiadać na niewygodne pytania i być w tym przekonującym.
 5. Jak przygotować się na sytuacje kryzysowe i przejść przez nie "suchą nogą".

Marcin Wanke, trener komunikacji interpersonalnej, andragog

Kontakt rzecznika prasowego szpitala i innych placówek ochrony zdrowia z dziennikarzami.
 1. Jak przygotować się do rozmowy z dziennikarzami
 2. Jak radzić sobie z pytaniami z „tezą”.
 3. Jak radzić sobie w sytuacji agresji ze strony dziennikarzy.
 4. Co zrobić by przebić się ze swoim komunikatem – techniki udzielania wypowiedzi.
 5. Co powinna zawiera informacja merytoryczna.
 6. Jak poradzićsobie w sytuacji pytaniaz zaskoczenia i tzw. „pustki w głowie”.
 7. Jak stworzyć materiał zgodny z naszymi intencjami.
 8. Rola autoryzacji w komunikacie pisanym.
 9. Jak przygotować się do udziału:
 • w programie informacyjnym
 • w konferencji prasowej
 • w debacie
 • w reportażu

       10. Właściwy wybór miejsca w przypadku nagrania.

Sylwia Czerniak, dziennikarka, redaktorka związana między innymi z serwisami:  Interia.pl, grywalizacja24.pl, magazynami:  Praktyka Lekarska, Spa info, Kronika Miasta Łodzi

Termin szkolenia:
10 maja 2017 - 12 maja 2017     
Miejsce szkolenia:
Zakopane, Hotel \"TATRA\" ul. Cyrhla 34
Cena szkolenia:
990 zł/os.
Zapewniamy:
udział, materiały szkoleniowe, wyżywienie i zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym
Dopłata do pokoju 1-osobowego
120 zł/os.
Zgłoszenia:
 1. poprzez wypelnienie i przeslanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się poniżej

 2. e-mailem : pce@pce.com.pl

 3. faksem na nr (022) 890 20 02, 890 20 01

Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają potwierdzenie przyjęcia  zgłoszenia na adres e-mailowy lub faxem. Jeżeli nie otrzymają Państwo od  nas zgłoszenia w ciągu 24h oznacza to, że zgłoszenie do nas nie dotarło.

 

PŁATNOŚĆ NALEŻY UISCIĆ PRZELEWEM PRZED SZKOLENIEM

KONTO: Polskie Centrum Edukacji Anna Osińska BANK MILLENNIUM S.A.

            32 1160 2202 0000 0000 2731 7659

na przelewie prosimy umieścić nazwisko uczestnika oraz datę szkolenia

 

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI

Upoważniam Polskie Centrum Edukacji do wystawienia faktury VAT bez podpisu osoby odbierającej.
Przy rezygnacji poniżej 21 dnia przed rozpoczęciem szkolenia ponosimy koszty w wysokości 100% ceny szkolenia. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia nas z obowiązku zapłaty za szkolenia.

Dodatkowe informacje:
REJESTRACJA UCZESTNIKÓW od godz. 13:00 w dniu 10 maja 2017 r.
                                                 obiad o godz. 14:00
 
ZAJĘCIA ROZPOCZYNAJĄ SIĘ  o godz. 15.00 w dniu 10 maja 2017 r.    

ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ  ok. godz. 13.00 w dniu 12 maja 2017 r.Formularz zgłoszenia
Partnerzy wydarzenia
HARMONOGRAM KONFERENCJI 2017
Warto zapoznać się, aby wiedzieć jak planować swój budżet szkoleń i konferencji w nadchodzącym roku. Wię...
czytaj więcej
Siedziba firmy
POLSKIE CENTRUM EDUKACJI – ANNA OSIŃSKA ul. Żelazna 41, lok 6 00-836 Warszawa 7 min pieszo od Dworca Cent...
czytaj więcej
Wydarzenia
sierpień
22
Ilość dni szkolenia: 1
sierpień
29
Ilość dni szkolenia: 1
sierpień
30
Ilość dni szkolenia: 1
wrzesień
06
Ilość dni szkolenia: 1