XII Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów ds. Pielęgniarstwa, Pielęgniarek Naczelnych i Przełożonych
wrzesień
25 - 28
"Zarządzanie personelem pielęgniarskim"
Miejsce : Augustów, Hotel Warszawa, ul. Zdrojowa 1
Data: 25 wrzesień 2017

 

Program :

UWAGA

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE ZOSTAŁO OSTATNIE WOLNE MIEJSCE (DOTYCZY POBYTU WYDŁUŻONEGO)

24 września 2017(niedziela)

17:00                      przyjazd uczestników na pobyt poszerzony

18:00-21:00           kolacja, informacje organizacyjne

 

25 września 2017 ( poniedziałek)

5:50                       zbiórka, kawa i lunch pakiety na podróż

6:00                       Wyjazd grupy na wycieczkę do Wilna

18:00                     przyjazd i rejestracja uczestników na pobyt podstawowy

19:00-21:00          kolacja  ( również dla uczestników wycieczki do Wilna)

 

26 września 2017 ( wtorek)

08:00-09:00        śniadanie

09:10-09:20        OTWARCIE , POWITANIE UCZESTNIKÓW I GOŚCI

09:20-10:05        "Aktualne zagadnienia dotyczące środowiska pielęgniarskiego" - Zofia Małas, Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

10:05-10:20        „Poziomy kompetencyjne na stanowiskach pielęgniarskich w opiece szpitalnej, jako wyzwanie dla zarządzających” – Grażyna Wójcik, Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego

10:20-10:30        prezentacja sponsorska

10:30-11:00        „Bieżące problemy zawodowe pielęgniarek i położnych” – warsztat dyskusyjny prowadzony przez przedstawicieli  NRPiP oraz Samorządów regionalnych

11:00-11:25        przerwa kawowa

11:25-12:25       „Dokumentacja medyczna po nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta” – dr n. prawnych Anna Augustynowicz, Warszawski Uniwersytet Medyczny

12:25-12:40        prezentacja sponsorska

12:40-13:10       „Ergonomika pracy ergonomiką życia” - Barbara Golińska, mgr rehabilitacji, Warszawski Uniwersytet Medyczny

13:30-15:00        obiad

15:00-15:30        wykład wprowadzający do warsztatów, wspólne wystąpienie Macieja Kieryła i Marcina Wanke

15:30-19:00        Warsztaty 

„Komunikacja jako podstawowy element zarządzania zespołem” - Marcin Wanke, trener komunikacji interpersonalnej, andragog  grupa I- 15:30-17:00;  grupa II -17:30-19:00

„Krzyk czy cisza – wczesne i późne radzenie sobie z napięciami. Rola ruchu, rozmowy cichej i ekspresyjnej, rodzajów muzyki, naszych przyzwyczajeń i predyspozycji” - Maciej Kierył, lekarz, muzykoterapeuta

 

20:00-01:30        kolacja uroczysta, obowiązują stroje w temacie : „Cyrk przyjechał”

27 września 2017 ( środa)

8:00-9:00            śniadanie

9:00-11:00          warsztaty terapeutyczne w terenie

11:00-11:10        kawa na rozruch

11:10-11:45       „Zakażenia szpitalne wyzwaniem dla kierowniczej kadry pielęgniarskiej” - Elżbieta Słojewska-Poznańska, Przewodnicząca OIPiP w Jeleniej Górze

11:45-12:20        „Wady outsourcingu w procesie sterylizacji szpitalnej” – inż. Tadeusz Wrzosek

12:20-12:40        przerwa kawowa

12:40-13:30        "Wybrane aspekty zarządzania kadrą pielęgniarską. Koncepcja budowania siatki płac" mgr Władysława Głowacz, Naczelna Pielęgniarka Dolnośląskie Centrum Onkologii

13:45-15:00        obiad

15:00-15:45        "Kształcenie podyplomowe- rozwój, tendencje, ocena i wnioski" - mgr Maria Jolanta Królak, Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych

15:45-16:45        „Ryzyka związane z wykonywaniem zawodu pielęgniarki a wybór polisy ubezpieczeniowej (roszenie pacjenta, ekspozycja zawodowa, agresja pacjenta, praca na kontrakcie, prowadzenie działalności)” - Paweł Strzelec, radca prawny, ekspert ds. odpowiedzialności cywilnej, karnej, dyscyplinarnej personelu medycznego. Prowadzi szkolenia z prawa medycznego dla przedstawicieli zawodów medycznych oraz kadry zarządzającej podmiotów leczniczych. Sędzia Sądu Dyscyplinarnego OIRP w Lublinie

16:45-17:10        przerwa kawowa

17:10-18:10       „Ochrona danych osobowych w codziennej pracy Dyrektorów ds Pielęgniarstwa i Naczelnych Pielęgniarek”  - Andrzej Peńsko, auditor ISO, Administrator bezpieczeństwa informacji

18:10-19:10        kolacja

19:30-22:00        warsztaty podsumowujące

28 września 2017 ( czwartek)

8:00-10:00           śniadanie

10:00-11:00         dyskusja podsumowująca, wręczenie zaświadczeń, zamkniecie obrad.

11:00-12:00         wymeldowanie z hotelu, wyjazd uczestników

Termin :
25 wrzesień 2017 - 28 wrzesień 2017     
Miejsce :
Augustów, Hotel Warszawa, ul. Zdrojowa 1
Cena :
1080 zł/os.
Pobyt wydłużony od 24 września
1420 zł/os. Cena obejmuje kolację w dniu 24 września, nocleg i śniadanie 25 września, wycieczkę do Wilna (wraz z obiadem i wejściami do muzeów)
Dopłata do pokoju 1-osobowego za pobyt podstawowy
120 zł/os.
Dopłata do pokoju 1-osobowego za pobyt wydłużony
160 zł/os.
Zapewniamy :
udział, materiały szkoleniowe, wyżywienie i zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych i 3-osobowych
Zgłoszenia :
Po wyczerpaniu pokoi 1-osobowych, istenieje możliwość dopłaty do pokoju 2-osobowego do pojedynczego wykorzystania:

Za pobyt podstawowy: 255 zł/os.

Za pobyt wydłużony: 340 zł/os.

 

  1. poprzez wypelnienie i przeslanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się poniżej

  2. e-mailem : pce@pce.com.pl

  3. faksem na nr (022) 890 20 02, 890 20 01

Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają potwierdzenie przyjęcia  zgłoszenia na adres e-mailowy lub faxem. Jeżeli nie otrzymają Państwo od  nas zgłoszenia w ciągu 24h oznacza to, że zgłoszenie do nas nie dotarło.

 

PŁATNOŚĆ NALEŻY UISCIĆ PRZELEWEM PRZED SZKOLENIEM

do końca czerwca wymagane są wpłaty 50%, pozostała należność do 15 sierpnia

KONTO: Polskie Centrum Edukacji Anna Osińska BANK MILLENNIUM S.A.

            32 1160 2202 0000 0000 2731 7659

na przelewie prosimy umieścić nazwisko uczestnika oraz datę szkolenia

 

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI

Upoważniam Polskie Centrum Edukacji do wystawienia elektronicznej faktury VAT.
Przy rezygnacji po dniu 15 sierpnia organizator zatrzymuje 100% wpłaconej kwoty. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia nas z obowiązku zapłaty za szkolenia.

Dodatkowe informacje :

UWAGA!

Dla osób zainteresowanych będzie zorganizowany transport z Warszawy i z powrotem.

Opłata za transport w obie strony wynosi 190 zł.

Możliwy przejazd 24 września na pobyt wydłużony.

Wyjazd z Warszawy 24 o godzinie 15:00.

Wyjazd z Augustowa 28 września około godziny 10:30.

DEKLARACJA ZGŁOSZENIOWA DO POBRANIA W PDF

LUBFormularz zgłoszenia
Partnerzy wydarzenia
Wydarzenia
styczeń
01
sierpień
30
sierpień
30
wrzesień
07