XVII Ogólnopolski Zjazd Szkół Rodzenia
październik
19 - 22
„Rola położnej w opiece okołoporodowej”
Miejsce szkolenia: Kołobrzeg, Hotel Baltic Plaza, ul. Plażowa 1
Data: 19 październik 2017

 

Opis szkolenia:

„Bieżące problemy w pracy położnych” - Gość Zjazdu mgr Leokadia Jędrzejewska, Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego

„Ból porodowy- spojrzenie położnej” - prof. UM Beata Pięta, Prezes Polskiego Towarzystwa Położnych

„Dlaczego warto wprowadzać muzykoterapię, jako element przygotowania do porodu w szkole rodzenia” - Maciej Kierył, anestezjolog, muzykoterapeuta

„Prowadzenie ciąży fizjologicznej przez położną w ramach standardów opieki okołoporodowej” - Halina Tłoczek, mgr położnictwa, położna specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych. V-ce Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Położnych Rodzinnych

„Choroby zakaźne w ciąży – wytyczne dotyczące postępowania z ciężarną” -

dr n. med. Bożena Kulesza-Brończyk, Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Położnych

„Problemy w laktacji odpowiednio wcześnie wykryte są rozwiązywalne”-

Agnieszka Kamińska-Nowak - mgr położnictwa, położna  specjalistka w zakresie organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia , położna specjalistka w pielęgniarstwie neonatologicznym. Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Położnych Rodzinnych. Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego

„Tokofobia w kontekście psychoprofilaktyki porodu” – Anna Rabiega, położna, pełnomocnik ds. ISO, prowadząca zajęcia w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych

„Nowotwory żeńskich narządów płciowych w ciąży- fakty i mity” - dr Przemysław Spychała, Wielkopolskie Centrum Onkologii

„Ciąża, poród i pierwsze miesiące na świecie – posag na całe życie” - mgr Bożena Kierył, neuroteraputa

„Taping jako sposób na ból” - mgr Barbara Golińska, mgr rehabilitacji, Warszawski Uniwersytet Medyczny

„Wypalenie zawodowe położnej” - Marcin Wanke, trener komunikacji interpersonalnej, andragog

Termin szkolenia:
19 października 2017 - 22 października 2017     
Miejsce szkolenia:
Kołobrzeg, Hotel Baltic Plaza, ul. Plażowa 1
Cena szkolenia:
980 zł/os.
Zapewniamy:
cena obejmuje: udział, materiały, wyżywienie i zakwaterowanie w apartamentach 2 i 3 i 4 osobowych.
POBYT WYDŁUŻONY OD 18 PAŹDZIERNIKA
1320 zł/os. Cena obejmuje kolację 18 października, nocleg 18/19 października, połów dorsza na otwartym morzu wraz z posiłkami na statku
Zgłoszenia:
  1. poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się poniżej

  2. e-mailem: pce@pce.com.pl

  3. faksem na nr (022) 890 20 02, 890 20 01

Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają potwierdzenie przyjęcia  zgłoszenia na adres e-mailowy lub faxem. Jeżeli nie otrzymają Państwo od  nas zgłoszenia w ciągu 24h oznacza to, że zgłoszenie do nas nie dotarło.

 

PŁATNOŚĆ NALEŻY UISCIĆ PRZELEWEM PRZED SZKOLENIEM

KONTO: Polskie Centrum Edukacji Anna Osińska BANK MILLENNIUM S.A.

            32 1160 2202 0000 0000 2731 7659

na przelewie prosimy umieścić nazwisko uczestnika oraz datę szkolenia

 

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI

Upoważniam Polskie Centrum Edukacji do wystawienia elektronicznej faktury VAT.
Przy rezygnacji poniżej 21 dnia przed rozpoczęciem szkolenia ponosimy koszty w wysokości 100% ceny szkolenia. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia nas z obowiązku zapłaty za szkolenia.

Dodatkowe informacje:

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

18 października (środa): rejestracja uczestników na pobyt wydłużony z połowem dorsza od godziny 16:00

19 października o godzinie 6:30 - wyjazd do portu na połów dorsza (powrót ok. 17:00)

19 października: rejestracja uczestników na pobyt podstawowy od godziny 16:00

22 października: zakończenie i wyjazd uczestników w godzinach 10:00-12:00

UWAGA!

Liczba miejsc na statku ograniczona.

Osoby, które będą brały udział w połowie dorsza 19 października proszone są o zabranie ze sobą na rejs dowodów osobistych.
 Formularz zgłoszenia
Partnerzy wydarzenia
Wydarzenia