Sporządzanie planu naprawczego w podmiocie leczniczym (w tym omówienie przykładowych zapisów planu naprawczego)
sierpień
30
Miejsce szkolenia: Warszawa, sala konferencyjna PCE ul. Żelazna 41 lok 6
Data: 30 sierpień 2017

 

Opis szkolenia:
 1. Istota planu naprawczego – restrukturyzacja prawna (w świetle ustawy o działalności leczniczej) oraz biznesowa
 2. Określenie kierunków i obszarów wymagających naprawy i rola systemu informacyjnego rachunkowości
  • krótko o strategii, analizie interesariuszy, analizie otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego jednostki, analizie SWOT
  • analiza rentowności jednostek w podmiocie leczniczym
  • wielostopniowy rachunek marż pokrycia
  • podstawowe wskaźniki finansowe i statystyki medycznej jako narzędzie do kompleksowej diagnozy sytuacji jednostki
 3. Narzędzia wspierające stworzenie planu naprawczego
  • Restrukturyzacja kosztów operacyjnych – metody kontroli poziomu kosztów operacyjnych (materiały, wynagrodzenia, usługi obce)
  • Zarządzanie płynnością – metody zmniejszania kapitału obrotowego netto
  • Ocena rentowności inwestycji – analiza przepływów pieniężnych, okres zwrotu z inwestycji, wartość bieżąca netto
  • Ocena zasadności rozpoczęcia nowej usługi – koszt docelowy i kalkulacja kosztu możliwego do osiągnięcia

Dla osób, które brały udział w szkoleniu dotyczącym raportu z sytuacji ekonomiczno-finansowej w podmiocie leczniczym przysługuje 20% zniżki.

Prowadzący szkolenie:

dr Monika Raulinajtys-Grzybek - adiunkt w Katedrze Rachunkowości Menedżerskiej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Prowadzi wykłady i szkolenia z zakresu controllingu, rachunkowości zarządczej i rachunku kosztów. Specjalizuje się w problematyce wdrażania narzędzi rachunkowości zarządczej i rachunku kosztów w podmiotach leczniczych i wykorzystaniu ich w zarządzaniu jednostkami ochrony zdrowia.

 

 

Termin szkolenia:
30 sierpnia 2017
Miejsce szkolenia:
Warszawa, sala konferencyjna PCE ul. Żelazna 41 lok 6
Cena szkolenia:
620 zł/os. (brutto)
Zapewniamy:
Udział, materiały, przerwy kawowe, lunch
Zgłoszenia:
 1. poprzez wypelnienie i przeslanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się poniżej

 2. e-mailem: pce@pce.com.pl

 3. faksem na nr (022) 890 20 02, 890 20 01

Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają potwierdzenie przyjęcia  zgłoszenia na adres e-mailowy lub faxem. Jeżeli nie otrzymają Państwo od  nas zgłoszenia w ciągu 24h oznacza to, że zgłoszenie do nas nie dotarło.

 

PŁATNOŚĆ NALEŻY UISCIĆ PRZELEWEM PRZED SZKOLENIEM

KONTO: Polskie Centrum Edukacji Anna Osińska BANK MILLENNIUM S.A.

            32 1160 2202 0000 0000 2731 7659

na przelewie prosimy umieścić nazwisko uczestnika oraz datę szkolenia

 

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI

Upoważniam Polskie Centrum Edukacji do wystawienia elektronicznej faktury VAT.
Przy rezygnacji poniżej 21 dnia przed rozpoczęciem szkolenia ponosimy koszty w wysokości 100% ceny szkolenia. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia nas z obowiązku zapłaty za szkolenia.

Dodatkowe informacje:
REJESTRACJA UCZESTNIKÓW od godz. 09:00
 
ZAJĘCIA ROZPOCZYNAJĄ SIĘ  o godz. 09.30     

ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ  ok. godz. 15.30Formularz zgłoszenia
Partnerzy wydarzenia
HARMONOGRAM KONFERENCJI 2017
Warto zapoznać się, aby wiedzieć jak planować swój budżet szkoleń i konferencji w nadchodzącym roku. Wię...
czytaj więcej
Siedziba firmy
POLSKIE CENTRUM EDUKACJI – ANNA OSIŃSKA ul. Żelazna 41, lok 6 00-836 Warszawa 7 min pieszo od Dworca Cent...
czytaj więcej
Wydarzenia
sierpień
22
Ilość dni szkolenia: 1
sierpień
29
Ilość dni szkolenia: 1
sierpień
30
Ilość dni szkolenia: 1
wrzesień
06
Ilość dni szkolenia: 1