Formularz 2019.01.29 - PCE
Formularz 2019.01.29
X Jubileuszowy Ogólnopolski Zjazd Pełnomocników ds. Praw Pacjenta

Dane uczestnika


Miejsce pracy


Adres jednostki


Płatnik/ Dane do fakturyZgłaszający (wypełnić gdy zgłaszającym nie jest uczestnik)Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu rejestracji oraz informowania o przyszłych szkoleniach/konferencjach *


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych

Akceptuję warunki płatności i rezygnacji *