Formularz zgłoszenia
Przedstawiciel Medyczny w dobie Internetu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polskie Centrum Edukacji Anna Osińska z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 41 lok.6, 00-836 Warszawa na potrzeby mojego uczestnictwa w konferencji / szkoleniu.
*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach informowania mnie o przyszłych szkoleniach/konferencjach.
Akceptuję warunki płatności i rezygnacji *
WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI

Upoważniam Polskie Centrum Edukacji do wystawienia elektronicznej faktury VAT.

Faktury wysyłane są elektronicznie na adres mailowy uczestnika . Wysyłka korespondencji papierowej (Faktura VAT) koszt 8 zł netto.

Przy rezygnacji poniżej 21 dnia organizator zatrzymuje 100% wpłaconej kwoty. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia nas z obowiązku zapłaty za szkolenia.

PŁATNOŚĆ NALEŻY UISCIĆ PRZED SZKOLENIEM NA KONTO:

Polskie Centrum Edukacji Anna Osińska BANK MILLENNIUM S.A.

32 1160 2202 0000 0000 2731 7659

na przelewie prosimy umieścić nazwisko uczestnika oraz datę szkolenia

Osoby uczestniczące w konferencji otrzymają potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na adres e-mail podany w formularzu. Przyjęcie zgłoszenia stanowi zawarcie umowy.

Jeżeli nie otrzymają Państwo od nas potwierdzenia w ciągu 24h oznacza to, że zgłoszenie do nas nie dotarło.