Formularz zgłoszeń | Polskie Centrum Edukacji (PCE)
Formularz zgłoszenia
XVIII Ogólnopolski Zjazd Dyrektorów/Kierowników ds. Administracyjnych, Technicznych i Eksploatacyjnych w podmiotach leczniczych