Formularz zgłoszeń | Polskie Centrum Edukacji (PCE)
Formularz zgłoszenia
IX Ogólnopolski Zjazd Pielęgniarek Oddziałowych, Położnych Oddziałowych, Kierowników i Koordynujących