XI Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów ds. Administracyjnych, Technicznych i Eksploatacyjnych w podmiotach leczniczych
maj
14 - 17
maj
15 - 17
"Modernizacja, wyposażenie i zarządzanie obiektem"
Miejsce szkolenia: Augustów, Hotel Warszawa, ul. Zdrojowa 1
Data: 15 maj 2018

 

Opis szkolenia:
 • „Organizacja pracy Działu Aparatury Medycznej -sekcja napraw sprzętu medycznego, eksploatacja aparatury medycznej, planowanie inwestycji zakupu aparatury medycznej na przykładzie integracji sal operacyjnych nowo budowanego bloku operacyjnego”
 • „Jak prawidłowo przygotować proces modernizacji oddziałów szpitalnych”
 • Organizacja pracy Działu Technicznego – eksploatacja, zarządzanie mediami”
 • „Jak prawidłowo przygotować proces modernizacji oddziałów szpitalnych”
 • „Podstawowe obowiązki właściciela budynku w świetle obowiązujących przepisów”
 • „Brak walidacji sprzętu medycznego a zdarzenia niepożądane –odpowiedzialność placówki”
 • „Współpraca personelu bloku operacyjnego z działem technicznym”
 • "Gospodarowanie odpadami w szpitalu"
 • „Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”
 • „Wdrożenie RODO - mapa wdrożenia”
 • „Nowoczesne systemy wyposażania placówek medycznych"
 • „Oszczędnie znaczy mądrze –  optymalizacja kosztów eksploatacyjnych w zakresie zarządzania aparaturą medyczną”
 •  „Wybrane zagadnienia dotyczące rozwiązań inwestycyjnych – prezentacje”
   
Prowadzący szkolenie:
 • Robert Wykowski, Kierownik Działu Sprzętu i Aparatury Medycznej, Szpital Bielański, Warszawa
 • dr inż. architekt Mariusz Pałaszewski, Społeczna Akademia Nauk
 • mgr Leszek  Pawlak, Dział Inwestycji i Eksploatacji, zarządzanie eksploatacją obiektu
 • mgr inż. Krzysztof Rozbicki, Inspektor Nadzoru, kierownik budowy
 • inż. Tadeusz Wrzosek
 • Grażyna Złotkowska-Zapletal, b. Zastępca Kierownika Bloku Operacyjnego, Pielęgniarka Oddziałowa. Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa
 • Danuta Jaskulska, prawnik, specjalista ds. zamówień publicznych w podmiocie leczniczym
 • Andrzej Peńsko, lekarz, auditor ISO, Administrator bezpieczeństwa informacji
 • Jarosław Dobrzyński, dyrektor firmy AMDG, twórca portalu Medipment
 • Piotr Śnieciński - dyrektor handlowy firmy MEDIKOL
Termin szkolenia:
14 maja 2018 - 17 maja 2018     
15 maja 2018 - 17 maja 2018     
Miejsce szkolenia:
Augustów, Hotel Warszawa, ul. Zdrojowa 1
Cena szkolenia:
997 zł/os. za pobyt podstawowy
Zapewniamy:
udział, materiały szkoleniowe, wyżywienie i zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych
Dopłata do pokoju 1-osobowego
180 zł/os.
Pobyt wydłużony z wycieczką do Wilna:
1347 zł/os. od 14 maja do 17 maja
Dopłata do pokoju 1-osobowego za pobyt wydłużony:
270 zł/os.
Zgłoszenia:
Zgłoszenia:
 1. poprzez wypełnienie i przeslanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się poniżej

 2. e-mailem : pce@pce.com.pl

 3. faksem na nr (022) 890 20 02, 890 20 01

Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają potwierdzenie przyjęcia  zgłoszenia na adres e-mailowy. Jeżeli nie otrzymają Państwo od  nas potwierdzenia w ciągu 24h oznacza to, że zgłoszenie do nas nie dotarło.

 

PŁATNOŚĆ NALEŻY UISCIĆ PRZELEWEM PRZED SZKOLENIEM

wymagane są wpłaty do 16 kwietnia 2018 r.

KONTO: Polskie Centrum Edukacji Anna Osińska BANK MILLENNIUM S.A.

            32 1160 2202 0000 0000 2731 7659

na przelewie prosimy umieścić nazwisko uczestnika oraz datę szkolenia

 

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI

Upoważniam Polskie Centrum Edukacji do wystawienia elektronicznej faktury VAT.
Przy rezygnacji poniżej 21 dnia organizator zatrzymuje 100% wpłaconej kwoty. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia nas z obowiązku zapłaty za szkolenia.
 

Dodatkowe informacje:

POBYT WYDŁUŻONY

Całodniowa wycieczka do Wilna 15 maja 2018r. Program zwiedzania:

 • Ok. godz. 6:00 – Wyjazd z Augustowa.
 • WILNO – spotkanie z przewodnikiem. Podczas zwiedzania zobaczymy m.in. kościół św. Piotra i Pawła na Antokolu, polski cmentarz na Rossie, cerkiew Św. Ducha, Rynek Starowileński, Uniwersytet Wileński (z zewnątrz), Pałac Prezydencki, przejdziemy malowniczymi uliczkami i zaułkami starówki do Katedry, wieża telewizyjna, z której rozprzestrzenia się piękny widok na całe Wilno.
 • Czas wolny w Wilnie
 • Ok. godz. 19:00 – Powrót do Augustowa.
 •  

Rejestracja uczestników na pobyt wydłużony: od godz. 17:00 w dn. 14 maja 2018 r.

Rejestracja uczestników na pobyt podstawowy: od godz. 15:00 w dn. 15 maja 2018 r.

Zajęcia rozpoczynają się:

                          w dn. 15 maja 2018 r. o godz. 19:00 warsztatmi networkingowymi (prosimy o zabranie dużej ilości wizytówek)  

 • Zakończenie zajęć:
                            w dn. 17 maja 2018 r. ok. godz. 14:00Formularz zgłoszenia
Partnerzy wydarzenia
Wydarzenia