Eksperckie warsztaty dla zarządzających placówkami medycznymi
lipiec
26 - 27
Miejsce szkolenia: CKA Mrówka, ul. Przekorna 33, Warszawa
Data: 26 lipiec 2018

 

Opis szkolenia:

I. Zarządzanie i kierowanie zespołem w warunkach turbulencji i chaosu informacji

 • Kultura i klimat organizacji w warunkach turbulencji i chaosu informacji - organizacja statyczna i dynamiczna
 • Pozycja i rola menadżera jako lidera zmian
 • Kierowanie zespołem pracowniczym w sytuacji zmiany i konfliktu
 • Diagnoza, prewencja i inteligentne wybory w warunkach turbulencji
 • Studia przypadków i tzw. dobrych praktyk zarządzania w turbulentnej rzeczywistości

Beata Mazurek-Kucharska, doktor psychologii, Kierownik Zakładu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie

II. Zdrowie psychiczne szefa:

 • Psychologiczne podstawy zarządzania relacjami w środowisku pracy i w życiu, zarządzanie plotką
 • Psychologiczny aspekt motywacji pracownika
 • Umiejętność przekazania inf. w 15 min
  • podwładnym
  • przełożonym
  • współpracownikom

Marcin Wanke, trener komunikacji interpersonalnej, andragog

III. Monitorowanie kanałów social media jako źródła bazy danych pracowników:

 • Kanały internetowe jako źródła bazy pracowników
 • Zakładanie grup w celu poszukiwania pracowników
 • Tworzenie kampanii reklamowych w celu poszukiwania pracowników

Jakub Sobieraj, mgr Jakub Sobieraj, specjalista Social Media i Content Marketing

Termin szkolenia:
26 lipca 2018 - 27 lipca 2018     
Miejsce szkolenia:
CKA Mrówka, ul. Przekorna 33, Warszawa
Cena szkolenia:
przy opłacie do 30 czerwca wynosi 870 zł/os.
Zapewniamy:
udział, materiały szkoleniowe, pełne wyżywienie
Cena szkolenia przy opłacie do 30 czerwca wynosi
1070 zł/os.
Cena zakwaterowania w pokoju 2-os.
105 zł/ os.(brutto)
Cena zakwaterowania w pokoju 1-os.
170 zł/ os.(brutto)
Zgłoszenia:
Zgłoszenia:
 1. poprzez wypełnienie i przeslanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się poniżej

 2. e-mailem : pce@pce.com.pl

 3. faksem na nr (022) 890 20 02, 890 20 01

Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają potwierdzenie przyjęcia  zgłoszenia na adres e-mailowy. Jeżeli nie otrzymają Państwo od  nas potwierdzenia w ciągu 24h oznacza to, że zgłoszenie do nas nie dotarło.

 

PŁATNOŚĆ NALEŻY UISCIĆ PRZELEWEM PRZED SZKOLENIEM

KONTO: Polskie Centrum Edukacji Anna Osińska BANK MILLENNIUM S.A.

            32 1160 2202 0000 0000 2731 7659

na przelewie prosimy umieścić nazwisko uczestnika oraz datę szkolenia

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI

Upoważniam Polskie Centrum Edukacji do wystawienia elektronicznej faktury VAT.
Przy rezygnacji poniżej 14 dnia organizator zatrzymuje 100% wpłaconej kwoty. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia nas z obowiązku zapłaty za szkolenia.Formularz zgłoszenia
Partnerzy wydarzenia
HARMONOGRAM KONFERENCJI 2019
STYCZEŃ III Ogólnopolskie Szkolenie Pielęgniarek Oddziałowych, Położnych Oddziałowych, Kierowników i Koo...
czytaj więcej
Siedziba firmy
POLSKIE CENTRUM EDUKACJI – ANNA OSIŃSKA ul. Żelazna 41, lok 6 00-836 Warszawa 7 min pieszo od Dworca Cent...
czytaj więcej
Wydarzenia