Publikacje

Polskie Centrum Edukacji od początku swojego istnienia zajmuje się działalnością wydawniczą. Do chwili obecnej firma ma na swoim koncie 16 publikacji, głównie z dziedziny rachunkości. Wydane przez Polskie Centrum Edukacji książki dotyczą zwykle wyjątkowo specjalitycznej problematyki, którą w kraju zajmuje się niewielu specjalistów w danej branży.
Przykładem takich unikalnych wydawnictw są publikacje p. Telesfora Żyznowskiego wybitnego eksperta w dziedzinie finnasów, które dotyczą rachunkości w jednostkach służby zdrowia – Samodzielnych Publicznych Zakładach Służby Zdrowia oraz w spółdzielniach mieszkaniowych. Wydane w naszej firmie opracowania omawiają m. in. bardzo istotną dla funkcjonowania ww. jednostek problematykę wzorcowych planów kont oraz zasad opracowywania sprawozdań finansowych. Publikacje te zawsze zawierają aktualne i przydatne w praktyce informacje dla pracowników działów finansowych i biur rachunkowych.

Szczególnie polecamy w ww. tematach książki pt.:

 1. Rachunkowość spółdzielni mieszkaniowych po dokonanej w 2007 r.
nowelizacji przepisów -

autorstwa p. T. Żyznowskiego

2. Wzorcowy plan kont Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki
Zdrowotnej uwzglednia zmiany obowiązujące od 1.07.2011 r. -

autorstwa p. T. Żyznowskiego

3. Roczne sprawozdanie finansowe SPZOZ za 2011 r. uwzględnia zmiany
obowiązujące od 1.07.2011 r. -

autorstwa p. T. Żyznowskiego

Drugim obszarem dotychczasowej działalności wydawniczej Polskiego Centrum Edukacji są publikacje związane z medycyną. Również w tej dziedzinie firma stara się wydawać opracowania dotyczące zagadnień zaniedbywanych przez wydawnictwa do tej pory takie, jak problemtyka prawa pacjenta na rynku usług medycznych oraz problematyka szkół rodzenia w przygotowaniu rodziców do roli matki i ojca.

Szczególnie polecamy w ww. tematach książki pt.:

1.Poradnik prawny – dla kobiet w ciąży i młodych rodziców
autorstwa p. dr Anny Augustynowicz

 2. Szkoła rodzenia - praca zbiorowa pod redakcją p. Anny Osińskiej.

Newsy
HARMONOGRAM KONFERENCJI 2018
Warto zapoznać się, aby wiedzieć jak planować swój budżet szkoleń i konferencji w nadchodzącym roku. Wię...
czytaj więcej
Siedziba firmy
POLSKIE CENTRUM EDUKACJI – ANNA OSIŃSKA ul. Żelazna 41, lok 6 00-836 Warszawa 7 min pieszo od Dworca Cent...
czytaj więcej
Wydarzenia