Formularz zgłoszeń | Polskie Centrum Edukacji (PCE)
Formularz zgłoszenia
Koordynator i Zespół ds. dostępności w Szpitalu i POZ – w jakim zakresie placówki medyczne muszą spełniać zapisy z ustawy

Dane uczestnika


Miejsce pracy


Adres jednostki


Płatnik/ Dane do fakturyZgłaszający (wypełnić gdy zgłaszającym nie jest uczestnik)


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu rejestracji oraz informowania o przyszłych szkoleniach/konferencjach *


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych

Akceptuję warunki płatności i rezygnacji *