Nasi Eksperci

Anna Anders-Szymańska - pełniła funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Finansowych w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu. Odpowiadała za raportowanie finansowe oraz rozwój procesów kontrolingowych wraz z wprowadzeniem raportowana operacyjnego dedykowanego konkretnym obszarom działalności Szpitala.Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w projektach konsultingowo-wdrożeniowych związanychz wykorzystaniem nowoczesnych koncepcji rachunków kosztów w polskich przedsiębiorstwach oraz kompetencje w implementacji rachunku kosztów w firmach o profilu produkcyjnym, dystrybucyjnym oraz usługowym.Doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i wykładowca na polskich uczelniach (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uczelnia Łazarskiego).Szkolenia prowadzone przez dr Annę Anders to połączenie wiedzy merytorycznej, praktycznych warsztatów z ciekawym sposobem prowadzenia zajęć.


Anna Augustynowicz – doktor nauk prawnych, adiunkt w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego. Zajmuje się problematyką odpowiedzialności prawnej personelu medycznego oraz prawami pacjenta i prawami personelu medycznego. Autorka szeregu publikacji w tym zakresie. W latach 1999-2007 pracownik Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia.


Katarzyna Cieszko – mgr prawa – Wydział Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, studia podyplomowe na kierunku Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Specjalista w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z 18-letnim stażem pracy w ubezpieczeniach społecznych, (teoretyczna i praktyczna).
Doświadczony wykładowca – zarówno w dziedzinie wykładów akademickich (współpraca m.in z Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji w Zamościu) jak i kursów i szkoleń dla pracowników służb kadrowo-płacowych z zakresu zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.


M. Kornacka Prof. dr hab. Maria K. Borszewska-Kornacka jest kierownikiem Kliniki Neonatologii  Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Szpitalu Klinicznym im. Ks. Anny Mazowieckiej, Wojewódzkim Konsultantem ds. Neonatologii, Jest aktualnym Prezesem Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego  oraz członkiem Europejskiego Towarzystwa Neonatologicznego i wielu innych towarzystw polskich i zagranicznych.  Sprawuje  także  funkcję Przewodniczącej Rady Naukowej Fundacji  Bank Mleka Kobiecego i wiceprzewodniczącej Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci. W 2012 roku powołała Koalicję dla Wcześniaka platformę edukacyjną zrzeszającą wiele organizacji pozarządowych, których celem jest uświadomienie społeczeństwu  medycznych  i społecznych problemów związanych z przedwczesnym urodzeniem dziecka.


Jarosław-Dobrzyński-150x146
Jarosław Dobrzyński z wykształcenia jest inżynierem Technologii Maszyn. Wiedza merytoryczna została wzbogacona przez ponad dwudziestoletnie doświadczenie w branży medycznej. W tym, przez ponad 14 lat Jarosław Dobrzyński prowadził w branży medycznej własne przedsiębiorstwo, w której był współwłaścicielem. Zdobyte doświadczenie zawodowe, poznanie rynku sektora medycznego, nawiązanie szerokiej sieci kontaktów biznesowym zarówno wśród placówek medycznych, jak i firm producentów, dystrybutorów, serwisantów i innych usługodawców kierujących ofertę do środowiska medycznego pozwoliły Jarosławowi Dobrzyńskiemu na poznanie mechanizmu rynku medycznego, oczekiwań i potrzeb. W parciu o te aspekty Jarosław Dobrzyński podjął się realizacji pionierskiego przedsięwzięcia technologiczno-informatycznego, jakim jest budowa portalu medipment.pl. Portal medipment.pl (z ang. medical equipment) wspiera placówki medyczne w planowanych inwestycjach w zakresie wyszukiwania, doboru sprzętu medycznego, ofertowania, analizy technologiczno-finansowej inwestycji, przeprowadzenia aukcji. Medipment.pl organizuje w placówkach medycznych bezpłatne szkolenia z zakresu wykorzystania oferowanego narzędzia do podnoszenia kwalifikacji i wydajności pracy pracowników odpowiedzialnych za zaopatrzenie, zamówienia, aparaturę medyczną, organizację aukcji itp.

Link : www.medipment.pl


fedorowicz-102x150
Jan Krzysztof Fedorowicz - Członek Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych, członek Polish Society for Training & Development. Ekspert w dziedzinie kompleksowych inwentaryzacji z pełnym rozliczeniem. Ekspert wdrażania procedur zarządzania danymi oraz psychologii zarządzania zmianą w przedsiębiorstwach i instytucjach. Ekspert ochrony informacji wrażliwych i poufnych oraz danych osobowych, uwzględniających aspekt informacji jako towaru, twórca „Modelu Inwentaryzacji 4.0”. Od 1993 roku współpracuje w tym zakresie z największymi przedsiębiorstwami z Polski i zagranicy, takimi jak banki, przedsiębiorstwa produkcyjne, budowlane, handlowe, firmy ubezpieczeniowe, urzędy i instytucje państwowe, samorządowe czy firmy rodzinne. Dzięki unikalnemu połączeniu osobistych kompetencji, interdycyplinarnego wykształcenia i ogromnego doświadczenia jest zarówno skutecznym fachowcem branżowym jak i niezwykle wartościowym szkoleniowcem. Absolwent kierunków: budowlanego i rachunkowości. Absolwent Pierwszego Studium Trenerskiego w Warszawie z uzyskanymi certyfikatami Trenera Biznesu, Trenera Rozwoju Osobistego, Coacha Pure Mind oraz Coacha Kryzysowego.


Clipboard01Jarosław Feliński – Praktyk, wykładowca wyższych uczelni; (wykładowca na studiach podyplomowych z problematyki zarządzania bezpieczeństwem informacji: Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; AGH Kraków; DSW Wrocław; WSAP Szczecin; Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk WIT Warszawa, Twórca i prekursor autorskiego programu podyplomowych studiów zarządzania bezpieczeństwem informacji dla ABI 2013 i IODO 2017– kierownik studiów podyplomowych w roku akademickim od 2013 – 2018/2019. Audytor Wiodący PN ISO/IEC 27001 [IRCA]. Prezes Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych w Polsce.


Paweł Głuszyński – od 25 lat zajmuje się problematyką przeciwdziałania powstawaniu i bezpiecznego zagospodarowania odpadów. Związany z organizacjami pozarządowymi: OTZO, GAIA, HCWH, IPEN. Przez ostatnie 7 lat pracował jako ekspert w projektach dotyczących odpadów medycznych, realizowanych przez UE, UNDP (GEF) i Bank Światowy w Europie, Afryce, Azji i Ameryce Południowej. Obecnie reprezentuje w Polsce pozarządową organizację sieciową Zero Waste Europe.


Bożena Kierył – jest terapeutką neurorozwoju, rozwoju psychomotorycznego i emocjonalnego. Pracowała w psychiatrycznych oddziałach dla dorosłych i dla dzieci w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży. Wiele lat prowadziła terapię dzieci z trudnościami w uczeniu się i zachowaniu. Obecnie zajmuje się niespokojnymi noworodkami i niemowlętami. Pomaga młodym rodzicom zrozumieć potrzeby i zachowania dziecka, znaleźć przyczyny ich kłopotów ze snem, karmieniem czy uspokojeniem, zorganizować przyjazne, stymulujące otoczenie i zabawy wspierające rozwój. Opracowała autorski Program Łagodnej Stymulacji Wczesnego Rozwoju Noworodków i Niemowląt – „CCCC i SKS”. Z Polskim Centrum Edukacji współpracuje od 2005 r. Prowadzi zajęcia w szkole rodzenia, wykłady na zjazdach i konferencjach naukowych dla położnych, pielęgniarek i lekarzy pediatrów. Współpracuje z kliniką położniczą Miejskiego Szpitala w Wiedniu gdzie kilkakrotnie prezentowała swoje doświadczenia. Jest współautorką „Poradnika dla rodziców” wydanego przez Fundację Rodzić po Ludzku, autorką publikacji w Magazynie Pielęgniarki i Położnej, współpracuje z kwartalnikiem „Hipoalergiczni” skierowanym szczególnie do osób z alergią. Mieszka i pracuje w Warszawie. W swojej praktyce prowadzi wizyty domowe.


Maciej Kierył – lekarz-anestezjolog/Centr.Sz.Kolej.obecnie Międzyleski Sz.Spec.1966-2013/,dyplomowany muzykoterapeuta/Studium Muzykoterapii Wroclawskiej Ak.Muzycznej-1980r/ Stosowal muzyke relaksacyjną jako uzupelnienie premedykacji przedoperacyjnej/1970-2013/ Opracował Mobilną Rekreacje Muzyczną jedną z najbardziej popularnych w kraju technik profilaktyki i terapii muzycznej. Prowadzil Pracownie Muzykoterapii w IP Centrum Zdrowia Dziecka/1985-2012/ Prowadzil treningi odreagowująco-relaksacyjne w przychodni rehabilitacyjnej,klubach I Uniwersytecie III wieku. Od 1986r do chwili obecnej szkoli pedagogow i terapeutow w osrodkach w calym kraju. Autor” Elementow profilaktyki i terapii muzycznej „,kaset i płyt z muzyką relaksacyjną. Były wykladowca muzykoterapii klinicznej łodzkiej Ak.Muzycznej/1995-2012/ i czlonek Krajowej Rady Muzykoterapii/2012/ Aktualnie współpracuje z Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowośći i Polskim Centrum Edukacji w Warszawie.


Maciej LatosMaciej Latos – pielęgniarz, ratownik medyczny, autor bloga Intensywna Terapia | Ratownictwo, członek PTPAiIO, praktyk w oddziale intensywnej terapii oraz podstawowych i specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego, przewodniczący SKN TIVA przy Zakładzie Nauczania Anestezjologii i Intensywnej Terapii WUM.

 


Joanna Lewoniewska – mgr pedagogiki, edukator  zdrowia i profilaktyki uzależnień, licencjat pielęgniarstwa, pielęgniarka rodzinna. Pracuje w zawodzie ponad 30 lat. Pracowała w warszawskim Szpitalu Chirurgii Urazowej w oddziale neurochirurgii, w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus w Izbie Przyjęć, w Międzyzakładowej Przychodni Pracowniczej oraz obecnie pracuje w SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście w Przychodni Lekarskiej POZ. Wykładowca w Centrum Kształcenia Kadr Medycznych. Współzałożycielka i wiceprezes Stowarzyszenia Pielęgniarki Cyfrowe, które powstało we wrześniu 2017 roku z inicjatywy pielęgniarek i pielęgniarzy, grupy idealistów z różnych stron Polski, aby budować nowoczesne polskie pielęgniarstwo, promować zawód, podnosić jego prestiż, ale przede wszystkim konsolidować środowisko pielęgniarek i położnych. Jest także autorką publikacji na łamach Magazynu Pielęgniarki i Położnej oraz wielu artykułów publikowanych na stronie internetowej SPC.

 


Dariusz LukawskiDariusz Łukawski – dziennikarz i wybitny ekspert medialny.  Prowadzi szkolenia  wystąpień publicznych i medialnych. Jest konsultantem w komunikacji kryzysowej. Produkuje i reżyseruje programy telewizyjne.

Partnerzy firmy Łukawski Media to między innymi: Ministerstwo Finansów, Arval, IKEA, Polska Press Grupa, 4F, Idea Bank, Ministerstwo Sprawiedliwości, Niebieska Linia, Bell, Martis Consulting.

Przez 26 lat pracował w TVP, gdzie  był wydawcą, prezenterem i red. naczelnym PANORAMY w telewizyjnej “Dwójce”. Prowadził program ekonomiczny PLUS – MINUS w TVPInfo. Kierował publicystyką w TVP2, realizując np.  „Tomasz Lis na Żywo” czy Finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzego Owsiaka. Realizował i prowadził debaty wyborcze.

Jest również wykładowcą wydziału dziennikarstwa  Uniwersytetu Warszawskiego. Jurorem konkursów dziennikarskich Press Club Polska oraz CCnews.

 


Sylwia MarczewskaSylwia Marczewska – dr n. med. absolwentka Akademii Medycznej w Lublinie oraz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, gdzie obroniła doktorat w zakresie medycyny na temat błędów medycznych i zdarzeń niepożądanych, ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawski na temat ekonomiki w ochronie zdrowia, jest nauczycielem akademickim w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu w Żyrardowie gdzie pracuje jako adiunkt, wykłada przedmioty medyczne i prawne wykorzystując swoje wykształcenie i doświadczenie zawodowe z pracy na stanowiskach w zarządzie szpitali.  Od 2013 r. jako przedstawiciel Rzecznika Praw Pacjenta jest członkiem Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Łodzi, od 1996 r. posiada status wizytatora akredytacyjnego Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie jako uprawniony wizytator tej jednostki Ministerstwa Zdrowia, naukowo zajmuje się bezpieczeństwem szpitalnym w zakresie realizacji świadczeń medycznych, prowadzenia dokumentacji medycznej oraz prawami pacjenta


Kornela OblińskaDr Kornela Oblińska – inspektor Policji w stanie spoczynku, doktor nauk społecznych w dziedzinie zarządzania w środowisku informacyjnym. Członkini ogólnopolskich projektów naukowych w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępczości, w tym o charakterze antyterrorystycznym m.in. dot.: przygotowania „Systemu informatycznego wsparcia rozwoju zdolności oraz identyfikacji potrzeb operacyjnych Sił Zbrojnych RP”, wykonanego w ramach pracy badawczo-rozwojowej realizowanej w latach 2012-2016. Członkini zespołu badawczego: „Budowa systemu informatycznego wspierającego komunikację w Policji i innych służbach podległych MSW w aspekcie bezpieczeństwa wewnętrznego”, w latach 2015 – 2017 r.   Członkini Rady Naukowo-Technicznej przy Komendancie Głównym Policji w latach 2014 – 2017- Decyzja nr 80 Komendanta Głównego Policji z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie powołania Rady Naukowo-Technicznej przy Komendancie Głównym Policji zmienionej decyzją nr 97 Komendanta Głównego Policji z dnia 27 lutego 2014 r. Ekspertka szkoleniowa w kraju (wieloletnia współpraca z firmami szkoleniowymi),
a także w ramach projektów ONZ, UE, TAIEX, Partnerstwa Wschodniego.


 

Beata PiętaBeata Pięta – dr hab. profesor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Kierownik Zakładu Praktycznej Nauki Położnictwa UM, Pełnomocnik Dziekana WNoZ ds. kierunku Położnictwo, Pełnomocnik Dyrektora ds. Szkoleń, Zastępca Naczelnej Pielęgniarki GPSK UM w Poznaniu,Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Położnych, Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Pielęgniarstwa Położniczego i Ginekologicznego, Specjalista w opiece położniczo-ginekologicznej, menager opieki zdrowotnej. Jest autorką  i współautorką licznych publikacji  naukowych   w dziedzinie położnictwa, ginekologii i neonatologii. Jest również promotorem i recenzentem wielu prac magisterskich i licencjackich, oraz rozpraw doktorskich. Recenzent publikacji w  Ginekologii Polskiej , Annals of Agricultural and Environmental Medicine  oraz Hindawi Publishing Corporation, Przeglądu Nauk o Zdrowiu.  Członek  Komitetu Programowo-Redakcyjnego Serii Biblioteka Położnej,  PZWL. Członek Zespołu ds. opracowania projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem. Członek zespołu ds. opracowania strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce. Członek Rady Naukowej czasopisma:  Położna. Nauka i Praktyka  oraz Honorowy Członek  Rady Naukowej czasopisma : Analiza Przypadków w pielęgniarstwie i położnictwie.


Monika Przestrzelska 2 Monika Przestrzelska – dr n. med. położna, pielęgniarka, nauczyciel akademicki na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Katedrze Ginekologii i Położnictwa  Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, absolwentka studiów podyplomowych Seksuologia Kliniczna

 

 


Zuzanna RohnZuzanna Rohn – trener umiejętności menedżerskich, ekspert w obszarze zarządzania zespołem, rozwoju osobistego, motywowania i komunikacji. Jestem absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku politologia. Od wielu lat menadżerka, od ponad 5 lat trenerka umiejętności w obszarach zarzadzania firmą i rozwoju osobistego. Moje doświadczenie to kilkaset godzin szkoleń, warsztatów i coachingów biznesowych. Pracuję na stanowisku menadżerskim w sektorze ochrony zdrowia – z sukcesem prowadzę projekty biznesowe, godząc ze sobą interesy różnych grup zawodowych , satysfakcję klienta i sukces ekonomiczny. W 2011 r postanowiłam postawić na swoją pasję – zająć się bardziej profesjonalnie treningiem umiejętności – i ukończyłam krakowską Szkołę Trenerek i Trenerów „Heuresis“. Wiele lat jestem związana z zarządzaniem jakościa w ochronie zdrowia – najpierw jako audytor normy ISO 9001 a potem jako pełnomocnik dyrektora ds zarządzania jakościa w ochronie zdrowia. Specjalizuję się w szkoleniach dla kadry medycznej. Znam problemy z jakimi muszą borykać się pracownicy ochrony zdrowia – zarówno Ci, którzy pracują bezpośrednio z pacjentem jak i zarządzający.

 


Paweł Strzelec nowePaweł Strzelec – radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, aplikacja prokuratorska zakończona egzaminem prokuratorskim. Wieloletni nauczyciel akademicki, (m. in. Katedra Postępowania Karnego UMCS w Lublinie, Wyższa Szkoła Biznesu w Radomiu, Puławska Szkoła Wyższa, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie). Od 2000 r. prowadzi autorskie szkolenia z prawa medycznego dla przedstawicieli zawodów medycznych oraz kadry zarządzającej podmiotów leczniczych. Autor kilkunastu publikacji naukowych z zakresu postępowania karnego, prawa nieletnich, prawa medycznego i ubezpieczeń. Sekretarz Komisji Prawniczej PAN/ Oddział w Lublinie. Sędzia Sądu Dyscyplinarnego OIRP w Lublinie.

 


marcin-wankeMarcin Wanke - absolwent (1995) studiów magisterskich na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek: Andragogika (edukacja dorosłych), wielu kursów i szkoleń w zakresie zarządzania, marketingu, projektowania i organizacji szkoleń, coachingu biznesowego i życiowego, akredytowany coach Welth Dynamics i Sprctum of Welth Dynamics, Flow Consultant – Talent Dynamics. Współzałożyciel i dyrektor Agencji Marketingowej „RZUT OKA”, działającej nieprzerwanie od 1994r., pracującej dla takich marek jak: BIC Polska, Thomson Consumer Electronics Polska, Mercedes-Benz Polska, WURTH Polska, Lindt&Sprungli Polska i wielu innych. Członek zarządu Synergy Concept Consulting Konsorcjum. Współzałożyciel firmy szkoleniowo-eventowej „High Potential”, specjalizującej się w działaniach edukacyjnych, nakierowanych na rozwój biznesowy i osobisty. Organizator wielu konferencji i szkoleń biznesowych, mówca i trener. Autor programów szkoleniowych z zakresu komunikacji interpersonalnej, budowania efektywnych zespołów oraz efektywności osobistej. Konsultant, coach biznesowy i życiowy, doradca strategiczny zarówno w biznesie, jak i w życiu osobistym, relacjach rodzinnych i zespołowych.

 


robert-wykowskiRobert Wykowski – specjalista d.s. Serwisu Sprzętu Medycznego z ponad 15-sto letnim doświadczeniem w branży. Pracował m.in. Dla Fujinon, Fujifilm, Magstim i Micromed; obecnie kierownik Działu Sprzętu i Aparatury Medycznej Szpitala Bielańskiego w Warszawie. Posiada szeroką wiedzę w obszarze eksploatacji, wdrażania nowych technologii oraz szkoleń personelu medycznego z zakresu systemów medycznych. Prywatnie były zawodnik Politechniki Warszawskiej i reprezentacji Polski w siatkówce plażowej.

 


robert-wykowskiJacek A. Żurawski – absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Podyplomowego Studium Prawa Autorskiego, Wydawniczego i Prasowego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktor nauk humanistycznych  w zakresie historii najnowszej. Adiunkt w Społecznej Akademii Nauk filia w Warszawie w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej, prawa reklamy, prawa mediów oraz etyki dziennikarskiej. Od 1994 roku zatrudniony w Biurze Spraw Korporacyjnych Telewizji Polskiej S.A. Współpracownik Akademii Telewizyjnej TVP S.A. Hobby bibliofilstwo. Autor ponad 100 artykułów naukowych oraz popularnonaukowych z zakresu prawa autorskiego, prawa prasowego, prawa radiofonii i telewizji, etyki dziennikarskiej, prawa reklamy oraz o tematyce historycznej („Aktualności telewizyjne”, „Radio Lider”, „Wizja publiczna”, „Zeszyty Europejskie”, „Zeszyty Telewizyjne”, „Mówią Wieki”, „Notes Wydawniczy”, „Biuletyn ZAiKS”, „Forum dziennikarzy”).

Newsy
HARMONOGRAM KONFERENCJI 2019
Wszystkie aktualne konferencje i szkolenia znajdą Państwo w zakładce "Szkolenia i konferencje"....
czytaj więcej
Siedziba firmy
POLSKIE CENTRUM EDUKACJI – ANNA OSIŃSKA ul. Żelazna 41, lok 6 00-836 Warszawa 7 min pieszo od Dworca Cent...
czytaj więcej
Wydarzenia