Nasi Eksperci

Anna Anders - pełni funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Finansowych w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu. Odpowiada za raportowanie finansowe oraz rozwój procesów kontrolingowych wraz z wprowadzeniem raportowana operacyjnego dedykowanego konkretnym obszarom działalności Szpitala. Posiada dziesięcioletnie doświadczenie w projektach konsultingowo-wdrożeniowych związanych z wykorzystaniem nowoczesnych koncepcji rachunków kosztów w polskich przedsiębiorstwach oraz kompetencje w implementacji rachunku kosztów w firmach o profilu produkcyjnym, dystrybucyjnym oraz usługowym. Doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i wykładowca na polskich uczelniach (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uczelnia Łazarskiego). Szkolenia prowadzone przez dr Annę Anders to połączenie wiedzy merytorycznej, praktycznych warsztatów z ciekawym sposobem prowadzenia zajęć.

 


Anna Augustynowicz – doktor nauk prawnych, adiunkt w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego. Zajmuje się problematyką odpowiedzialności prawnej personelu medycznego oraz prawami pacjenta i prawami personelu medycznego. Autorka szeregu publikacji w tym zakresie. W latach 1999-2007 pracownik Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia.


Katarzyna Cieszko – mgr prawa – Wydział Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, studia podyplomowe na kierunku Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Specjalista w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z 18-letnim stażem pracy w ubezpieczeniach społecznych, (teoretyczna i praktyczna).
Doświadczony wykładowca – zarówno w dziedzinie wykładów akademickich (współpraca m.in z Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji w Zamościu) jak i kursów i szkoleń dla pracowników służb kadrowo-płacowych z zakresu zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.


M. Kornacka Prof. dr hab. Maria K. Borszewska-Kornacka jest kierownikiem Kliniki Neonatologii  Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Szpitalu Klinicznym im. Ks. Anny Mazowieckiej, Wojewódzkim Konsultantem ds. Neonatologii, Jest aktualnym Prezesem Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego  oraz członkiem Europejskiego Towarzystwa Neonatologicznego i wielu innych towarzystw polskich i zagranicznych.  Sprawuje  także  funkcję Przewodniczącej Rady Naukowej Fundacji  Bank Mleka Kobiecego i wiceprzewodniczącej Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci. W 2012 roku powołała Koalicję dla Wcześniaka platformę edukacyjną zrzeszającą wiele organizacji pozarządowych, których celem jest uświadomienie społeczeństwu  medycznych  i społecznych problemów związanych z przedwczesnym urodzeniem dziecka.


Jarosław-Dobrzyński-150x146
Jarosław Dobrzyński z wykształcenia jest inżynierem Technologii Maszyn. Wiedza merytoryczna została wzbogacona przez ponad dwudziestoletnie doświadczenie w branży medycznej. W tym, przez ponad 14 lat Jarosław Dobrzyński prowadził w branży medycznej własne przedsiębiorstwo, w której był współwłaścicielem. Zdobyte doświadczenie zawodowe, poznanie rynku sektora medycznego, nawiązanie szerokiej sieci kontaktów biznesowym zarówno wśród placówek medycznych, jak i firm producentów, dystrybutorów, serwisantów i innych usługodawców kierujących ofertę do środowiska medycznego pozwoliły Jarosławowi Dobrzyńskiemu na poznanie mechanizmu rynku medycznego, oczekiwań i potrzeb. W parciu o te aspekty Jarosław Dobrzyński podjął się realizacji pionierskiego przedsięwzięcia technologiczno-informatycznego, jakim jest budowa portalu medipment.pl. Portal medipment.pl (z ang. medical equipment) wspiera placówki medyczne w planowanych inwestycjach w zakresie wyszukiwania, doboru sprzętu medycznego, ofertowania, analizy technologiczno-finansowej inwestycji, przeprowadzenia aukcji. Medipment.pl organizuje w placówkach medycznych bezpłatne szkolenia z zakresu wykorzystania oferowanego narzędzia do podnoszenia kwalifikacji i wydajności pracy pracowników odpowiedzialnych za zaopatrzenie, zamówienia, aparaturę medyczną, organizację aukcji itp.

Link : www.medipment.pl


fedorowicz-102x150
Jan Krzysztof Fedorowicz - Członek Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych, członek Polish Society for Training & Development. Ekspert w dziedzinie kompleksowych inwentaryzacji z pełnym rozliczeniem. Ekspert wdrażania procedur zarządzania danymi oraz psychologii zarządzania zmianą w przedsiębiorstwach i instytucjach. Ekspert ochrony informacji wrażliwych i poufnych oraz danych osobowych, uwzględniających aspekt informacji jako towaru, twórca „Modelu Inwentaryzacji 4.0”. Od 1993 roku współpracuje w tym zakresie z największymi przedsiębiorstwami z Polski i zagranicy, takimi jak banki, przedsiębiorstwa produkcyjne, budowlane, handlowe, firmy ubezpieczeniowe, urzędy i instytucje państwowe, samorządowe czy firmy rodzinne. Dzięki unikalnemu połączeniu osobistych kompetencji, interdycyplinarnego wykształcenia i ogromnego doświadczenia jest zarówno skutecznym fachowcem branżowym jak i niezwykle wartościowym szkoleniowcem. Absolwent kierunków: budowlanego i rachunkowości. Absolwent Pierwszego Studium Trenerskiego w Warszawie z uzyskanymi certyfikatami Trenera Biznesu, Trenera Rozwoju Osobistego, Coacha Pure Mind oraz Coacha Kryzysowego.


Clipboard01Jarosław Feliński – Praktyk, wykładowca wyższych uczelni; (wykładowca na studiach podyplomowych z problematyki zarządzania bezpieczeństwem informacji: Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; AGH Kraków; DSW Wrocław; WSAP Szczecin; Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk WIT Warszawa, Twórca i prekursor autorskiego programu podyplomowych studiów zarządzania bezpieczeństwem informacji dla ABI 2013 i IODO 2017– kierownik studiów podyplomowych w roku akademickim od 2013 – 2018/2019. Audytor Wiodący PN ISO/IEC 27001 [IRCA]. Prezes Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych w Polsce.


Paweł Głuszyński – od 25 lat zajmuje się problematyką przeciwdziałania powstawaniu i bezpiecznego zagospodarowania odpadów. Związany z organizacjami pozarządowymi: OTZO, GAIA, HCWH, IPEN. Przez ostatnie 7 lat pracował jako ekspert w projektach dotyczących odpadów medycznych, realizowanych przez UE, UNDP (GEF) i Bank Światowy w Europie, Afryce, Azji i Ameryce Południowej. Obecnie reprezentuje w Polsce pozarządową organizację sieciową Zero Waste Europe.


Bożena Kierył – jest terapeutką neurorozwoju, rozwoju psychomotorycznego i emocjonalnego. Pracowała w psychiatrycznych oddziałach dla dorosłych i dla dzieci w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży. Wiele lat prowadziła terapię dzieci z trudnościami w uczeniu się i zachowaniu. Obecnie zajmuje się niespokojnymi noworodkami i niemowlętami. Pomaga młodym rodzicom zrozumieć potrzeby i zachowania dziecka, znaleźć przyczyny ich kłopotów ze snem, karmieniem czy uspokojeniem, zorganizować przyjazne, stymulujące otoczenie i zabawy wspierające rozwój. Opracowała autorski Program Łagodnej Stymulacji Wczesnego Rozwoju Noworodków i Niemowląt – „CCCC i SKS”. Z Polskim Centrum Edukacji współpracuje od 2005 r. Prowadzi zajęcia w szkole rodzenia, wykłady na zjazdach i konferencjach naukowych dla położnych, pielęgniarek i lekarzy pediatrów. Współpracuje z kliniką położniczą Miejskiego Szpitala w Wiedniu gdzie kilkakrotnie prezentowała swoje doświadczenia. Jest współautorką „Poradnika dla rodziców” wydanego przez Fundację Rodzić po Ludzku, autorką publikacji w Magazynie Pielęgniarki i Położnej, współpracuje z kwartalnikiem „Hipoalergiczni” skierowanym szczególnie do osób z alergią. Mieszka i pracuje w Warszawie. W swojej praktyce prowadzi wizyty domowe.


Maciej Kierył – lekarz-anestezjolog/Centr.Sz.Kolej.obecnie Międzyleski Sz.Spec.1966-2013/,dyplomowany muzykoterapeuta/Studium Muzykoterapii Wroclawskiej Ak.Muzycznej-1980r/ Stosowal muzyke relaksacyjną jako uzupelnienie premedykacji przedoperacyjnej/1970-2013/ Opracował Mobilną Rekreacje Muzyczną jedną z najbardziej popularnych w kraju technik profilaktyki i terapii muzycznej. Prowadzil Pracownie Muzykoterapii w IP Centrum Zdrowia Dziecka/1985-2012/ Prowadzil treningi odreagowująco-relaksacyjne w przychodni rehabilitacyjnej,klubach I Uniwersytecie III wieku. Od 1986r do chwili obecnej szkoli pedagogow i terapeutow w osrodkach w calym kraju. Autor” Elementow profilaktyki i terapii muzycznej „,kaset i płyt z muzyką relaksacyjną. Były wykladowca muzykoterapii klinicznej łodzkiej Ak.Muzycznej/1995-2012/ i czlonek Krajowej Rady Muzykoterapii/2012/ Aktualnie współpracuje z Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowośći i Polskim Centrum Edukacji w Warszawie.


Maciej LatosMaciej Latos – pielęgniarz, ratownik medyczny, autor bloga Intensywna Terapia | Ratownictwo, członek PTPAiIO, praktyk w oddziale intensywnej terapii oraz podstawowych i specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego, przewodniczący SKN TIVA przy Zakładzie Nauczania Anestezjologii i Intensywnej Terapii WUM.

 


Joanna Lewoniewska – mgr pedagogiki, edukator  zdrowia i profilaktyki uzależnień, licencjat pielęgniarstwa, pielęgniarka rodzinna. Pracuje w zawodzie ponad 30 lat. Pracowała w warszawskim Szpitalu Chirurgii Urazowej w oddziale neurochirurgii, w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus w Izbie Przyjęć, w Międzyzakładowej Przychodni Pracowniczej oraz obecnie pracuje w SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście w Przychodni Lekarskiej POZ. Wykładowca w Centrum Kształcenia Kadr Medycznych. Współzałożycielka i wiceprezes Stowarzyszenia Pielęgniarki Cyfrowe, które powstało we wrześniu 2017 roku z inicjatywy pielęgniarek i pielęgniarzy, grupy idealistów z różnych stron Polski, aby budować nowoczesne polskie pielęgniarstwo, promować zawód, podnosić jego prestiż, ale przede wszystkim konsolidować środowisko pielęgniarek i położnych. Jest także autorką publikacji na łamach Magazynu Pielęgniarki i Położnej oraz wielu artykułów publikowanych na stronie internetowej SPC.


 

Sylwia MarczewskaSylwia Marczewska – dr n. med. absolwentka Akademii Medycznej w Lublinie oraz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, gdzie obroniła doktorat w zakresie medycyny na temat błędów medycznych i zdarzeń niepożądanych, ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawski na temat ekonomiki w ochronie zdrowia, jest nauczycielem akademickim w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu w Żyrardowie gdzie pracuje jako adiunkt, wykłada przedmioty medyczne i prawne wykorzystując swoje wykształcenie i doświadczenie zawodowe z pracy na stanowiskach w zarządzie szpitali.  Od 2013 r. jako przedstawiciel Rzecznika Praw Pacjenta jest członkiem Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Łodzi, od 1996 r. posiada status wizytatora akredytacyjnego Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie jako uprawniony wizytator tej jednostki Ministerstwa Zdrowia, naukowo zajmuje się bezpieczeństwem szpitalnym w zakresie realizacji świadczeń medycznych, prowadzenia dokumentacji medycznej oraz prawami pacjenta


Beata Pięta
Beata Pięta – dr hab. profesor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Kierownik Zakładu Praktycznej Nauki Położnictwa UM, Pełnomocnik Dziekana WNoZ ds. kierunku Położnictwo, Pełnomocnik Dyrektora ds. Szkoleń, Zastępca Naczelnej Pielęgniarki GPSK UM w Poznaniu,Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Położnych, Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Pielęgniarstwa Położniczego i Ginekologicznego, Specjalista w opiece położniczo-ginekologicznej, menager opieki zdrowotnej. Jest autorką  i współautorką licznych publikacji  naukowych   w dziedzinie położnictwa, ginekologii i neonatologii. Jest również promotorem i recenzentem wielu prac magisterskich i licencjackich, oraz rozpraw doktorskich. Recenzent publikacji w  Ginekologii Polskiej , Annals of Agricultural and Environmental Medicine  oraz Hindawi Publishing Corporation, Przeglądu Nauk o Zdrowiu.  Członek  Komitetu Programowo-Redakcyjnego Serii Biblioteka Położnej,  PZWL. Członek Zespołu ds. opracowania projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem. Członek zespołu ds. opracowania strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce. Członek Rady Naukowej czasopisma:  Położna. Nauka i Praktyka  oraz Honorowy Członek  Rady Naukowej czasopisma : Analiza Przypadków w pielęgniarstwie i położnictwie.


 

Monika Przestrzelska 2 Monika Przestrzelska – dr n. med. położna, pielęgniarka, nauczyciel akademicki na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Katedrze Ginekologii i Położnictwa  Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, absolwentka studiów podyplomowych Seksuologia Kliniczna

 


Zuzanna RohnZuzanna Rohn – trener umiejętności menedżerskich, ekspert w obszarze zarządzania zespołem, rozwoju osobistego, motywowania i komunikacji. Jestem absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku politologia. Od wielu lat menadżerka, od ponad 5 lat trenerka umiejętności w obszarach zarzadzania firmą i rozwoju osobistego. Moje doświadczenie to kilkaset godzin szkoleń, warsztatów i coachingów biznesowych. Pracuję na stanowisku menadżerskim w sektorze ochrony zdrowia – z sukcesem prowadzę projekty biznesowe, godząc ze sobą interesy różnych grup zawodowych , satysfakcję klienta i sukces ekonomiczny. W 2011 r postanowiłam postawić na swoją pasję – zająć się bardziej profesjonalnie treningiem umiejętności – i ukończyłam krakowską Szkołę Trenerek i Trenerów „Heuresis“. Wiele lat jestem związana z zarządzaniem jakościa w ochronie zdrowia – najpierw jako audytor normy ISO 9001 a potem jako pełnomocnik dyrektora ds zarządzania jakościa w ochronie zdrowia. Specjalizuję się w szkoleniach dla kadry medycznej. Znam problemy z jakimi muszą borykać się pracownicy ochrony zdrowia – zarówno Ci, którzy pracują bezpośrednio z pacjentem jak i zarządzający.


pawel-strzelecPaweł Strzelec – radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, aplikacja prokuratorska zakończona egzaminem prokuratorskim. Wieloletni nauczyciel akademicki, (m. in. Katedra Postępowania Karnego UMCS w Lublinie, Wyższa Szkoła Biznesu w Radomiu, Puławska Szkoła Wyższa, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie). Od 2000 r. prowadzi autorskie szkolenia z prawa medycznego dla przedstawicieli zawodów medycznych oraz kadry zarządzającej podmiotów leczniczych. Autor kilkunastu publikacji naukowych z zakresu postępowania karnego, prawa nieletnich, prawa medycznego i ubezpieczeń. Sekretarz Komisji Prawniczej PAN/ Oddział w Lublinie. Sędzia Sądu Dyscyplinarnego OIRP w Lublinie.

 


marcin-wankeMarcin Wanke - absolwent (1995) studiów magisterskich na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek: Andragogika (edukacja dorosłych), wielu kursów i szkoleń w zakresie zarządzania, marketingu, projektowania i organizacji szkoleń, coachingu biznesowego i życiowego, akredytowany coach Welth Dynamics i Sprctum of Welth Dynamics, Flow Consultant – Talent Dynamics. Współzałożyciel i dyrektor Agencji Marketingowej „RZUT OKA”, działającej nieprzerwanie od 1994r., pracującej dla takich marek jak: BIC Polska, Thomson Consumer Electronics Polska, Mercedes-Benz Polska, WURTH Polska, Lindt&Sprungli Polska i wielu innych. Członek zarządu Synergy Concept Consulting Konsorcjum. Współzałożyciel firmy szkoleniowo-eventowej „High Potential”, specjalizującej się w działaniach edukacyjnych, nakierowanych na rozwój biznesowy i osobisty. Organizator wielu konferencji i szkoleń biznesowych, mówca i trener. Autor programów szkoleniowych z zakresu komunikacji interpersonalnej, budowania efektywnych zespołów oraz efektywności osobistej. Konsultant, coach biznesowy i życiowy, doradca strategiczny zarówno w biznesie, jak i w życiu osobistym, relacjach rodzinnych i zespołowych.


robert-wykowskiRobert Wykowski – specjalista d.s. Serwisu Sprzętu Medycznego z ponad 15-sto letnim doświadczeniem w branży. Pracował m.in. Dla Fujinon, Fujifilm, Magstim i Micromed; obecnie kierownik Działu Sprzętu i Aparatury Medycznej Szpitala Bielańskiego w Warszawie. Posiada szeroką wiedzę w obszarze eksploatacji, wdrażania nowych technologii oraz szkoleń personelu medycznego z zakresu systemów medycznych. Prywatnie były zawodnik Politechniki Warszawskiej i reprezentacji Polski w siatkówce plażowej.

 

 


robert-wykowskiJacek A. Żurawski – absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Podyplomowego Studium Prawa Autorskiego, Wydawniczego i Prasowego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktor nauk humanistycznych  w zakresie historii najnowszej. Adiunkt w Społecznej Akademii Nauk filia w Warszawie w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej, prawa reklamy, prawa mediów oraz etyki dziennikarskiej. Od 1994 roku zatrudniony w Biurze Spraw Korporacyjnych Telewizji Polskiej S.A. Współpracownik Akademii Telewizyjnej TVP S.A. Hobby bibliofilstwo. Autor ponad 100 artykułów naukowych oraz popularnonaukowych z zakresu prawa autorskiego, prawa prasowego, prawa radiofonii i telewizji, etyki dziennikarskiej, prawa reklamy oraz o tematyce historycznej („Aktualności telewizyjne”, „Radio Lider”, „Wizja publiczna”, „Zeszyty Europejskie”, „Zeszyty Telewizyjne”, „Mówią Wieki”, „Notes Wydawniczy”, „Biuletyn ZAiKS”, „Forum dziennikarzy”).

Newsy
HARMONOGRAM KONFERENCJI 2019
Warto zapoznać się, aby wiedzieć jak planować swój budżet szkoleń i konferencji w nadchodzącym roku. Więks...
czytaj więcej
Siedziba firmy
POLSKIE CENTRUM EDUKACJI – ANNA OSIŃSKA ul. Żelazna 41, lok 6 00-836 Warszawa 7 min pieszo od Dworca Cent...
czytaj więcej
Wydarzenia