Nasi Eksperci

dr Anna Anders-Szymańska – ekspert z zakresu zarządzania kosztami  i controllingu, wykładowca.

Obecnie współtworzy start-up medyczny z zakresu controllingu kosztów i implementacji standardu rachunku kosztów dostarczającego informacji o kosztach zasobów, procedur medycznych oraz „rentowności” JGP. Start-up zaprezentowany został w ramach raportu „Top Disruptors in Healthcare 2020”.

Pełniła funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Finansowych w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu. Odpowiadała za raportowanie finansowe oraz rozwój procesów kontrolingowych wraz
z wprowadzeniem raportowania operacyjnego dedykowanego konkretnym obszarom działalności Szpitala.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w projektach konsultingowo-wdrożeniowych związanych z wykorzystaniem nowoczesnych koncepcji rachunków kosztów w polskich przedsiębiorstwach oraz kompetencje w implementacji rachunku kosztów w firmach o profilu produkcyjnym, dystrybucyjnym oraz usługowym.

Członek Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej STOMOZ oraz członek Rady GS1 Polska, podmiotu zarządzającego systemem kodów GS1 odpowiedzialnego za wdrażanie automatycznej identyfikacji, kodów kreskowych i elektronicznej wymiany danych.

Doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i wykładowca na polskich uczelniach (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uczelnia Łazarskiego). Szkolenia Anny Anders-Szymańskiej to połączenie wiedzy merytorycznej, praktycznych warsztatów z ciekawym sposobem prowadzenia zajęć.


Anna AugustynowiczAnna Augustynowicz – doktor nauk prawnych, adiunkt w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego. Zajmuje się problematyką odpowiedzialności prawnej personelu medycznego oraz prawami pacjenta i prawami personelu medycznego. Autorka szeregu publikacji w tym zakresie. W latach 1999-2007 pracownik Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia.

 

 


Maria Ciuruś

Maria Ciuruś - asystent w Zakładzie Pielęgniarstwa Operacyjnego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, autorka książek: „Pielęgniarstwo operacyjne”, „Zapobieganie zakażeniom w gabinetach zabiegowych a jakość usług medycznych”, „Procedury higieny w placówkach ochrony zdrowia”. Autorka ponad 50 artykułów, 160 wystąpień na zjazdach i konferencjach naukowych ogólnopolskich i regionalnych. Współautorka dwóch książek. Recenzent w czasopiśmie  „Forum Zakażeń” i w „Zakażeniach XXI wieku” Współautorka ramowych programów kursu kwalifikacyjnego i specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego (1998-2001 – Centrum Edukacji Medycznej, Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych). Aktywny członek zespołu kontroli zakażeń – specjalista ds. epidemiologii. Członek Komisji Technicznej nr 296 ds. dezynfekcji i antyseptyki w Polskim Komitecie Normalizacyjnym (2001-2004). Wizytator Ośrodka Akredytacji Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie (od 1999r. nadal). Ukończyła Wydział Pielęgniarstwa AM w Lublinie, studia podyplomowe „Zarządzanie szpitalem/administracja zdrowiem publicznym” w Instytucie Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego, Akademię Zakażeń Chirurgicznych. Zna organizację i funkcjonowanie ok. 250 szpitali polskich i 6 szpitali w państwach UE. Pracowała na stanowiskach pielęgniarki operacyjnej w Łodzi i we Frankfurcie nad Menem oraz na stanowisku pielęgniarki oddziałowej i naczelnej pielęgniarki. Uczestniczyła w kilku zagranicznych konferencjach poświęconych pielęgniarstwu operacyjnemu i blokowi operacyjnemu a także o tematyce w opiece zdrowotnej.


Katarzyna DankowskaKatarzyna Dankowska – ekspert w dziedzinie rachunkowości, rachunku kosztów w zakładach opieki zdrowotnej, podatku VAT i podatku dochodowego od osób prawnych – CIT. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych na stanowiskach: Głównego Księgowego, Kierownika działu Controllingu i Księgowości Zarządczej, Zastępcy Głównego Księgowego w szpitalu publicznym i niepublicznym oraz Głównego Księgowego w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych.

Certyfikowany przez zespół Katedry Rachunkowości Menadżerskiej Szkoły Głównej Handlowej pod patronatem Ministerstwa Zdrowia ekspert w zakresie: rachunku kosztów w zakładach opieki zdrowotnej i informacji zarządczej oraz restrukturyzacji i konsolidacji zakładów opieki zdrowotnej.

Posiada certyfikat nadający uprawnienie do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydanego przez Ministerstwo Finansów oraz posiada uprawnienia pedagogiczne dla nauczycieli.

Wieloletni praktyk i wdrożeniowiec  rachunku kosztów w zakładach opieki zdrowotnej m.in.:  tworzenie planu kont kosztowych w układzie rodzajowym i funkcjonalnym umożliwiającego obliczanie kosztu wytworzenia jednostki chorobowej oraz wycenę procedur medycznych w ośrodkach powstawania kosztów.

Nadzorowała prace  związane z wdrożeniem zintegrowanych programów informatycznych w ramach księgowości  zarządczej, finansowej, materiałowej, oraz sekcji kadrowo – płacowej w tym programu tworzonego przez szpital w zakresie finansowego rozliczania rozrachunków oraz rozliczania kosztów osobowych na poszczególne OPK z tytułu zawartych umów cywilno- prawych z personelem medycznym.

Doświadczony szkoleniowiec w zakresie rachunkowości, rachunku kosztów, podatków dla dyrektorów finansowych, głównych księgowych i pracowników księgowości.

Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w zakresie ekonomii i zarządzania, studiów podyplomowych: na Uniwersytecie Gdańskim w zakresie rachunkowości i finansów, na Akademii Medycznej w Bydgoszczy w zakresie zarządzania w zakładach opieki zdrowotnej, w Społecznej Akademii Nauk w zakresie  seminarium doktoranckiego – metodyka badań w naukach o zarządzaniu.


Jarosław-Dobrzyński-150x146Jarosław Dobrzyński - z wykształcenia jest inżynierem Technologii Maszyn. Wiedza merytoryczna została wzbogacona przez ponad dwudziestoletnie doświadczenie w branży medycznej. W tym, przez ponad 14 lat Jarosław Dobrzyński prowadził w branży medycznej własne przedsiębiorstwo, w której był współwłaścicielem. Zdobyte doświadczenie zawodowe, poznanie rynku sektora medycznego, nawiązanie szerokiej sieci kontaktów biznesowym zarówno wśród placówek medycznych, jak i firm producentów, dystrybutorów, serwisantów i innych usługodawców kierujących ofertę do środowiska medycznego pozwoliły Jarosławowi Dobrzyńskiemu na poznanie mechanizmu rynku medycznego, oczekiwań i potrzeb. W parciu o te aspekty Jarosław Dobrzyński podjął się realizacji pionierskiego przedsięwzięcia technologiczno-informatycznego, jakim jest budowa portalu medipment.pl. Portal medipment.pl (z ang. medical equipment) wspiera placówki medyczne w planowanych inwestycjach w zakresie wyszukiwania, doboru sprzętu medycznego, ofertowania, analizy technologiczno-finansowej inwestycji, przeprowadzenia aukcji. Medipment.pl organizuje w placówkach medycznych bezpłatne szkolenia z zakresu wykorzystania oferowanego narzędzia do podnoszenia kwalifikacji i wydajności pracy pracowników odpowiedzialnych za zaopatrzenie, zamówienia, aparaturę medyczną, organizację aukcji itp.

Link : www.medipment.pl


Jędrzej DudkiewiczJędrzej Dudkiewicz –  dziennikarz, redaktor programów, wydawca, prezenter, scenarzysta, reżyser, autor projektów medialnych i wykładowca. W 1989 roku rozpoczął współpracę dziennikarską z Telewizją Polską, jeszcze jako student filologii polskiej UW.

Zrealizował wiele cykli programowych, zarówno opartych na prostym i skutecznym pomyśle, jak i wykorzystujących bogate środki realizacyjne, z dziedziny publicystyki kulturalnej, publicystyki społecznej, muzyki, filmu, epidemiologii.

Jest autorem realizacji koncertów i widowisk artystycznych, bloków programowych realizowanych „na żywo”, reportaży i filmów dokumentalnych. Przez wiele lat współpracował (dziennikarz i wydawca) z magazynem kulturalnym „Pegaz”. Zainicjował w TVP S.A. akcję społeczną „Rzuć palenie razem z nami” i jako współautor całego projektu doprowadził do przeprowadzenia pierwszej w historii TVP S.A. akcji społecznej wykorzystującej media plan.

Współformatował i realizował „Notacje” – cykl obszernych archiwizowanych rozmów ze znanymi postaciami życia publicznego w Polsce. Reżyserował, pisał scenariusze i współtworzył „Czytajmy” – serię miniatur propagujących czytelnictwo, po raz pierwszy w historii TVP, emitowanych równocześnie na 6 antenach telewizji publicznej.

Reżyserował, tworzył koncepcje i współorganizował medialne konferencje prasowe i wydarzenia („Noc Muzeów w TVP SA”, Otwarcie Muzeum TVP). W ostatnich latach zrealizował (scenariusz, redakcja) i wyreżyserował ponad połowę spośród 64 odcinków teleturnieju krajoznawczego „Gra w Miasta” oraz współtworzył scenariusze i wydawał programy „Hala Odlotów” i cykl „Niedziela z…”.

Przez siedem sezonów współtworzy (scenariusz, redakcja, realizacja felietonów) i reżyseruje „Dolinę kreatywną” – projekt i program stypendialny dla młodych artystów, który był prezentowany na konferencji marketingowej EBU w Wenecji (2008) i na konferencji INPUT 2009. Właśnie na INPUT (Światowa Konferencja Telewizji Publicznych), jako jeden z dwóch Polaków w historii, pełnił trzykrotnie (Budapeszt, Warszawa, Seul) funkcję shop stewarda (selekcjonera programów, autora sesji tematycznych i prowadzącego w języku angielskim sesje i dyskusje).

Oprócz realizowania programów telewizyjnych jest wykładowcą i trenerem Akademii Telewizyjnej TVP S.A. (m. in. zajęcia z zakresu zachowania przed kamerą, komunikacji niewerbalnej, technik prowadzenia rozmowy, wystąpień medialnych, kreowania wizerunku) oraz analitykiem programowym (współpraca z Biurem Koordynacji Programowej TVP SA). Prowadzi zajęcia akademickie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego,  SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym, Warszawskiej Szkole Reklamy i Społecznej Akademii Nauk.


Jan Fedorowicz noweJan Krzysztof Fedorowicz – trener w biznesie, konsultant procesów zarządzania majątkiem. Założyciel i prezes jednej z najstarszych spółek specjalizującej się w inwentaryzacjach i zarządzaniu majątkiem, przez ponad 25 lat pracował dla największych przedsiębiorstw i instytucji w Polsce i zagranicą realizując kilkadziesiąt tysięcy inwentaryzacji.

Założyciel Fundacji KeroDefa promującej nowoczesne zarządzanie majątkiem i ochronę danych.
Certyfikowany Business Trainer, Training Design Specjalist, Master Practitioner in the Art of Pure Mind Coaching, Coach Kryzysowy w Biznesie, Trener Rozwoju Osobistego, Ekspert Polskiego Centrum Edukacji, Certyfikowany Trener Standardu HRD BP.
Twórca metodyk Inwentaryzacja 4.0™ i Wdrożenia 4.0™.
Członek Klubu Inteligencji Biznesu, Członek Zarządu Polish Asset Management and Maintenance Society, członek Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych i Klubu Inspektorów Ochrony Danych, członek Stowarzyszenia Polish Society for Training and Development.
Posiada certyfikat i uprawnienia Min. Finansów w rachunkowości, uprawnienia budowlane konstruktorsko-projektowe.
W wieloletniej pracy przeprowadził kilka tysięcy godzin szkoleń i mentoringu związanego z ochroną danych osobowych i zarządzaniem majątkiem.

Email: jan.fedorowicz@kerodefa.pl, telefon: +48 601 305 916
www.linkedin.com/in/janfedorowicz


Clipboard01Jarosław Feliński – Praktyk, wykładowca wyższych uczelni; (wykładowca na studiach podyplomowych z problematyki zarządzania bezpieczeństwem informacji: Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; AGH Kraków; DSW Wrocław; WSAP Szczecin; Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk WIT Warszawa, Twórca i prekursor autorskiego programu podyplomowych studiów zarządzania bezpieczeństwem informacji dla ABI 2013 i IODO 2017– kierownik studiów podyplomowych w roku akademickim od 2013 – 2018/2019. Audytor Wiodący PN ISO/IEC 27001 [IRCA]. Prezes Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych w Polsce.


Aleksandra Gaworska-KrzemińskaAleksandra Gaworska – Krzemińska – dr hab. n. o zdrowiu, prof. uczelni., magister pielęgniarstwa, absolwent studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania w Ochronie Zdrowia UJ, Biostatystyki UJ, Pedagogiki UG oraz wielu kursów, szkoleń i stypendiów zagranicznych w Anglii, USA, krajach UE. Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Kierownik Katedry Pielęgniarstwa i Zakładu Zarządzania w Pielęgniarstwie; Międzynarodowy Lider Pielęgniarstwa w Sigma Theta Tau International Honor Society of Nursing USA, były reprezentant Polski w WERN i ICN, były redaktor naczelny czasopisma Problemy Pielęgniarstwa i przewodnicząca rady naukowej Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego (PTP), członek PTP, konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa. W swojej działalności naukowej aktualnie skupia się na badaniach dotyczących bezpiecznego środowiska pracy, w tym wpływie pracy zmianowej na funkcjonowanie zdrowotne i społeczne pielęgniarek. Jest autorką ponad 200 publikacji w czasopismach naukowych oraz współautorką kilku książek i podręczników akademickich. Aktywnie działa na rzecz rozwoju autonomii zawodowej pielęgniarek w Polsce angażując się w prace wielu instytucji i organizacji na poziomie regionalnym i krajowym np. współopracowywała standardy kształcenia, stanowiska PTP, przewodniczyła zespołowi, który opracował kurs w zakresie ordynacji i wypisywania recept.


Zuzanna GoluchZuzanna Goluch, dr hab. inż. – w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie technologia żywności i żywienia. Pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Technologii Żywności i Żywienia, Wydziału Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Zajmuje się szeroko rozumianą profesorówną edukacją żywieniową. Prowadzi badania dotyczące: 1) oceny wpływu stosowania suplementów diety i żywności wzbogacanej na tory metaboliczne u ludzi i zwierząt modelowych 2) oceny sposobu żywienia, stanu odżywienia i składu ciała ludności: w różnych stanach fizjologicznych, stosującej diety alternatywne, z różnych grup zawodowych 3) wpływu prozdrowotnej edukacji żywieniowej na zmiany zachowań żywieniowych ludności. 4) jakości i bezpieczeństwa żywności. W Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu jest kierownikiem Studiów Podyplomowych “Suplementy diety i żywność wzbogacana”.
W The Polish University Abroad in London w Wielkiej Brytanii pełni funkcję profesora wizytującego oraz kierownika Studiów Podyplomowych „Psychodietetyka”. Ponadto jest członkiem Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych, Polskie Towarzystwa Technologów Żywności, Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego.


Paweł Grzesiowski

dr med. Paweł Grzesiowski pediatra – specjalista pediatra, immunolog, wakcynolog, ekspert w dziedzinie profilaktyki zakażeń.. Obecnie adiunkt w Szkole Zdrowia Publicznego CMKP, Sekretarz Pediatrycznego Zespołu Ekspertów ds. Programu Szczepień Ochronnych przy MZ. Wykładowca akademicki, Prezes Fundacji Instytut Profilaktyki Zakażeń. Autor lub współautor 260 publikacji naukowych w krajowych i zagranicznych czasopismach medycznych z zakresu immunologii, szczepień ochronnych, profilaktyki, terapii zakażeń oraz zakażeń szpitalnych.

 

 


Sławomir Jagieła

mgr Sławomir Jagieła, MBA - Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie, Kolegium Kształcenia Podyplomowego, menedżer i ekspert branży ochrony zdrowia. Ekspert BCC Business Centre Club Ekspert ds. Systemu Ochrony Zdrowia.

Menedżer i ekspertem branży systemu ochrony zdrowia. W 2011 roku otrzymał nagrodę dla Menedżera Roku w ochronie zdrowia nadawaną przez kapitułę wydawnictwa „Menadżer Zdrowia”. Odznaczony przez Ministra Zdrowia „Za zasługi dla ochrony zdrowia” nagroda za racjonalizm i konsekwencję w działaniu. Został odznaczony przez Marszałka medalem specjalnym „Pro Masovia” 2019 za zasługi w ochronie zdrowia. W 2020 otrzymał nagrodę: Perłę 30 lecia Wolności RP w kategorii: Zarządzanie podmiotami leczniczymi. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego: Wydziału Ekonomicznego oraz Wydziału Zarządzania; absolwent Olympus Szkoły Wyższej; absolwent Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego wydziału Ekonomicznego.

Wykładowca akademicki, szkoleniowiec, prelegent, autor licznych opracowań z zakresu ochrony zdrowia. Ma rozległe doświadczenie w dziedzinie funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, które zdobywał, między innymi w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA, Banku Gospodarstwa Krajowego, Medicover, Centrum Medycznym Damiana. Uczestnik wielu kluczowych debat ogólnopolskich i wydarzeń specjalnych związanych z sektorem ochrony zdrowia.

Ekspert Rynku Medycznego wydawnictwa Wiedza i Praktyka: Zarządzanie Placówką Medyczną

  • BCC Business Centre Club Ekspert ds. Systemu Ochrony Zdrowia
  • Ekspert w dziedzinie zarządzania w ochronie zdrowia Polskiego Centrum Edukacji
  • Ekspert ds. ochrony zdrowia Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców PRZEDSIĘBIORCY.PL
  • Ekspert ds. ochrony zdrowia Akademii Kadr Europejskich
  • Członek Wspierający Polskiej Federacji Szpitali
  • Członek Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych.

www.slawomirjagie.pl

slawomir.jagiela@gmail.com


Marika KaczmarekMarika Kaczmarek – mgr położnictwa, edukator ds. laktacji. Właścicielka szkoły rodzenia w podpoznańskim Suchym Lesie. Swoje pacjentki obejmuje holistyczną opieką ordynując im leki i wypisując recepty.

 

 

 


Grzegorz KoczorGrzegorz Koczor – Prezes Lean Transformation Sp. Z O.O. Ekspert w zakresie transformacji lean w medycynie oraz usługach. Prowadzi warsztaty rozwoju managerów  dla firm medycznych  dzieląc się swoim wieloletnim doświadczeniem.

Organizator konferencji Lean w Medycynie www.leanhealthcare.pl , prelegent i  członek Stowarzyszenia Lean Management Polska.

Trener biznesu od kilku lat realizujący szkolenia dla firm z z obszaru przywództwa i filozofii lean.

Z wykształcenia Biotechnolog na Uniwersytecie Śląskim oraz absolwent studiów podyplomowych – Zarządzanie w Służbie Zdrowia w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Inicjator rozwiązań biznesowych podnoszących efektywność i innowacyjność przedsiębiorstw z indywidualnym podejściem do strategii firmy. Na wciąż rozwijającym się rynku widzi potrzebę rozwijania ludzi dzięki wiedzy zdobytej w różnych branżach oraz modelach biznesowych.

Twórca brandu Lean w Medycynie.

 


Kaja KrawczykKaja Krawczyk – jedyna w Polsce magister Hipnoterapii Klinicznej ze specjalizacją Hypnobirthing (Hipnorodzenie) z tytułem zdobytym na University of West London w Wielkiej Brytanii. Pisząc pracę magisterską badała wpływ jaki hipnorodzenie ma na pewność siebie kobiet w ciąży odnośnie zdolności ich ciała do rodzenia.

Dyplomowana nauczycielka KgHypnobirthing oraz członek British Society of Clinical Hypnosis.

Całą swoją wiedzę odnośnie hipnoterapii zdobywała w Londynie i pracuje nad rozwijaniem świadomości odnośnie mocy hipnoterapii i hipnorodzenia w Polsce.
Pragnie przybliżyć tę dziedzinę zarówno osobom indywidualnym, które mogą skorzystać z mocy sesji hipnozy i hipnoporodu oraz osobom zainteresowanym tą dziedziną jako elementem ścieżki zawodowej. Bazując na swoim wykształceniu, stworzyła kurs na Instruktora Hypnobirthing International, który otrzymał akredytację London College of Clinical Hypnosis. Tym samym osoby kończące szkolenie mogą otrzymać certyfikat tej londyńskiej instytucji. Szkoli położne i inne osoby zajmujące się pracą z kobietami w ciąży, by mogły dostosowywać swoją opiekę do pracy z coraz większą ilością świadomych kobiet, które chcą rodzić z zastosowaniem technik hipnorodzenia.

Posiada poniższe certyfikaty i dyplomy zdobyte w Londynie, na University of West London:

– Magister Hipnoterapii Klinicznej (MSc Clinical Hypnotherapy)
– Certificate in Personal and Professional Development in Clinical Hypnosis
– The Postgraduate Certificate Clinical Hypnotherapy (PgCert)
– The Postgraduate Diploma Clinical Hypnotherapy (PgDip)


Maciej LatosMaciej Latos – pielęgniarz, ratownik medyczny, autor bloga Intensywna Terapia | Ratownictwo, członek PTPAiIO, praktyk w oddziale intensywnej terapii oraz podstawowych i specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego, przewodniczący SKN TIVA przy Zakładzie Nauczania Anestezjologii i Intensywnej Terapii WUM.

 

 


Joanna Lewoniewska – mgr pedagogiki, edukator  zdrowia i profilaktyki uzależnień, licencjat pielęgniarstwa, pielęgniarka rodzinna. Pracuje w zawodzie ponad 30 lat. Pracowała w warszawskim Szpitalu Chirurgii Urazowej w oddziale neurochirurgii, w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus w Izbie Przyjęć, w Międzyzakładowej Przychodni Pracowniczej oraz obecnie pracuje w SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście w Przychodni Lekarskiej POZ. Wykładowca w Centrum Kształcenia Kadr Medycznych. Współzałożycielka i wiceprezes Stowarzyszenia Pielęgniarki Cyfrowe, które powstało we wrześniu 2017 roku z inicjatywy pielęgniarek i pielęgniarzy, grupy idealistów z różnych stron Polski, aby budować nowoczesne polskie pielęgniarstwo, promować zawód, podnosić jego prestiż, ale przede wszystkim konsolidować środowisko pielęgniarek i położnych. Jest także autorką publikacji na łamach Magazynu Pielęgniarki i Położnej oraz wielu artykułów publikowanych na stronie internetowej SPC.


Izabela Łuckadr n. med. Izabela Łucka - specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, psychoterapeuta, superwizor – aplikant Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Zatrudniona w Klinice Psychiatrii Rozwojowej, Zaburzeń Psychotycznych i Wieku Podeszłego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży.  Kieruje Oddziałem Psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży. Pracowała jako wykładowca w Uniwersytecie Gdańskim. Pełni obowiązki Konsultanta Województwa pomorskiego w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży. Jest członkiem zarządu Sekcji Naukowej Psychiatrii dzieci i młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

 


Dariusz LukawskiDariusz Łukawski – dziennikarz i wybitny ekspert medialny.  Prowadzi szkolenia  wystąpień publicznych i medialnych. Jest konsultantem w komunikacji kryzysowej. Produkuje i reżyseruje programy telewizyjne.

Partnerzy firmy Łukawski Media to między innymi: Ministerstwo Finansów, Arval, IKEA, Polska Press Grupa, 4F, Idea Bank, Ministerstwo Sprawiedliwości, Niebieska Linia, Bell, Martis Consulting.

Przez 26 lat pracował w TVP, gdzie  był wydawcą, prezenterem i red. naczelnym PANORAMY w telewizyjnej “Dwójce”. Prowadził program ekonomiczny PLUS – MINUS w TVPInfo. Kierował publicystyką w TVP2, realizując np.  „Tomasz Lis na Żywo” czy Finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzego Owsiaka. Realizował i prowadził debaty wyborcze.

Jest również wykładowcą wydziału dziennikarstwa  Uniwersytetu Warszawskiego. Jurorem konkursów dziennikarskich Press Club Polska oraz CCnews.


Sylwia MarczewskaSylwia Marczewska – dr n. med. absolwentka Akademii Medycznej w Lublinie oraz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, gdzie obroniła doktorat w zakresie medycyny na temat błędów medycznych i zdarzeń niepożądanych, ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawski na temat ekonomiki w ochronie zdrowia, jest nauczycielem akademickim w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu w Żyrardowie gdzie pracuje jako adiunkt, wykłada przedmioty medyczne i prawne wykorzystując swoje wykształcenie i doświadczenie zawodowe z pracy na stanowiskach w zarządzie szpitali.  Od 2013 r. jako przedstawiciel Rzecznika Praw Pacjenta jest członkiem Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Łodzi, od 1996 r. posiada status wizytatora akredytacyjnego Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie jako uprawniony wizytator tej jednostki Ministerstwa Zdrowia, naukowo zajmuje się bezpieczeństwem szpitalnym w zakresie realizacji świadczeń medycznych, prowadzenia dokumentacji medycznej oraz prawami pacjenta


JAKUB NAPIERAŁAJakub Napierała – Partner Lean Transformation Sp. Z O.O. Współpracuje z firmami zaangażowanymi we wdrażanie kultury LEAN oraz transformacje przedsiębiorstw, wspiera managerów i pracowników firm usługowych oraz produkcyjnych w ciągłym doskonaleniu i zwiększaniu efektywności procesów. W praktyce stosuje zasadę, że podstawą efektywnego i skutecznego zarządzania jest kultura organizacji oparta m.in. na wzajemnym szacunku, zaangażowaniu i nieprzerwanym samodoskonaleniu.

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, MBA Szkoły Głównej Handlowej i University of Minnesota. Jest członkiem prestiżowego, międzynarodowego stowarzyszenia ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). Członek Stowarzyszenia Lean Management Polska. Posiada uprawnienia członka rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa oraz licencję maklera papierów wartościowych.

20 lat praktyki w zarządzaniu komórkami ”back i middle office” banków (mBank, PKO BP) oraz organizacjami świadczącymi usługi na rzecz instytucji finansowych (usługi księgowe i agenta transferowego).

Od kilku lat realizuje zadania związane ze wsparciem managerów i zespołów w zrozumieniu (szkolenia) oraz stosowaniu w praktyce zasad i narzędzi LEAN.


Kornela Oblińskadr Kornela Oblińska – inspektor Policji w stanie spoczynku; doktorat w dziedzinie nauk społecznych, w specjalności: zarządzanie w środowisku informacyjnym. Absolwentka Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie; Uniwersytetu Wrocławskiego; Akademii Ekonomicznej
w Poznaniu (studia podyplomowe z zakresu zarządzania); Studium Polityki Zagranicznej przy Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych; Wyższego Kursu Obronnego na Wydziale Strategiczno – Obronnym Akademii Obrony Narodowej. Uczestniczka szkoleń krajowych i międzynarodowych z zakresu bezpieczeństwa m.in. w USA, Niemczech, Francji, Turcji, Finlandii. Była: Szefowa Polskiego Biura SIRENE; zastępczyni Dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego Policji; uczestniczka misji pokojowych na terenie byłej Jugosławii (SPU Kosovo, EUPOL Proxima FYROM). Członkini ogólnopolskich projektów naukowych w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępczości, w tym o charakterze antyterrorystycznym. Członkini Rady Naukowo – Technicznej przy Komendancie Głównym Policji w latach 2014 – 2017.  Ekspertka szkoleniowa w ramach wieloletniej współpracy z krajowymi firmami szkoleniowymi, a także w ramach projektów ONZ, UE, TAIEX, Partnerstwa Wschodniego. Prelegentka na konferencjach i seminariach – krajowych i międzynarodowych z zakresu zarządzania bezpieczeństwem; autorka wielu publikacji. Obszar zainteresowania: bezpieczeństwo publiczne, międzynarodowe, w tym przeciwdziałanie zagrożeniom o charakterze kryminalnym oraz terrorystycznym; komunikacja w sytuacjach kryzysowych.


Andrzej Peńsko – lekarz, specjalista chorób wewnętrznych, z doświadczeniem w zarządzaniu organizacjami ochrony zdrowia, doradca – konsultant w zakresie wdrażania i utrzymania w jednostkach ochrony zdrowia:

– systemów zarządzania jakością zgodnych z PN – EN ISO 9001:2015,
– systemów zapewnienia jakości w POZ zgodnych ze standardami akredytacyjnymi CMJ,
– systemów ochrony danych osobowych
– systemów jakości pracowni rentgenowskich
Pełnomocnik ds. jakości w kilku firmach medycznych, Inspektor Ochrony Danych Osobowych w kilkunastu firmach medycznych, Inspektor Ochrony Radiologicznej w bardzo wielu firmach medycznych.
Przede wszystkim praktyk, ukierunkowany na tworzenie praktycznych rozwiązań, ułatwiających życie personelowi ochrony zdrowia.
Cyklista, głównie MTB, nordic walker, narciarz i miłośnik SUP (deska z wiosłem).


Beata PiętaBeata Pięta – dr hab. profesor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Kierownik Zakładu Praktycznej Nauki Położnictwa UM, Pełnomocnik Dziekana WNoZ ds. kierunku Położnictwo, Pełnomocnik Dyrektora ds. Szkoleń, Zastępca Naczelnej Pielęgniarki GPSK UM w Poznaniu,Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Położnych, Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Pielęgniarstwa Położniczego i Ginekologicznego, Specjalista w opiece położniczo-ginekologicznej, menager opieki zdrowotnej. Jest autorką  i współautorką licznych publikacji  naukowych   w dziedzinie położnictwa, ginekologii i neonatologii. Jest również promotorem i recenzentem wielu prac magisterskich i licencjackich, oraz rozpraw doktorskich. Recenzent publikacji w  Ginekologii Polskiej , Annals of Agricultural and Environmental Medicine  oraz Hindawi Publishing Corporation, Przeglądu Nauk o Zdrowiu.  Członek  Komitetu Programowo-Redakcyjnego Serii Biblioteka Położnej,  PZWL. Członek Zespołu ds. opracowania projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem. Członek zespołu ds. opracowania strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce. Członek Rady Naukowej czasopisma:  Położna. Nauka i Praktyka  oraz Honorowy Członek  Rady Naukowej czasopisma : Analiza Przypadków w pielęgniarstwie i położnictwie.


Monika Przestrzelska 2 Monika Przestrzelska – dr n. med. położna, pielęgniarka, nauczyciel akademicki na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Katedrze Ginekologii i Położnictwa  Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, absolwentka studiów podyplomowych Seksuologia Kliniczna

 

 

 


 

Zuzanna RohnZuzanna Rohn – trener umiejętności menedżerskich, ekspert w obszarze zarządzania zespołem, rozwoju osobistego, motywowania i komunikacji. Jestem absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku politologia. Od wielu lat menadżerka, od ponad 5 lat trenerka umiejętności w obszarach zarzadzania firmą i rozwoju osobistego. Moje doświadczenie to kilkaset godzin szkoleń, warsztatów i coachingów biznesowych. Pracuję na stanowisku menadżerskim w sektorze ochrony zdrowia – z sukcesem prowadzę projekty biznesowe, godząc ze sobą interesy różnych grup zawodowych , satysfakcję klienta i sukces ekonomiczny. W 2011 r postanowiłam postawić na swoją pasję – zająć się bardziej profesjonalnie treningiem umiejętności – i ukończyłam krakowską Szkołę Trenerek i Trenerów „Heuresis“. Wiele lat jestem związana z zarządzaniem jakościa w ochronie zdrowia – najpierw jako audytor normy ISO 9001 a potem jako pełnomocnik dyrektora ds zarządzania jakościa w ochronie zdrowia. Specjalizuję się w szkoleniach dla kadry medycznej. Znam problemy z jakimi muszą borykać się pracownicy ochrony zdrowia – zarówno Ci, którzy pracują bezpośrednio z pacjentem jak i zarządzający.


 

Paweł Strzelec nowePaweł Strzelec – radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, aplikacja prokuratorska zakończona egzaminem prokuratorskim. Wieloletni nauczyciel akademicki, (m. in. Katedra Postępowania Karnego UMCS w Lublinie, Wyższa Szkoła Biznesu w Radomiu, Puławska Szkoła Wyższa, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie). Od 2000 r. prowadzi autorskie szkolenia z prawa medycznego dla przedstawicieli zawodów medycznych oraz kadry zarządzającej podmiotów leczniczych. Autor kilkunastu publikacji naukowych z zakresu postępowania karnego, prawa nieletnich, prawa medycznego i ubezpieczeń. Sekretarz Komisji Prawniczej PAN/ Oddział w Lublinie. Sędzia Sądu Dyscyplinarnego OIRP w Lublinie.


Marek TombarkiewiczMarek Tombarkiewicz, lekarz, doktor nauk medycznych. Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, Specjalista medycyny ratunkowej.Ukończył studia podyplomowe; Medycyna Bólu oraz menedżerskie z zakresu Zarządzania jednostkami ochrony zdrowia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Z zakresu Prawa medycznego, bioetyki z elementami socjologii medycyny na Uniwersytecie Warszawskim oraz z zakresu Zarządzania zasobami ludzkimi w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Program Master of Business Administration w ochronie zdrowia na Uczelni Łazarskiego.Pełnił funkcję Pełnomocnika wojewody świętokrzyskiego ds. ratownictwa medycznego oraz Konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny ratunkowej dla województwa świętokrzyskiego, Wizytator Centrum Monitorowania Jakości w Krakowie.Pracował jako Ordynator w Szpitalu specjalistycznym w Końskich, Dyrektor SPZZOZ w Staszowie, W latach 2016-2018 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia.Prowadził wiele szkoleń z zakresu jakości i bezpieczeństwa w systemie ochrony zdrowia.Obecnie jest Dyrektorem Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie.


Marcin Wanke noweMarcin Wanke - absolwent (1995) studiów magisterskich na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek: Andragogika (edukacja dorosłych), wielu kursów i szkoleń w zakresie zarządzania, marketingu, projektowania i organizacji szkoleń, coachingu biznesowego i życiowego, akredytowany coach Welth Dynamics i Sprctum of Welth Dynamics, Flow Consultant – Talent Dynamics. Współzałożyciel i dyrektor Agencji Marketingowej „RZUT OKA”, działającej nieprzerwanie od 1994r., pracującej dla takich marek jak: BIC Polska, Thomson Consumer Electronics Polska, Mercedes-Benz Polska, WURTH Polska, Lindt&Sprungli Polska i wielu innych. Członek zarządu Synergy Concept Consulting Konsorcjum. Współzałożyciel firmy szkoleniowo-eventowej „High Potential”, specjalizującej się w działaniach edukacyjnych, nakierowanych na rozwój biznesowy i osobisty. Organizator wielu konferencji i szkoleń biznesowych, mówca i trener. Autor programów szkoleniowych z zakresu komunikacji interpersonalnej, budowania efektywnych zespołów oraz efektywności osobistej. Konsultant, coach biznesowy i życiowy, doradca strategiczny zarówno w biznesie, jak i w życiu osobistym, relacjach rodzinnych i zespołowych.


 

Joanna WoźniakJoanna Woźniak - położna rodzinna z 33 letnim stażem zawodowym. Pedagog promocji zdrowia,instruktor profilaktyki raka sutka.Prywatnie żona matka moja pasja to podróże. Ukończone Studium Medyczne w Pabianicach wydział położnych. Akademia Medyczna w Lublinie – położnictwo. WSHE w Łodzi pedagogika promocja zdrowia

 

 


Robert Wykowski noweRobert Wykowski – specjalista d.s. Serwisu Sprzętu Medycznego z ponad 15-sto letnim doświadczeniem w branży. Pracował m.in. Dla Fujinon, Fujifilm, Magstim i Micromed; obecnie kierownik Działu Sprzętu i Aparatury Medycznej Szpitala Bielańskiego w Warszawie. Posiada szeroką wiedzę w obszarze eksploatacji, wdrażania nowych technologii oraz szkoleń personelu medycznego z zakresu systemów medycznych. Prywatnie były zawodnik Politechniki Warszawskiej i reprezentacji Polski w siatkówce plażowej.


Blanka ZientekBlanka Zientek – z wykształcenia terapeutka zajęciowa, psycholog społeczny, trener umiejętności psychologicznych i biznesowych, mediator ds. karnych, cywilnych, gospodarczych i karnych z nieletnim sprawcą czynu karalnego.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując na rzecz osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Czubinie i Warsztatach Terapii Zajęciowej w Czubinie. Pracując w agencji reklamowej, działach sprzedaży firm, sprzedawała produkty, usługi a nawet pomysły . Jako pracownik socjalny pozyskiwała darczyńców dla osób niepełnosprawnych.

Prowadzi szkolenia metodą aktywną (warsztatową) dla służby zdrowia, edukacji i biznesu.  Poza tym od 10 lat dwa dni w tygodniu pracuje z młodzieżą, w tym z nastolatkami z rodzin dysfunkcyjnych. Dodatkowo od 3 lat pracując dla Polskiego Centrum Mediacji wspiera ludzi w pozasądowym rozwiązywaniu konfliktów https://www.mediator.org.pl/lista_mediatorow/3/1,57,214,Blanka_Zientek/


 

robert-wykowskiJacek A. Żurawski – absolwent Wydziału Prawa i AdministracjiUW oraz Podyplomowego Studium Prawa Autorskiego, Wydawniczego i Prasowego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktor nauk humanistycznych  w zakresie historii najnowszej. Adiunkt w Społecznej Akademii Nauk filia w Warszawie w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej, prawa reklamy, prawa mediów oraz etyki dziennikarskiej. Od 1994 roku zatrudniony w Biurze Spraw Korporacyjnych Telewizji Polskiej S.A. Współpracownik Akademii Telewizyjnej TVP S.A. Hobby bibliofilstwo. Autor ponad 100 artykułów naukowych oraz popularnonaukowych z zakresu prawa autorskiego, prawa prasowego, prawa radiofonii i telewizji, etyki dziennikarskiej, prawa reklamy oraz o tematyce historycznej („Aktualności telewizyjne”, „Radio Lider”, „Wizja publiczna”, „Zeszyty Europejskie”, „Zeszyty Telewizyjne”, „Mówią Wieki”, „Notes Wydawniczy”, „Biuletyn ZAiKS”, „Forum dziennikarzy”). Opublikował „Prawo mediów. Zbiór przepisów” (Warszawa 1997, II wyd. 2002). Hobby bibliofilstwo.