Szczegóły Wydarzenia - PCE
Konferencja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek
wrzesień
15
„Różnorodność specjalności w pielęgniarstwie operacyjnym”
Miejsce : Warszawa, Hotel Boss, ul. Żwanowiecka 20
Data: 15 wrzesień 2023

 

Program :

REJESTRACJA ZAKOŃCZONA

 

ORGANIZATOR MERYTORYCZNY

 

           

 

   

PROGRAM - 15 WRZEŚNIA (PIĄTEK)

08:30-09:30

Rejestracja uczestników

09:30-09:50

Otwarcie konferencji - mgr Joanna Borzęcka, Prezes OSI

 

I SESJA  moderatorzy: mgr Danuta Siemiątkowska, mgr Izabela Szwed

09:50-10:10

Nowości w dostępach naczyniowych - mgr  Izabela Szwed,  ZOZ Kępno, Wrocław

10:10-10:30

Udział pielęgniarki operacyjnej w profilaktyce i leczeniu udarów mózgu - mgr Iwona Miąsko, Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca, Katowice

10:30-10:50

Witrektomia - co warto wiedzieć - dr n. med. Alicja Szyłejko, USK Białystok

10:50-11:10

Leczenie radykalne i małoinwazyjne w chorobach gruczołu krokowego - mgr  Ewa Henel, Szpital Miejski  nr 4, Gliwice

11:10-11:30

Praktyczne aspekty leczenia chrapania i bezdechów podczas snu - mgr Iwona Żurecka-Sobczak, USK im. Wojskowej Akademii Medycznej - Centralny Szpital Weteranów, Łódź

11:30-12:30

przerwa kawowa

 

II SESJA  moderatorzy: mgr Barbara Dąbrowska, mgr Iwona Żurecka Sobczak

12:30-13:15

Blok operacyjny w zgodzie z prawem - mecenas Agnieszka Sieńko, radca prawny, mediator sądowy, interwent kryzysowy, coach

13:15-13:35

Neurochirurgiczna laserowa termoablacja z perespektywy pielęgniarki operacyjnej - automatyzacja operacji w medycynie - mgr Kinga Mital, IPCZD, Warszawa

13:35-13:55

Wykorzystanie laserowej termoablacji w leczeniu ogniskowych zmian wewnątrzczaszkowych u pacjentów neurochirurgicznych - lek. med. Wojciech Nowak, dr n. med. Paweł Kowalczyk, IPCZD, Warszawa 

13:55-14:15

Rola pielęgniarki operacyjnej ortopedyczne w osteoartrozie - dr n. med. Katarzyna Majka,  WUM,WIM, Warszawa

14:15-14:35

Rola pielęgniarki operacyjnej w zespołach transplantacyjnych - mgr Marta Kotomska, Uczelnia Łazarskiego, Wydział Medyczny, Centrum Medyczne Medispace Warszawa

14:35-15:00

Zakończenie, podsumowanie

15:00

Lunch

 

Termin :
15 wrzesień 2023
Miejsce :
Warszawa, Hotel Boss, ul. Żwanowiecka 20
CENA KONFERENCJI dla członków stowarzyszenia:
przy zgłoszeniach do 30 czerwca
140 zł brutto / Cena dla osób spoza stowarzyszenia: 180 zł brutto
przy zgłoszeniach do 31 lipca
160 zł brutto / Cena dla osób spoza stowarzyszenia: 200 zł brutto
przy zgłoszeniach od 1 sierpnia
200 zł brutto / Cena dla osób spoza stowarzyszenia: 240 zł brutto
Cena obejmuje:
udział, materiały konferencyjne, lunch, przerwy kawowe
*CENY OBOWIĄZUJĄ WYŁĄCZNIE DLA PRACOWNIKÓW PLACÓWEK OCHRONY ZDROWIA
Zgłoszenia :
  1. poprzez wypełnienie i przeslanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się poniżej

  2. e-mailem: pce@pce.com.pl

Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają potwierdzenie przyjęcia  zgłoszenia na adres e-mailowy. Jeżeli nie otrzymają Państwo od  nas potwierdzenia w ciągu 24h oznacza to, że zgłoszenie do nas nie dotarło.

 

PŁATNOŚĆ NALEŻY UISCIĆ PRZELEWEM PRZED SZKOLENIEM

KONTO: Polskie Centrum Edukacji Anna Osińska BANK MILLENNIUM S.A.

            32 1160 2202 0000 0000 2731 7659

na przelewie prosimy umieścić nazwisko uczestnika oraz datę szkolenia

 

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI

Upoważniam Polskie Centrum Edukacji do wystawienia elektronicznej faktury VAT.
Przy rezygnacji poniżej 15 dnia organizator zatrzymuje 100% wpłaconej kwoty. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia nas z obowiązku zapłaty za szkolenia.

Faktury wysyłane są elektronicznie. Wysyłka korespondencji papierowej (Faktura VAT) koszt 8 zł netto.Formularz zgłoszenia
Partnerzy wydarzenia
Wydarzenia
styczeń
01
luty
26
marzec
11
Ilość dni szkolenia: 1
marzec
13
Ilość dni szkolenia: 1