Zachowanie w sytuacji wystąpienia zagrożenia o charakterze kryminalnym, w tym terrorystycznym na terenie placówki oświatowej.
styczeń / grudzień
01 - 31
Szkolenie na zamówienie.

Data: 01 styczeń 2020

 

Program :

DLACZEGO?

„Jak najszybciej należy wprowadzić w szkołach program bezpieczeństwa antyterrorystycznego, a w każdej klasie takie zajęcia powinny odbywać się na początku roku szkolnego (…)”  - rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak, maj 2019.

„MEN zwrócił się do wszystkich kuratorów oświaty o zobowiązanie dyrektorów szkół i placówek w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego do przeprowadzenia rad pedagogicznych na temat obowiązków w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, wynikających z przepisów prawa oświatowego, procedur zachowania w sytuacjach kryzysowych
i nadzwyczajnych”, maj 2019.

 

CEL SZKOLENIA?

1. Zapoznanie z agresywnymi działaniami o charakterze kryminalnym, w tym terrorystycznym, min.:

 • proces budowania świadomości w zakresie bezpieczeństwa
 • rozpoznawanie niepokojących sygnałów i symptomów niebezpieczeństwa

 

2. Przedstawienie konkretnych rozwiązań rekomendowanych przez specjalistów, m.in.:

 • właściwe i pożądane zachowania / działania w sytuacjach kryzysowych.
 • koncentracja na minimalizacji negatywnych skutków i strat

 

3. Doskonalenie zdobytych umiejętności podczas części warsztatowej, m.in.:

 • nacisk na praktyczne aspekty zagadnienia
 • zasady konstruktywnej współpracy ze służbami, techniki opanowania stresu, ewentualnie pierwsza pomoc

 

ZAKRES SZKOLENIA?  (w zależności od grupy odbiorców):

 1. Ogólne założenia przeciwdziałania przestępczości nieletnich oraz polityki antyterrorystycznej w Polsce (prawo a rzeczywistość);
 2. Omówienie wybranych sytuacji zagrażających bezpieczeństwu na terenie placówek szkolnych (przykłady krajowe i zagraniczne);
 3. Praktyczne wskazówki dotyczące działania w sytuacji zagrożenia.

 

DLACZEGO WARTO?

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży jest priorytetem dla rodziców, opiekunów prawnych i kadry pedagogicznej.

W celu zapewnienia odpowiednich standardów bezpieczeństwa w szkole / innej placówce, konieczna jest współpraca kadry, pracowników administracyjnych, rodziców oraz uczniów.

Nieodzowne jest przeszkolenie wyżej wymienionych grup, aby w chwili zagrożenia lub ataku wiedzieli:

 •  jak się zachowywać?
 •  jakich sytuacji unikać?
 •  w jaki sposób współpracować ze służbami?

 

Prowadzący :

insp. w st. spocz. dr Kornela Oblińska - inspektor Policji w stanie spoczynku, doktor nauk społecznychw dziedzinie zarządzania w środowisku informacyjnym, członkini ogólnopolskich projektów naukowych w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępczości, w tym o charakterze antyterrorystycznym    

Termin :
01 styczeń 2020 - 31 grudzień 2020     
Cena :
od 2500 zł.
Zgłoszenia :

Zapraszamy do kontaktu z biurem Polskiego Centrum Edukacji.

Pytania proszę kierować na adres: renata.wozniak@pce.com.pl 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu otrzyma zaświadczenie na podstawie § 18 ust 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).

Czas szkolenia: cztery godziny.

Miejsce szkolenia: placówka szkoły lub siedziba firmy.Formularz zgłoszenia
Partnerzy wydarzenia
Pełnia Kobiecości
...
czytaj więcej
HARMONOGRAM KONFERENCJI 2019
Wszystkie aktualne konferencje i szkolenia znajdą Państwo w zakładce "Szkolenia i konferencje"....
czytaj więcej
Siedziba firmy
POLSKIE CENTRUM EDUKACJI – ANNA OSIŃSKA ul. Żelazna 41, lok 6 00-836 Warszawa 7 min pieszo od Dworca Cent...
czytaj więcej
Wydarzenia
styczeń
01
Ilość dni szkolenia: 1
kwiecień
20
Ilość dni szkolenia: 1
lipiec
21
sierpień
25
Ilość dni szkolenia: 1