Szczegóły Wydarzenia - PCE
„Zachowanie w sytuacji wystąpienia zagrożenia o charakterze kryminalnym, w tym terrorystycznym na terenie placówki oświatowej oraz nowe zagrożenia - cyberprzemoc: stalking, szantaż, hejt, flood etc.”
styczeń / grudzień
01 - 31
Szkolenie na zamówienie.

Data: 01 styczeń 2021

 

Program :

DLACZEGO?

Analizy zdarzeń, przeprowadzone w MEN w 2019 roku wskazują na dramatycznie narastającą przemoc wśród dzieci i młodzieży, zarówno w realu jak i w przestrzeni internetowej. Cyberprzemoc ze strony uczniów lub rodziców dotyka także często dyrekcję szkoły, kadrę nauczycielską oraz pracowników.

 

Zalecenia w tej materii są jednoznaczne: „MEN zwrócił się do wszystkich kuratorów oświaty o zobowiązanie dyrektorów szkół i placówek w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego do przeprowadzenia rad pedagogicznych na temat obowiązków w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, wynikających z przepisów prawa oświatowego, procedur zachowania w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych”, maj 2019.

 

CEL SZKOLENIA?

1.    Zapoznanie z rodzajami agresywnych działań o charakterze kryminalnym,
w tym terrorystycznym i zjawiskiem cyberprzemocy.

Ø  proces budowania świadomości w zakresie bezpieczeństwa

Ø  rozpoznawanie niepokojących sygnałów i symptomów niebezpieczeństwa

Ø  sposoby zapobiegania niebezpiecznym sytuacjom

 

2.    Przedstawienie konkretnych rozwiązań rekomendowanych przez specjalistów, m.in.:

Ø  właściwe i pożądane zachowania / działania w sytuacjach kryzysowych.

Ø  koncentracja na minimalizacji negatywnych skutków i strat

Ø  zasady konstruktywnej współpracy ze służbami, techniki opanowania stresu, ewentualnie pierwsza pomoc

 

3.    Nowe zagrożenia dla uczniów: cyberprzemoc: stalking, szantaż, seksting, hejt, flood etc.

 

4.    Nowe zagrożenia dla kadry: Jak bronić się przed atakiem? Jak zapobiegać hejtowi?  Aspekty komunikacyjno - prawne.

 

ZAKRES SZKOLENIA?  (w zależności od grupy odbiorców):

1.    Ogólne założenia przeciwdziałania przestępczości nieletnich oraz polityki antyterrorystycznej w Polsce (prawo a rzeczywistość);

2.    Omówienie wybranych sytuacji zagrażających bezpieczeństwu na terenie placówek szkolnych (przykłady krajowe i zagraniczne);

3.    Praktyczne wskazówki dotyczące działania w sytuacji zagrożenia.

4.    Omówienie zjawiska cyberprzemocy zagrażającej bezpieczeństwu szkolnemu oraz sposobów jej przeciwdziałania;

5.    Praktyczne wskazówki dotyczące ochrony w przestrzeni internetowej.

 

DLACZEGO WARTO?

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży jest priorytetem dla rodziców, opiekunów prawnych i kadry pedagogicznej.

W celu zapewnienia odpowiednich standardów bezpieczeństwa w szkole / innej placówce, konieczna jest współpraca kadry, pracowników administracyjnych, rodziców oraz uczniów.

Nieodzowne jest przeszkolenie wyżej wymienionych grup, aby w sytuacjach zagrożeń wiedzieć:

 

> jak zapobiegać?

> jak reagować?

> w jaki sposób współpracować ze służbami?

 

 

Prowadzący :

insp. w st. spocz. dr Kornela Oblińska - inspektor Policji w stanie spoczynku, doktor nauk społecznychw dziedzinie zarządzania w środowisku informacyjnym, członkini ogólnopolskich projektów naukowych w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępczości, w tym o charakterze antyterrorystycznym.  Uczestniczka szkoleń krajowych i międzynarodowych z zakresu bezpieczeństwa, uczestniczka misji pokojowych         

Termin :
01 styczeń 2021 - 31 grudzień 2021     
Cena :
Ustalana indywidualnie zależnie od wielkości grupy
Zgłoszenia :

Zapraszamy do kontaktu z biurem Polskiego Centrum Edukacji.

Pytania proszę kierować telefonicznie: 603 773 091
lub na adres: pce@pce.com.pl

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Obecnie proponujemy formę online. Czas 3 godziny.

Szkolenie na żywo z możliwością zadawania pytań (także na za pośrednictwem chatu - wykładowczyni po wykładzie udzieli odpowiedzi pisemnych, które zostaną do Państwa przesłane).

Dla nauczycieli z grupy szkoleniowej, którzy nie będą mogli uczestniczyć w czasie rzeczywistym dajemy indywidualny dostęp do szkolenia na platformie, z którego będą mogli skorzystać przez najbliższe 4 miesiące od daty szkolenia.

Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu otrzyma zaświadczenie wg wzoru MEN.

Koszt szkolenia zależy od ilości osób biorących w nim udział oraz od ilości osób otrzymujących dostęp do platformy.Formularz zgłoszenia
Partnerzy wydarzenia
II Konferencja Leczenia Nerkozastępczeg...
Zapraszamy do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Leczenia Nerkozastępczego Szczegóły w linku: https://pc...
czytaj więcej
Baza sprzętu medycznego
MEDIPMENT.PL MEDICAL EQUIPMENT   Dynamiczne zmiany zachodzące w branży medycznej skutkują wzrostem zaint...
czytaj więcej
Wydarzenia
styczeń
01
czerwiec
25
lipiec
02
lipiec
03