Szczegóły Wydarzenia - PCE
Środki trwałe w podmiotach leczniczych
maj
14
Miejsce : Online 10:00-15:00
Data: 14 maj 2024

 

Program :
 1. Zasady ewidencji i amortyzacji środków trwałych oraz WNiP wynikające z ustaw o rachunkowości, działalności leczniczej, podatku dochodowym od osób prawnych oraz KSR.
 2. Ustalenie wartości początkowej środków trwałych oraz stosowanie uproszczeń w amortyzacji.
 3. Źródła finansowania środków trwałych i WNiP w podmiotach leczniczych (dotacje, darowizny, kredyty i pożyczki, leasing, inne źródła finansowania).
 4. Modernizacje a remonty środków trwałych.
 5. Amortyzacja bilansowa i podatkowa:
 • zasady,
 • różnice,
 • ewidencja
 1. Obowiązek systematycznej weryfikacji przyjętych okresów ekonomicznej użyteczności i stawek amortyzacji środków trwałych – wprowadzenie regulacji wewnętrznych.
 2. Zasady gospodarowania majątkiem trwałym z uwzględnieniem zasad pozbywania się majątku zużytego i zbędnego:
 • sprzedaż składników majątku,
 • likwidacja składników majątku.
 1. Inwentaryzacja środków trwałych:
 • metody i częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji,
 • odpowiedzialność za przeprowadzenie inwentaryzacji,
 • wycena oraz rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych.
 1. Zasady ewidencji środków trwałych – leasing finansowy i operacyjny.
 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)
 • zasady ewidencji środków trwałych w budowie,
 • rodzaj kosztów zaliczonych  do kosztów inwestycji.
 1. Środki trwałe w orzecznictwach oraz w interpretacjach wydanych przez KIS.
Prowadzący :

Katarzyna Dankowska - ekspert w dziedzinie rachunkowości, rachunku kosztów w zakładach opieki zdrowotnej, podatku VAT i podatku dochodowego od osób prawnych - CIT. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych na stanowiskach: Głównego Księgowego, Kierownika działu Controllingu i Księgowości Zarządczej, Zastępcy Głównego Księgowego w szpitalu publicznym i niepublicznym oraz Głównego Księgowego w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Certyfikowany przez zespół Katedry Rachunkowości Menadżerskiej Szkoły Głównej Handlowej pod patronatem Ministerstwa Zdrowia ekspert w zakresie: rachunku kosztów w zakładach opieki zdrowotnej i informacji zarządczej oraz restrukturyzacji i konsolidacji zakładów opieki zdrowotnej. Posiada certyfikat nadający uprawnienie do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydanego przez Ministerstwo Finansów oraz posiada uprawnienia pedagogiczne dla nauczycieli.

Termin :
14 maj 2024
Miejsce :
Online 10:00-15:00
Cena :
540 zł (brutto)
*CENY OBOWIĄZUJĄ WYŁĄCZNIE DLA PRACOWNIKÓW PLACÓWEK OCHRONY ZDROWIA
Zgłoszenia :
 1. poprzez wypełnienie i przeslanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się poniżej

 2. e-mailem: pce@pce.com.pl

Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają potwierdzenie przyjęcia  zgłoszenia na adres e-mailowy. Jeżeli nie otrzymają Państwo od  nas potwierdzenia w ciągu 24h oznacza to, że zgłoszenie do nas nie dotarło.

 

PŁATNOŚĆ NALEŻY UISCIĆ PRZELEWEM PRZED SZKOLENIEM

KONTO: Polskie Centrum Edukacji Anna Osińska BANK MILLENNIUM S.A.

            32 1160 2202 0000 0000 2731 7659

na przelewie prosimy umieścić nazwisko uczestnika oraz datę szkolenia

 

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI

Upoważniam Polskie Centrum Edukacji do wystawienia elektronicznej faktury VAT.
Przy rezygnacji poniżej 14 dnia organizator zatrzymuje 100% wpłaconej kwoty. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia nas z obowiązku zapłaty za szkolenia.

Faktury wysyłane są elektronicznie. Wysyłka korespondencji papierowej (Faktura VAT) koszt 8 zł netto.

Dodatkowe informacje :

Wymagania techniczne:

 1. Głośnik  /  lub słuchawki – niezbędny by słyszeć wykładowcę
 2. Mikrofon – przyda się jeśli będziemy chcieli zabrać głos, zadać pytanie (pytania będzie też można pisać na chacie)
 3. Kamera – jeśli zabierając głos będziemy chcieli się pokazać


Formularz zgłoszenia
Partnerzy wydarzenia
Baza sprzętu medycznego
MEDIPMENT.PL MEDICAL EQUIPMENT   Dynamiczne zmiany zachodzące w branży medycznej skutkują wzrostem zaint...
czytaj więcej
Wydarzenia
styczeń
01
luty
26
marzec
11
Ilość dni szkolenia: 1
marzec
13
Ilość dni szkolenia: 1