IX Ogólnopolski Zjazd Pełnomocników ds. Praw Pacjenta
luty
13 - 15
„Rola Pełnomocnika w podejmowaniu działań interwencyjnych”
Miejsce szkolenia: Kraków, Hotel Atrium, ul. Krzywa 7
Data: 13 luty 2018

 

Opis szkolenia:
 • „Praktyczne sposoby rozwiązywania bieżących skarg zgłaszanych przez pacjentów”
 • Pielęgniarstwo wielokulturowe wyzwaniem dla edukacji i praktyki pielęgniarskiej w Polsce"
 • „Ochrona danych osobowych - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)”
 • „Personel medyczny wobec organów ścigania”
 • „Rola Pełnomocnika przy monitorowaniu Internetu i kanałów social media pod kątem opinii pacjentów  - przykłady, rozwiązania praktyczne, tematy oparte na przykłady”
 • „Umiejętność negocjacji w sytuacjach kryzysowych – pacjent, rodzina, kancelaria prawna”
 • „Jak radzić sobie z pacjentem agresywnym?”
Prowadzący szkolenie:
 • Paweł Strzelec, radca prawny, ekspert ds. odpowiedzialności cywilnej, karnej, dyscyplinarnej personelu medycznego. Prowadzi szkolenia z prawa medycznego dla przedstawicieli zawodów medycznych oraz kadry zarządzającej podmiotów leczniczych. Sędzia Sądu Dyscyplinarnego OIRP w Lublinie
 • Agnieszka Krawczyk-Sarna, mgr pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa opieki paliatywnej
 • Andrzej  Peńsko, auditor ISO, Administrator bezpieczeństwa informacji
 • dr n. prawnych Anna Augustynowicz, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • mgr Jakub Sobieraj, specjalista Social Media i Content Marketing
 • Marcin Wanke, trener komunikacji interpersonalnej, andragog
 • Beata Mazurek-Kucharska, doktor psychologii, Kierownik Zakładu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie
Termin szkolenia:
13 lutego 2018 - 15 lutego 2018     
Miejsce szkolenia:
Kraków, Hotel Atrium, ul. Krzywa 7
Cena szkolenia:
870 zł/os.
Zapewniamy:
udział, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiady
Cena zakwaterowania i pozostałego wyżywienia
327 zł/os.
Dopłata do pokoju 1-osobowego
160 zł/os.
Zgłoszenia:
 1. poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się poniżej

 2. e-mailem: pce@pce.com.pl

 3. faksem na nr (022) 890 20 02, 890 20 01

Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają potwierdzenie przyjęcia  zgłoszenia na adres e-mailowy lub faxem. Jeżeli nie otrzymają Państwo od  nas zgłoszenia w ciągu 24h oznacza to, że zgłoszenie do nas nie dotarło.

 

PŁATNOŚĆ NALEŻY UISCIĆ PRZELEWEM PRZED SZKOLENIEM

KONTO: Polskie Centrum Edukacji Anna Osińska BANK MILLENNIUM S.A.

            32 1160 2202 0000 0000 2731 7659

na przelewie prosimy umieścić nazwisko uczestnika oraz datę szkolenia

 

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI

Upoważniam Polskie Centrum Edukacji do wystawienia elektronicznej faktury VAT.
Przy rezygnacji poniżej 21 dnia przed rozpoczęciem szkolenia ponosimy koszty w wysokości 100% ceny szkolenia. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia nas z obowiązku zapłaty za szkolenia.

Dodatkowe informacje:

Rejestracja uczestników i obiad: od godz. 13:30 w dn. 13 lutego 2018 r.

Zajęcia rozpoczynają się:
                          w dn. 13 lutego 2018 r. o godz. 14:00

Zakończenie zajęć:
                          w dn. 15 lutego 2017 r. ok. godz. 10:00

 Formularz zgłoszenia
Partnerzy wydarzenia
HARMONOGRAM KONFERENCJI 2018
Warto zapoznać się, aby wiedzieć jak planować swój budżet szkoleń i konferencji w nadchodzącym roku. Wię...
czytaj więcej
Siedziba firmy
POLSKIE CENTRUM EDUKACJI – ANNA OSIŃSKA ul. Żelazna 41, lok 6 00-836 Warszawa 7 min pieszo od Dworca Cent...
czytaj więcej
Wydarzenia