Zamknięcie roku podatkowego w podmiotach leczniczych
marzec
06
„Aktualne zagadnienia związane z rozliczaniem VAT i CIT dla podmiotów leczniczych z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa (NSA, TSUE) oraz interpretacji KIS i MF”
Miejsce szkolenia: Warszawa, sala konferencyjna PCE ul. Żelazna 41 lok 6
Data: 06 marzec 2018

 

Opis szkolenia:

I. Omówienie istotnych zagadnień w rozliczeniach CIT i PIT  w roku 2017 :

 1. Rozpoznanie przychodów i korekty przychodów,
 2. Rozliczenia kosztów podatkowychponiesionych po dniu bilansowym, rozliczanie korekt kosztów,
 3. Amortyzacja podatkowa po zmianie przepisów w roku 2017 ,
 4. Rozliczanie świadczeń ponadlimitowych w podmiotach leczniczych,
 5. Rozliczanie świadczeń na rzecz pracowników, osób współpracujących,
 6. Darowizny oraz nabycia częściowo odpłatne w rozliczeniach podatkowych
 7. Omówienie aktualnego orzecznictwa i praktyki skarbowej w obszarze działania podmiotówleczniczych.

II. Rozliczenia VAT w roku  2017

 1. Omówienie zmian wprowadzonych w roku 2017:
  • zaostrzenie przepisów dotyczących zwrotów VAT,
  • zmiany dotyczące odwrotnego obciążenia,
  • zmiany dotyczące podatku naliczonego VAT,
  • zmiany w zakresie rejestracji i rejestrów podatników VAT,
  • zmiany w zakresie solidarnej odpowiedzialności sankcje w VAT
  • darowizny ze stawką 0%
 2. Odliczanie podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług wykorzystywanych w działalności opodatkowanej VAT i w działalnościzwolnionej – rozliczanie VAT strukturą.
 3. Odliczanie podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług wykorzystywanych w działalności opodatkowanej VAT i w działalnościwyłączonej z zakresu opodatkowania VAT czyli tzw. pre-współczynnika – kiedy stosować, jakie podmioty obejmuje przepis.
 4. Zasady stosowania kas rejestrującychw roku 2017 i zmiany w roku 2018:
  • przesłanki objęcia obowiązkiem stosowania kas fiskalnych,
  • zwolnienia podmiotowe i zwolnienia przedmiotowe, zasady ich stosowania, zmiany w katalogu zwolnień przedmiotowych z obowiązku stosowania kas fiskalnych,
  • katalog czynności powodujących obowiązek stosowania kas fiskalnych bez możliwości korzystania z limitu zwolnienia podmiotowego,
  • terminy rozpoczęcia stosowania kas fiskalnych,
  • ulga z tytułu zakupu kasy,
  • obowiązki podatnika zobowiązanego ewidencjonować sprzedaż przy użyciu kasy fiskalnej,
  • e-paragon lub JPK dla paragonów os 1 stycznia 2018 r.
 5. Mechanizm "odwróconego obciążenia" w transakcjach krajowych:
  • przesłanki zastosowania odwrotnego obciążenia,
  • konsekwencje zastosowania odwrotnego obciążenia, fakturowanie, podatek należy i naliczony, ujęcie w deklaracji VAT,
  • transakcje jednolite gospodarczo w niektórych grupach towarowych objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia (np. telefony komórkowe, smartfony, tablety, notebooki, laptopy),
  • zmiana warunków i przesłanek, również podmiotów, do zastosowania mechanizmu odwróconego obciążenia ,

 

 1. Omówienie aktualnego orzecznictwa i praktyki skarbowej w obszarze działania podmiotów leczniczych.

 

III. Pliki JPK – praktyczne wskazówki dotyczące sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych w celu uzyskania prawidłowych struktur kontrolnych

  IV. Omówienie zmian w przepisach podatkowych w podatkach dochodowych i VAT    planowanych na rok 2018.

 • Odpowiedzi na pytania uczestników.
Prowadzący szkolenie:

Małgorzata Mazurkiewicz – biegły rewident, prowadzi wykłady z zakresu prawa podatkowego i rachunkowości; członek Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów, autor wielu zadań i pytań z zakresu podatkowego

Termin szkolenia:
06 marca 2018
Miejsce szkolenia:
Warszawa, sala konferencyjna PCE ul. Żelazna 41 lok 6
Cena szkolenia:
670 zł/os.
Zapewniamy:
udział, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch
Zgłoszenia:
 1. poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się poniżej

 2. e-mailem: pce@pce.com.pl

 3. faksem na nr (022) 890 20 02, 890 20 01

Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają potwierdzenie przyjęcia  zgłoszenia na adres e-mailowy lub faxem. Jeżeli nie otrzymają Państwo od  nas zgłoszenia w ciągu 24h oznacza to, że zgłoszenie do nas nie dotarło.

 

PŁATNOŚĆ NALEŻY UISCIĆ PRZELEWEM PRZED SZKOLENIEM

KONTO: Polskie Centrum Edukacji Anna Osińska BANK MILLENNIUM S.A.

            32 1160 2202 0000 0000 2731 7659

na przelewie prosimy umieścić nazwisko uczestnika oraz datę szkolenia

 

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI

Upoważniam Polskie Centrum Edukacji do wystawienia elektronicznej faktury VAT.
Przy rezygnacji poniżej 21 dnia przed rozpoczęciem szkolenia ponosimy koszty w wysokości 100% ceny szkolenia. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia nas z obowiązku zapłaty za szkolenia.

Dodatkowe informacje:

Rejstracja uczestników na szkolenie 6 marca 2018 r od godz. 8:30

Zakończenie szkolenia 6 marca 2018 r.ok. godz. 15:00Formularz zgłoszenia
Partnerzy wydarzenia
HARMONOGRAM KONFERENCJI 2018
Warto zapoznać się, aby wiedzieć jak planować swój budżet szkoleń i konferencji w nadchodzącym roku. Wię...
czytaj więcej
Siedziba firmy
POLSKIE CENTRUM EDUKACJI – ANNA OSIŃSKA ul. Żelazna 41, lok 6 00-836 Warszawa 7 min pieszo od Dworca Cent...
czytaj więcej
Wydarzenia