I Ogólnopolska Konferencja Roboty budowlane w podmiocie leczniczym
listopad
19 - 20
Miejsce szkolenia: Hotel Lawendowe Termy, Uniejów, ul. Abp.Jakuba Świnki 10
Data: 19 listopad 2018

 

Opis szkolenia:

To pierwsza taka konferencja dla podmiotów leczniczych, gdzie o inwestycjach i robotach budowlanych będą rozmawiać zamawiający i wykonawcy.

Przejdziemy krok po kroku - na przykładzie konkretnego szpitala - przez WSZYSTKIE procedury niezbędne przy realizowaniu inwestycji.

Pokażemy absurdy legislacyjne i sposoby jak sobie z nimi radzić od opracowania programu funkcjonalno-użytkowego po praktyczne aspekty odbioru obiektu czy oddziału przez sanepid.

Wskażemy na czym polega współpraca z personelem,  jak uzyskać zarówno funkcjonalny jak i estetyczny efekt mimo rygorów ustawy ZP i ograniczonego budżetu.

 

1. Opracowywanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz założeń do dokumentacji projektowej

2. Zasady odbioru/przygotowania dokumentacji projektowej

3. Uzyskiwanie pozwolenia na budowę

4. Specyfika inwestycji szpitali zależnie od organu założycielskiego – np.specyfika szpitali powiatowych

5. Inwestycja budowlana wraz z wyposażeniem. Jak prawidłowo wydzielić  w postępowaniu istotne elementy wyposażenia. Istota warunków udziału w postępowaniu. Proporcjonalność.

6. Różne doświadczenia z realizacji inwestycji – panel ekspertów

 • Czego unikać, czym się kierować zatrudniając specjalistów przy projektach,
 • Pokonywanie różnych trudności w prowadzeniu inwestycji budowlanych
 • Współpraca Działu Aparatury Medycznej  z projektantem,wymogi przy instalacji aparatury do diagnostyki obrazowej.
 • Różne źródła pozyskiwania funduszy na budowy/roboty budowlane
 • Projektowanie specyficznych części szpitala jak sale operacyjne, SOR-y, centralne sterylizatornie -
 • Źródła odnawialne
 • Projekty unijne na drugie źródła zasilania
 • Specjalistyczne systemy instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, gazów medycznych (dobór, montaż, serwis i eksploatacja)
 • Zakażenia na obiektach budowlanych
 • Prowadzenie i ewidencja inwestycji w zintegrowanym systemie informatycznym  (IT)
 • Systemy wentylacyjne
 • Wyposażenie podmiotów leczniczych

7. Praktyczne aspekty związane ze skutecznym pozyskiwaniem środków unijnych i realizacją projektów z zakresu ochrony zdrowia".

 • źródła finansowania przedsięwzięć z funduszy unijnych (rodzaje programów i możliwe przedsięwzięcia do sfinansowania), 
 • właściwe przygotowanie projektu (m.in. kryteria wyboru, zakres rzeczowy, budżet projektu, wskaźniki produktu i rezultatu, dokumentacja techniczna),
 • prawidłowa realizacja projektu (m.in. wybór wykonawców/dostawców, zmiany zakresu rzeczowego i finansowego projektu, rozliczanie wydatków i wymagana dokumentacja, tryb zaliczkowy i refundacyjny, dokumentowanie osiągnięcia wskaźników rezultatu, obowiązki beneficjentów, kontrola projektów),
 • trwałość projektu i konsekwencje z tytułu jej nie zachowania (m.in. dokumentowanie utrzymania wskaźników rezultatu, działalność komercyjna, archiwizacja dokumentacji).
Prowadzący szkolenie:
 • Grzegorz Sadowski – doświadczony architekt od 30 lat realizujący inwestycje w ochronie zdrowia, właściciel, właściciel Spółki Projektowania Architektonicznego
 • Michał Ogrodowicz – Prezes Zarządu, Zachodnie Centrum Medyczne Sp. Zo.o.
 • Bartosz Pitak – Kierownik Działu Zamówień Publicznych Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Specjalista ds. zamówień publicznych w B.LAW Kancelaria Radcy Prawnego Przemysław Wojtylak
 • Danuta Jaskulska - Prawnik, specjalista ds. zamówień publicznych w podmiocie leczniczym
 • Inż. Krzysztof Zając – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Eksploatacyjno-Administracyjnych Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu
 • Barbara Jasińska – Dyrektor inwestycji budowlanych
 • Piotr Siedlecki – Ekspert od pozyskiwania środków unijnych, Euro-Projekty
 • Robert Wykowski – Robert Wykowski, Kierownik Działu Sprzętu i Aparatury Medycznej, Szpital Bielański, Warszawa
 • Ryszard Sidorzak - Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych, Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Ostrołęce im. dr Józefa Psarskiego
 • Maria Gadomska - Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych i Technicznych, SPZOZ w Parczewie
Termin szkolenia:
19 listopada 2018 - 20 listopada 2018     
Miejsce szkolenia:
Hotel Lawendowe Termy, Uniejów, ul. Abp.Jakuba Świnki 10
Cena szkolenia:
Zgłoszenia przysłane do 15 października - 870 zł/os.
Zapewniamy:
udział, materiały szkoleniowe, wyżywienie i zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych
Zgłoszenia przysłane po 15 października
970 zł/os.
Dopłata do pokoju 1-osobowego:
130 zł/os.
Zgłoszenia:
 1. poprzez wypełnienie i przeslanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się poniżej

 2. e-mailem : pce@pce.com.pl

 3. faksem na nr (022) 890 20 02, 890 20 01

Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają potwierdzenie przyjęcia  zgłoszenia na adres e-mailowy lub faxem. Jeżeli nie otrzymają Państwo od  nas zgłoszenia w ciągu 24h oznacza to, że zgłoszenie do nas nie dotarło.

 

PŁATNOŚĆ NALEŻY UISCIĆ PRZELEWEM PRZED SZKOLENIEM DO 27 PAŹDZIERNIKA 2018 r.

KONTO: Polskie Centrum Edukacji Anna Osińska BANK MILLENNIUM S.A.

            32 1160 2202 0000 0000 2731 7659

na przelewie prosimy umieścić nazwisko uczestnika oraz datę szkolenia

 

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI

Upoważniam Polskie Centrum Edukacji do wystawienia elektronicznej faktury VAT.
Przy rezygnacji poniżej 21 dnia organizator zatrzymuje 100% wpłaconej kwoty. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia nas z obowiązku zapłaty za szkolenia.

Dodatkowe informacje:

Rejestracja uczestników 19 listopada w godzinach 12:30-13:30

Zajęcia rozpoczynają się 19 listopada o godzinie 14:00

Zakończenie zajęć 20 listopada ok. godziny 14:00.Formularz zgłoszenia
Partnerzy wydarzenia
Wydarzenia