WERYFIKACJA I OCENA WDROŻENIA RODO - co się uRODziłO po 9 miesiącach
kwiecień
24
Miejsce szkolenia: Warszawa, sala konferencyjna PCE, ul. Żelana 41 lok. 6
Data: 24 kwiecień 2019

 

Opis szkolenia:

STRUKTURA PROCESU WDRAŻANIA I AKTUALIZACJI BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

 

Cel zajęć:

Celem szkolenia jest wskazanie sposobu wykonywania wstępnej oceny wprowadzonych rozwiązań – preaudyt – RODO. W perspektywie konieczności wykonania audytu [39 rodo] warto poznać metodę [ścieżkę] przygotowania Inspektora ODO do tej operacji
w trybie standardu ISO 27001, jako uniwersalnego narzędzia do zbadania stanu przestrzegania RODO przez współpracowników i weryfikacji zapisów wewnętrznych – regulaminów, umów, informacji, ogłoszeń, komunikatów, wariantów zgód i innych konieczności. Szkolenie pozwoli jednocześnie stworzyć katalog kryteriów i wymagań stawianych kandydatom do potencjalnego zatrudnienia inspektora w organizacji lub jego zastępcy, bądź opracowania zapisów SIWZ w przypadku podmiotów świadczących usługi IODO.

 

Szczegółowy opis zajęć

1. Weryfikacja wprowadzenia RODO

a. Co zrobił inspektor na rzecz administratora przed i po 25 maja 2018

b. Czy opracował zestaw przepisów branżowych jednostki

c. Jakie dokumenty ocenił w okresie przygotowań do RODO

d. Z kim zweryfikował umowy o przetwarzaniu przed i po maju 2018

e. Jakie zapisy zastosowano w projektach umów na 2019

f. Czy inspektor jest wprowadzony i w jakiej konstrukcji formalnej w organizacji

g. Czy jest widocznym kontaktem dla klientów wg RODO i UODO

h. Czy zadania inspektora wprowadzono do regulacji ODO jednostki

i. Czy włączał się niezwłocznie w sprawy ODO

j. Czy INSPEKTOR ocenił dokumentacje przetwarzania danych

2. Aktualizacja dokumentacji bezpieczeństwa informacji

a. Czy inspektor dokonał podziału danych wg stanu faktycznego danej organizacji

b. Czy uwzględnił specyfikę danych w Szpitalu versus Gmina vs Szkoła

c. Czy określił kryteria przetwarzania czasu, ilości, celów, podstaw prawnych

d. Czy zaproponował zmiany zapisów w procesie rekrutacji, naboru, publikacji wizerunku, funduszu świadczeń, archiwizacji, monitoringu CCTV, IT, lokalizacji

e. Czy sporządził notatkę, raport, protokół z wykonania zadań za np. okres 6 miesięcy, kwartału, miesięczne inne

f. Z kim współdziałał w organizacji nad zmianami

g. Jakie relacje ustalił z ASI, usługami IT, bhp, radcą prawnym zewnętrznym

h. Jakie kroki i działania podjęto współpracy z kierownikami komórek organizacyjnych w Zespole RODO

i. Czy ocenił skutki dla przetwarzania / musiał czy powinien, mógł/

3. Warianty preaudytowych dokumentacji – pisma do stosowania

a. Zarządzenie o RODO – projekt dokumentu [edycyjny]

b. Zmiany zapisów organizacyjnych – zapisy do wprowadzenia zmian

c. Katalog zadań i wymagania inspektora – wg RODO i UODO

d. Kryteria oceny inspektora wg kwalifikacji zawodowych

e. Znajomość definicji i terminów audytowych przez inspektora

f. Potwierdzenie kwalifikacji – przykład

g. Sprawdzenie wiedzy w konkursie ofert – propozycja testu

h. Weryfikacja znajomości procedur audytowych – test wariant

i. Plan preaudytu – edycyjny do stosowania

j. Raport audytowy – z podziałem na części merytoryczne

  • Podstawa audytu
  • Cel audytu
  • Zakres audytu
  • Metoda, narzędzia, sposoby
  • Ocena
  • Wnioski

k. Czym są rekomendacje i zalecenia

                  Podsumowanie

Zajęcia w wersji warsztatowej z praktycznymi przykładami i ćwiczeniami
i przykładowymi pismami wg pkt. 3 programu. Program w swej konstrukcji także jest katalogiem preaudytu.

Autor programu  Jarosław Feliński

 

Prowadzący szkolenie:

Jarosław Feliński - Praktyk, wieloletni wykładowca uczelni wyższych; (ekspert i konsultant na studiach podyplomowych z problematyki zarządzania bezpieczeństwem informacji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; AGH Kraków; DSW Wrocław; WSE Białystok; WSAP Szczecin oraz Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk WIT Warszawa, Twórca i prekursor autorskiego programu podyplomowych studiów zarządzania bezpieczeństwem informacji dla ABI od 2013 i IODO od 2017– kierownik studiów podyplomowych w latach 2013 – 2018/2019. Autor programu studiów podyplomowych „Inspektor Ochrony Danych Osobowych – poziom zaawansowany” w WSISiZ PAN Warszawa  - 2017/2018.  Audytor Wiodący PN ISO/IEC 27001  [IRCA]. Autor publikacji i książek, współpracownik wydawnictwa Wolters Kluwer i Wspólnota Samorządowa. Od 2015 konsultant na rzecz  wybranych placówek oświatowych Miasta Stołecznego Warszawy, doradca merytoryczny w JST i SR/SO. Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych w Polsce.

Termin szkolenia:
24 kwietnia 2019
Miejsce szkolenia:
Warszawa, sala konferencyjna PCE, ul. Żelana 41 lok. 6
Cena szkolenia:
450 zł/os.
Zapewniamy:
Udział, materiały, przerwy kawowe
Zgłoszenia:
  1. poprzez wypełnienie i przeslanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się poniżej

  2. e-mailem : pce@pce.com.pl

  3. faksem na nr (022) 890 20 02, 890 20 01

Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają potwierdzenie przyjęcia  zgłoszenia na adres e-mailowy lub faxem. Jeżeli nie otrzymają Państwo od  nas zgłoszenia w ciągu 24h oznacza to, że zgłoszenie do nas nie dotarło.

 

PŁATNOŚĆ NALEŻY UISCIĆ PRZELEWEM PRZED SZKOLENIEM

KONTO: Polskie Centrum Edukacji Anna Osińska BANK MILLENNIUM S.A.

            32 1160 2202 0000 0000 2731 7659

na przelewie prosimy umieścić nazwisko uczestnika oraz datę szkolenia

 

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI

Upoważniam Polskie Centrum Edukacji do wystawienia elektronicznej faktury VAT.
Przy rezygnacji poniżej 14 dnia organizator zatrzymuje 100% wpłaconej kwoty. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia nas z obowiązku zapłaty za szkolenia.

Dodatkowe informacje:

Rejestracja uczestników od godz. 09:30

Zajęcia rozpoczynają się o godz. 10:00

Zakończenie zajęć ok. godz. 15:30Formularz zgłoszenia
Partnerzy wydarzenia
HARMONOGRAM KONFERENCJI 2019
Warto zapoznać się, aby wiedzieć jak planować swój budżet szkoleń i konferencji w nadchodzącym roku. Więks...
czytaj więcej
Siedziba firmy
POLSKIE CENTRUM EDUKACJI – ANNA OSIŃSKA ul. Żelazna 41, lok 6 00-836 Warszawa 7 min pieszo od Dworca Cent...
czytaj więcej
Wydarzenia