III Ogólnopolska Konferencja Pielęgniarek, Położnych i przedstawicieli innych zawodów medycznych II TERMIN
listopad
28 - 30
„Prawo, procedury a zdrowie personelu medycznego”
Miejsce szkolenia: Ustroń, Ośrodek Wypoczynkowy Kolejarz, ul. Stroma 2
Data: 28 listopad 2019

 

Opis szkolenia:
  • Dokumentacja medyczna” – dr n. prawnych Anna Augustynowicz, Warszawski Uniwersytet Medyczny

  • Rola pielęgniarki w leczeniu rany ostrej i  przewlekłej” -  mgr Urszula Jakubowska ,  specjalista pielęgniarstwa w dziedzinie anestezjologii intensywnej opieki, w dziedzinie pielęgniarstwa  epidemiologicznego  i ratunkowego

  • „Ekspozycja zawodowa” - Aneta Trzcińska, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa nefrologicznego wykładowca Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Brand Ambassador EDTNA/ERCA w Polsce, sekretarz PTP, sekretarz PTPN, członek zarządu Polskiego Klubu Dostępu Naczyniowego 

  • Wypalenie zawodowe” - Zuzanna Rohn, trener umiejętności menedżerskich, rozwoju osobistego, audytor systemu zarządzania jakością w ochronie zdrowia

  • Jak sobie poradzić ze śmiercią pacjenta” - Joanna Piątek-Perlak, psycholog, interwent kryzysowy. Specjalizuje się w udzielaniu pomocy psychologicznej chorym somatycznie, pracuje z pacjentami onkologicznymi i ich rodzinami. Główna część jej pracy poświęcona jest kobietom, którym pomaga na oddziale ginekologiczno-położnicznym. Pracuje z żałobą i traumą. 

  • Warsztaty z elementami śmiechoterapii

Termin szkolenia:
28 listopada 2019 - 30 listopada 2019     
Miejsce szkolenia:
Ustroń, Ośrodek Wypoczynkowy Kolejarz, ul. Stroma 2
Cena szkolenia:
970 zł/os.
Zapewniamy:
udział, materiały szkoleniowe, wyżywienie i zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych
*Podana cena szkolenia obowiązuje wyłącznie dla pracowników placówek Ochrony Zdrowia.
**Przedstawiciele pozostałych firm w celu zapewnienia udziału proszeni są o kontakt z biurem.
Zgłoszenia:
  1. poprzez wypełnienie i przeslanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się poniżej

  2. e-mailem : pce@pce.com.pl

  3. faksem na nr (022) 890 20 02, 890 20 01

Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają potwierdzenie przyjęcia  zgłoszenia na adres e-mailowy. Jeżeli nie otrzymają Państwo od  nas potwierdzenia w ciągu 24h oznacza to, że zgłoszenie do nas nie dotarło.

 

PŁATNOŚĆ NALEŻY UISCIĆ PRZELEWEM PRZED SZKOLENIEM

KONTO: Polskie Centrum Edukacji Anna Osińska BANK MILLENNIUM S.A.

            32 1160 2202 0000 0000 2731 7659

na przelewie prosimy umieścić nazwisko uczestnika oraz datę szkolenia

 

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI

Upoważniam Polskie Centrum Edukacji do wystawienia elektronicznej faktury VAT.
Przy rezygnacji poniżej 21 dnia organizator zatrzymuje 100% wpłaconej kwoty. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia nas z obowiązku zapłaty za szkolenia.

Faktury wysyłane są elektronicznie. Wysyłka korespondencji papierowej (Faktura VAT) koszt 8 zł netto.

Dodatkowe informacje:
 

Rejestracja uczestników od godziny 14:00 w dniu 28 listopada 2019r.

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 15:00 w dniu 28 listopada 2019r.

Zakończenie zajęć ok. godziny 11:00 w dniu 30 listopada 2019r.Formularz zgłoszenia
Partnerzy wydarzenia
Wydarzenia