Prawo dla fizjoterapeutów - jak unikać ryzk prawnych towarzyszących wykonywaniu zawodu?
wrzesień
27
Miejsce : Warszawa, sala konferencyjna PCE, ul. Żelazna 41 lok. 6
Data: 27 wrzesień 2019

 

Program :

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez fizjoterapeutów jest procesem złożonym,  któremu  coraz częściej towarzyszą konkretne obowiązki prawne. Złożoność tego procesu zwiększa  ryzyko popełnienia błędu mogącego skutkować odpowiedzialnością prawną (cywilną, zawodową a nawet karną). Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty oraz szereg innych przepisów wprowadziły wiele obowiązków prawnych towarzyszących wykonywaniu zawodu fizjoterapeuty. Do końca października br. fizjoterapeuci prowadzący (lub zamierzający prowadzić) działalność gospodarczą muszę zdecydować w jakiej formie prawnej mają ja wykonywać (praktyka zawodowa czy podmiot leczniczy). W trakcie szkolenia zaprezentowane zostaną  realne sytuacje skutkujące odpowiedzialnością. Szczególny nacisk położony na praktyczne rady jak minimalizować określone ryzyka (m, in. dokumentacja medyczna, skarga pacjenta, fizjoterapeuta jako świadek, pozwany, oskarżony).

Jeśli chcesz wiedzieć:

1. Jakie obowiązki prawne nakłada na Ciebie ustawa o zawodzie fizjoterapeuty ?

2. Jaka forma praktyki zawodowej najlepiej odpowiada temu co robisz i jak ją zarejestrować ?

3. Jak prawidłowo przygotować formularze zgody pacjenta oraz przekazanych mu informacji ?

4. Jakie wpisy umieszczać w dokumentacji medycznej by minimalizować ryzyka prawne ?

5. Jakie sytuacje najczęściej skutkują pociągnięciem do odpowiedzialności?

6. Jak wygląda odpowiedzialność majątkowa gdy pracujesz na etacie, kontrakcie, zleceniu lub gdy prowadzisz prywatną praktykę zawodową ?

7. Na co zwrócić uwagę podpisując kontrakt lub zlecenie ?

8. Jak odpowiadać na skargi pacjentów ?

9. Jak postępować w przypadku wezwania przed sąd lub organa ścigania ?

10. Czy i jakie ubezpieczenie wybrać ?

 

…to szkolenie jest dla Ciebie.

 

Program szkolenia:

 1. Podstawowe obowiązki prawne fizjoterapeuty.

 2. Formy wykonywania zawodu (praktyka zawodowa, etat, kontrakt, zlecenie).

 3. Formularze medyczne (zgoda, informacja) oraz ważne wpisy w dokumentacji medycznej.

 4. Skargi pacjentów-skala, rodzaje, przyczyny.

 5. Błąd medyczny, błąd organizacyjny, dokumentacja medyczna, naruszenie praw pacjenta, mienie pracodawcy i pacjenta- główne pola odpowiedzialności fizjoterapeuty..

 6. Reguły odpowiedzialności za tzw. błąd własny oraz błąd innych członków zespołu medycznego.

 7. Reguły prowadzenia dokumentacji medycznej - wpisy które pomagają w sporach z pacjentami.

 8. Praktyka zawodowa, etat, kontakt, zlecenie- plusy i minusy, zakres odpowiedzialności majątkowej.

 9. Skarga pacjenta- od odpowiedzi w placówce medycznej po salę sądową - praktyczne rady.

 10. Jaki zakres ubezpieczenia wybrać? Klauzule w ubezpieczeniu dobrowolnym a formy zatrudnienia.

 11. Dyskusja, odpowiedź na indywidualne pytania.

Prowadzący :

Paweł Strzelec -  radca prawny, wieloletni wykładowca akademicki,   od 2000 r.  prowadzi autorskie  szkolenia z prawa medycznego dla przedstawicieli zawodów medycznych oraz kadry zarządzającej podmiotów leczniczych szkoleń. Prelegent na kilkudziesięciu konferencjach i szkoleniach dla fizjoterapeutów. Autor publikacji poświęconych ochronie prawnej fizjoterapeutów.  Współpracuje z medycznymi samorządami zawodowymi, ekspert branży ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczeń sektora ochrony zdrowia. Sędzia Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie.

Termin :
27 wrzesień 2019
Miejsce :
Warszawa, sala konferencyjna PCE, ul. Żelazna 41 lok. 6
Cena :
380 zł/os.
Zapewniamy :
udział, materiały, przerwy kawowe
Zgłoszenia :
 
 1. poprzez wypełnienie i przeslanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się poniżej

 2. e-mailem : pce@pce.com.pl

 3. faksem na nr (022) 890 20 02, 890 20 01

Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają potwierdzenie przyjęcia  zgłoszenia na adres e-mailowy. Jeżeli nie otrzymają Państwo od  nas potwierdzenia w ciągu 24h oznacza to, że zgłoszenie do nas nie dotarło.

 

PŁATNOŚĆ NALEŻY UISCIĆ PRZELEWEM PRZED SZKOLENIEM

KONTO: Polskie Centrum Edukacji Anna Osińska BANK MILLENNIUM S.A.

            32 1160 2202 0000 0000 2731 7659

na przelewie prosimy umieścić nazwisko uczestnika oraz datę szkolenia

 

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI

Upoważniam Polskie Centrum Edukacji do wystawienia elektronicznej faktury VAT.
Przy rezygnacji poniżej 14 dnia organizator zatrzymuje 100% wpłaconej kwoty. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia nas z obowiązku zapłaty za szkolenia.

Faktury wysyłane są elektronicznie. Wysyłka korespondencji papierowej (Faktura VAT) koszt 8 zł netto.

Dodatkowe informacje :
 
Rozpoczęcie zajęć o godz. 10:00

Zakończenie zajęć ok godz. 15:00Formularz zgłoszenia
Partnerzy wydarzenia
HARMONOGRAM KONFERENCJI 2019
Wszystkie aktualne konferencje i szkolenia znajdą Państwo w zakładce "Szkolenia i konferencje"....
czytaj więcej
Siedziba firmy
POLSKIE CENTRUM EDUKACJI – ANNA OSIŃSKA ul. Żelazna 41, lok 6 00-836 Warszawa 7 min pieszo od Dworca Cent...
czytaj więcej
Wydarzenia
styczeń
01
Ilość dni szkolenia: 1
kwiecień
20
Ilość dni szkolenia: 1
lipiec
21
lipiec
28
Ilość dni szkolenia: 1