Przestrzeganie obowiązków w zakresie prowadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej jako element zagwarantowania jakości opieki zdrowotnej
listopad
15
Miejsce : Warszawa, sala konferencyjna PCE, ul. Żelazna 41 lok. 6
Data: 15 listopad 2019

 

Program :

W ostatnim czasie, w związku z wejściem w życie rozporządzenia RODO, szczególne znaczenie zyskały regulacje prawne dotyczące ochrony danych związanych z pacjentem. Ochronę danych związanych z pacjentem gwarantują przepisy prawne dotyczące prawa pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych oraz przepisy dotyczące dokumentacji medycznej.

Wobec tego warto odpowiedzieć na kilka zasadniczych pytań, a mianowicie:

  1. Jakie są obowiązku podmiotu leczniczego w zakresie prowadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej?

  2. Jakie są obowiązki personelu medycznego w zakresie należytego prowadzenia dokumentacji medycznej?

  3. Czy podmiot leczniczy może, czy też musi udostępnić dokumentacje medyczną

  4. Kto jest uprawniony do uzyskania dokumentacji medycznej

  5. Jakie są zasady udostępniania dokumentacji medycznej pacjentowi i osobom jemu bliskim

  6. Na jakich zasadach udostępnia się dokumentacje medyczną organom ścigania i wymiaru sprawiedliwości

  7. Kto i na jakich zasadach ponosi odpowiedzialność prawną za naruszenie przepisów dotyczących dokumentacji medycznej

Prowadzący :

Dr n. prawnych Anna Augustynowicz – adiunkt w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego. Zajmuje się problematyką odpowiedzialności prawnej personelu medycznego oraz prawami pacjenta i prawami personelu medycznego. Autorka szeregu publikacji w tym zakresie

Termin :
15 listopad 2019
Miejsce :
Warszawa, sala konferencyjna PCE, ul. Żelazna 41 lok. 6
Cena :
300 zł/os.
Zapewniamy :
udział, materiały, przerwy kawowe
Zgłoszenia :
 
  1. poprzez wypełnienie i przeslanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się poniżej

  2. e-mailem : pce@pce.com.pl

  3. faksem na nr (022) 890 20 02, 890 20 01

Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają potwierdzenie przyjęcia  zgłoszenia na adres e-mailowy. Jeżeli nie otrzymają Państwo od  nas potwierdzenia w ciągu 24h oznacza to, że zgłoszenie do nas nie dotarło.

 

PŁATNOŚĆ NALEŻY UISCIĆ PRZELEWEM PRZED SZKOLENIEM

KONTO: Polskie Centrum Edukacji Anna Osińska BANK MILLENNIUM S.A.

            32 1160 2202 0000 0000 2731 7659

na przelewie prosimy umieścić nazwisko uczestnika oraz datę szkolenia

 

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI

Upoważniam Polskie Centrum Edukacji do wystawienia elektronicznej faktury VAT.
Przy rezygnacji poniżej 14 dnia organizator zatrzymuje 100% wpłaconej kwoty. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia nas z obowiązku zapłaty za szkolenia.

Faktury wysyłane są elektronicznie. Wysyłka korespondencji papierowej (Faktura VAT) koszt 8 zł netto.

Dodatkowe informacje :
 
Rozpoczęcie zajęć o godz. 11:00

Zakończenie zajęć ok godz. 15:00Formularz zgłoszenia
Partnerzy wydarzenia
HARMONOGRAM KONFERENCJI 2019
Wszystkie aktualne konferencje i szkolenia znajdą Państwo w zakładce "Szkolenia i konferencje"....
czytaj więcej
Siedziba firmy
POLSKIE CENTRUM EDUKACJI – ANNA OSIŃSKA ul. Żelazna 41, lok 6 00-836 Warszawa 7 min pieszo od Dworca Cent...
czytaj więcej
Wydarzenia
styczeń
01
Ilość dni szkolenia: 1
kwiecień
20
Ilość dni szkolenia: 1
czerwiec
02
Ilość dni szkolenia: 1
czerwiec
04
Ilość dni szkolenia: 1