Prawo pracy. Uregulowania prawne związane z zarządzaniem w pionie pielęgniarskim
grudzień
10
Miejsce : Warszawa, sala konferencyjna PCE, ul. Żelazna 41 lok. 6
Data: 10 grudzień 2019

 

Program :

Zapraszamy:

  • pielęgniarki naczelne,
  • pielęgniarki oddziałowe,
  • pielęgniarki koordynujące,
  • kierowników

do udziału w praktycznym szkoleniu z zakresu prawa pracy dla pielęgniarek i położnych. 

Słuchacze w czasie trwania szkolenia zostaną zapoznani z obowiązkami leżącymi po stronie pracodawcy i pracownika w zakresie stosunku pracy oraz praktycznymi rekomendacjami i komentarzami prowadzącego. W czasie szkolenia zaprezentowane będą również uregulowania prawne dotyczące zawodu pielęgniarki/położnej.

Zajęcia prowadzone są w sposób aktywizujący uczestników, co pozwala na wymianę doświadczeń zawodowych.

Obowiązki Pracodawcy i Pracownika

- definicja pracodawcy

- obowiązki pracodawcy

- obowiązki osoby kierującej pracownikami

- prawa pracodawcy

- definicja pracownika

- obowiązki pracownika

- cechy szczególne opisu stanowiska pracy, uregulowania prawne w zawodzie pielęgniarka/położna

- prawa pracownika

- nagrody i wyróżnienia

- podnoszenie kwalifikacji a Kodeks Pracy

- zasady rozliczania czasu pracy zgodnie z grafikiem

Prowadzący :

mgr Zygmunt Sitko – Naczelny Pielęgniarz UCK WUM Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie

Termin :
10 grudzień 2019
Miejsce :
Warszawa, sala konferencyjna PCE, ul. Żelazna 41 lok. 6
Cena :
290 zł/os.
Zapewniamy :
udział, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe
Zgłoszenia :
  1. poprzez wypełnienie i przeslanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się poniżej

  2. e-mailem : pce@pce.com.pl

  3. faksem na nr (022) 890 20 02, 890 20 01

Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają potwierdzenie przyjęcia  zgłoszenia na adres e-mailowy. Jeżeli nie otrzymają Państwo od  nas potwierdzenia w ciągu 24h oznacza to, że zgłoszenie do nas nie dotarło.

 

PŁATNOŚĆ NALEŻY UISCIĆ PRZELEWEM PRZED SZKOLENIEM

KONTO: Polskie Centrum Edukacji Anna Osińska BANK MILLENNIUM S.A.

            32 1160 2202 0000 0000 2731 7659

na przelewie prosimy umieścić nazwisko uczestnika oraz datę szkolenia

 

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI

Upoważniam Polskie Centrum Edukacji do wystawienia elektronicznej faktury VAT.
Przy rezygnacji poniżej 14 dnia organizator zatrzymuje 100% wpłaconej kwoty. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia nas z obowiązku zapłaty za szkolenia.

Faktury wysyłane są elektronicznie. Wysyłka korespondencji papierowej (Faktura VAT) koszt 8 zł netto.

Dodatkowe informacje :
 
Rozpoczęcie zajęć o godz. 11:00

Zakończenie zajęć ok godz. 15:00Formularz zgłoszenia
Partnerzy wydarzenia
HARMONOGRAM KONFERENCJI 2019
Wszystkie aktualne konferencje i szkolenia znajdą Państwo w zakładce "Szkolenia i konferencje"....
czytaj więcej
Siedziba firmy
POLSKIE CENTRUM EDUKACJI – ANNA OSIŃSKA ul. Żelazna 41, lok 6 00-836 Warszawa 7 min pieszo od Dworca Cent...
czytaj więcej
Wydarzenia
styczeń
01
Ilość dni szkolenia: 1
kwiecień
20
Ilość dni szkolenia: 1
czerwiec
02
Ilość dni szkolenia: 1
czerwiec
04
Ilość dni szkolenia: 1