IV Ogólnopolska Konferencja Pielęgniarek, Położnych i przedstawicieli innych zawodów medycznych
listopad
23 - 25
WKRÓTCE NOWY TERMIN
Miejsce : Zakopane, Hotel Tatra, ul. Cyrhla 34
Data: 23 listopad 2020

 

Program :

SZKOLENIE PRZENIESIONE,
WKRÓTCE PODAMY NOWY TERMIN


1. „Wpływ pracy zmianowej/nocnej na organizm pielęgniarki” – dr hab. inż. Zuzanna Goluch, prof. UEW Katedra Technologii Żywności i Żywienia Wydział Inżynierii Produkcji  Uniwersytet Ekonomiczny

2. „Recepty w praktyce pielęgniarek i położnych” - Jerzy Krukowski mgr pielęgniarstwa, spec. piel.op. paliat, kierownik kursów Wywiad i badanie fizykalne oraz Ordynowanie leków i wypisywanie recept oraz wieloletni praktyk, biegły sądowy z zakresu pielęgniarstwa

3. „Komunikacja w zespole a radzenie sobie ze stresem”  -  Marcin Wanke, trener komunikacji interpersonalnej, andragog

4. „Co z tą dokumentacją” –Michał Waszkiewicz, prawnik, legislator, współautor aktów normatywnych z zakresu ratownictwa medycznego i ochrony zdrowia, od wielu lat związany zawodowo z instytucjami polskiego systemu ochrony zdrowia m.in. MZ, SPZOZ LPR, KIDL, CMKP. Obecnie wykładowca w Szkole Zdrowia Publicznego CMKP oraz Szef Biura Dyrektora CMKP.

5. „Zakażenia i problemy epidemiologiczne” - dr med. Paweł Grzesiowski, ekspert w dziedzinie profilaktyki zakażeń, Prezes Fundacji Instytut Profilaktyki Zakażeń, Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa

6. „Personel medyczny a używki”  - wykładowca w trakie ustalania

Termin :
23 listopad 2020 - 25 listopad 2020     
Miejsce :
Zakopane, Hotel Tatra, ul. Cyrhla 34
Cena :
970 zł/os.
Zapewniamy :
udział, materiały, wyżywienie, zakwaterowanie w pokoju 2-os.
Zgłoszenia :
 
Zgłoszenia:
  1. poprzez wypełnienie i przeslanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się poniżej

  2. e-mailem : pce@pce.com.pl

  3. faksem na nr (022) 890 20 02, 890 20 01

Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają potwierdzenie przyjęcia  zgłoszenia na adres e-mailowy. Jeżeli nie otrzymają Państwo od  nas potwierdzenia w ciągu 24h oznacza to, że zgłoszenie do nas nie dotarło.

 

PŁATNOŚĆ NALEŻY UISCIĆ PRZELEWEM PRZED SZKOLENIEM

KONTO: Polskie Centrum Edukacji Anna Osińska BANK MILLENNIUM S.A.

            32 1160 2202 0000 0000 2731 7659

na przelewie prosimy umieścić nazwisko uczestnika oraz datę szkolenia

 

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI

Upoważniam Polskie Centrum Edukacji do wystawienia elektronicznej faktury VAT.
Przy rezygnacji poniżej 21 dnia organizator zatrzymuje 100% wpłaconej kwoty. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia nas z obowiązku zapłaty za szkolenia.

Faktury wysyłane są elektronicznie. Wysyłka korespondencji papierowej (Faktura VAT) koszt 8 zł netto.

Dodatkowe informacje :

Rejestracja uczestników 23 listopada o godz. 14:00

Rozpoczęcie zajęć 23 listopada o godz. 15:00

Zakończenie zajęć i wyjazd uczestników: 25 listopada ok. godz. 11:00Formularz zgłoszenia
Partnerzy wydarzenia
Wydarzenia
styczeń
01
czerwiec
28
Ilość dni szkolenia: 1
lipiec
12
Ilość dni szkolenia: 1
lipiec
15
Ilość dni szkolenia: 1