Rozliczanie VAT, CIT i PIT z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa (NSA, TSUE) oraz interpretacji KIS w podmiotach leczniczych
październik
12
Szkolenie online
Miejsce : Online, godz. 9:30-15:00
Data: 12 październik 2020

 

Program :

Szkolenie online będzie prowadzone na żywo, będzie możliwe zadawanie pytań i wymiana doświadczeń.


 Aktualne zagadnienia związane z rozliczaniem VAT,  CIT oraz podatku od nieruchomości dla podmiotów leczniczych z uwzględnieniem  najnowszego orzecznictwa (NSA, TSUE) oraz interpretacji KIS.

 

I. Skutki wprowadzenia ustaw tzw. tarcz antykryzysowych na rozliczenia podatkowe podmiotów leczniczych

II. Aktualne zagadnienia związane z podatkiem od nieruchomości dla podmiotów leczniczych

III. Rozliczenia VAT  i CIT w roku  2020

1. Zmiany związane z płatnościami (VAT i podatki dochodowe):

 • funkcjonowanie białej listy podatników VAT;
 • obowiązek zapłaty na rachunek z białej listy pod rygorem określonych sankcji w VAT i podatkach dochodowych;
 • istota obowiązkowej podzielonej płatności na tle przepisów o białej liście;
 • skutki obowiązkowej podzielonej płatności w podatkach dochodowych;
 • zmiany w dysponowaniu środkami na rachunku VAT;
 • przepisy przejściowe.

2. Ulga na złe długi w podatkach dochodowych – od 1 stycznia 2020 r.

3. Podatek u źródła w 2020 r.

4. Zmiana niektórych obowiązków sprawozdawczych od 1 stycznia 2020 r. (za rok 2019).

5. Zmiany w zakresie kas rejestrujących w 2020 r.:

 • zasady używania „starych” kas rejestrujących;
 • obowiązkowe wprowadzenie kas on-line, stopniowo od dnia 1 stycznia 2020 r.;
 • zwolnienia z obowiązku stosowania kas.

6. Nowa matryca stawek VAT od 1 lipca 2020 r.:

 • stosowanie nowych klasyfikacji: PKWiU 2015, CN;
 • przesunięcia w zakresie stawek VAT;
 • wiążąca informacja stawkowa (WIS).

7. Zasady wystawiania faktur do paragonów fiskalnych od 1 stycznia 2020 r.

8. Zmiany w obrocie wewnątrzwspólnotowym – skutki braku dostosowania przepisów polskich do wspólnotowych od 1 stycznia 2020 r.:

9. Połączenie ewidencji VAT z deklaracją (JPK_VDEK) od 1 kwietnia/1 lipca 2020 r.:

 • likwidacja odrębnych deklaracji VAT-7;
 • nowe wymagania dotyczące ewidencji VAT;
 • kary i sankcje za błędy.

 

IV. Omówienie istotnych zagadnień w rozliczeniach PIT  w roku 2020 :

 1.  Rozliczanie świadczeń ponadlimitowych w podmiotach leczniczych,
 2. Rozliczanie świadczeń na rzecz pracowników, osób współpracujących,
 3. Darowizny  oraz nabycia częściowo odpłatne w rozliczeniach podatkowych,
 4. Omówienie aktualnego orzecznictwa i praktyki skarbowej w obszarze działania podmiotów    leczniczych.

 

V. Odpowiedzi na pytania uczestników.

 

Prowadzący :

Małgorzata Mazurkiewiczbiegły rewident, członek Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów, autor wielu zadań i pytań z zakresu podatkowego, prowadzi wykłady z zakresu prawa podatkowego i rachunkowości, problematyką podatków w ochronie zdrowia zajmuje się od 2010 r prowadząc szkolenia i audyty

Termin :
12 październik 2020
Miejsce :
Online, godz. 9:30-15:00
Cena :
280 zł/os.
Zgłoszenia :
 

Zgłoszenie na szkolenie odbywa się poprzez:

- wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się poniżej.

Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają potwierdzenie przyjęcia  zgłoszenia na adres e-mailowy. Jeżeli nie otrzymają Państwo od  nas potwierdzenia w ciągu 24h oznacza to, że zgłoszenie do nas nie dotarło.

 

PŁATNOŚĆ NALEŻY UISCIĆ PRZELEWEM PRZED SZKOLENIEM

KONTO: Polskie Centrum Edukacji Anna Osińska BANK MILLENNIUM S.A.

            32 1160 2202 0000 0000 2731 7659

na przelewie prosimy umieścić nazwisko uczestnika oraz datę szkolenia

 

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI

Upoważniam Polskie Centrum Edukacji do wystawienia elektronicznej faktury VAT.
Przy rezygnacji poniżej 21 dnia organizator zatrzymuje 100% wpłaconej kwoty. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia nas z obowiązku zapłaty za szkolenie.

Faktury wysyłane są elektronicznie.

Wysyłka korespondencji papierowej (Faktura VAT) koszt 8 zł netto.

Dodatkowe informacje :

Uczestnicy kursu otrzymają link do pokoju Online na mail podany w zgłoszeniu.

Szkolenie odbędzie się w formie online w godzinach 9:30 - 15:00Formularz zgłoszenia
Partnerzy wydarzenia
Pełnia Kobiecości
...
czytaj więcej
HARMONOGRAM KONFERENCJI 2019
Wszystkie aktualne konferencje i szkolenia znajdą Państwo w zakładce "Szkolenia i konferencje"....
czytaj więcej
Siedziba firmy
POLSKIE CENTRUM EDUKACJI – ANNA OSIŃSKA ul. Żelazna 41, lok 6 00-836 Warszawa 7 min pieszo od Dworca Cent...
czytaj więcej
Wydarzenia
styczeń
01
Ilość dni szkolenia: 1
kwiecień
20
Ilość dni szkolenia: 1
lipiec
21
sierpień
10
Ilość dni szkolenia: 1