XII Ogólnopolska Konferencja Pełnomocników ds. Praw Pacjenta
czerwiec
17 - 18
Miejsce : Warszawa, Hotel Gromada, Pl. Powstańców Warszawy 2
Data: 17 czerwiec 2021

 

Program :

Gość specjalny Marek Cytacki – Radca Rzecznika Praw Pacjenta

 

1. Prawa pacjenta do odwiedzin i kontaktu z bliskimi w tym zachowanie godności i intymności 

 • Możliwe rozwiązania
 • Środki ochronne - kto zapewnia, kto „ubiera”
 • Realizacja kontaktu - telefoniczna, wideorozmowa itp. (zalecenia a rzeczywistość)

2. Udzielanie informacji, udostępnianie dokumentacji – nowe rozwiązania.

3. Odpowiedź na skargę pacjenta w czasie epidemii jako element minimalizowania ryzyka przyszłych roszczeń.

4. Specjalistyczna opieka duchowa w szpitalach zgodna z międzynarodowymi standardami Clinical Pastoral Education

5. Pacjenci POZ , pacjenci z chorobami przewlekłymi objęci opieką domową. Do kogo mają się zwrócić?  

6. Sposoby na rozładowanie zestresowanego, zdenerwowanego czy roszczeniowego pacjenta lub członków rodziny.

7. Warsztaty z połączenia marketingu i promocji, wzmocnienie wizerunku jednostki, jak budować pozycję w strukturze.

Prowadzący :
 • dr n. prawnych Anna Augustynowicz, adiunkt w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego. Zajmuje się problematyką odpowiedzialności prawnej personelu medycznego oraz prawami pacjenta i prawami personelu medycznego. Autorka szeregu publikacji w tym zakresie
 • mgr Katarzyna Klimowicz, Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości, Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku
 • dr n. prawnych Agnieszka Kowalska, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta w SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie
 • Paweł Strzelec, radca prawny, ekspert ds. odpowiedzialności cywilnej, karnej, dyscyplinarnej personelu medycznego. Prowadzi szkolenia z prawa medycznego dla przedstawicieli zawodów medycznych oraz kadry zarządzającej podmiotów leczniczych. Sędzia Sądu Dyscyplinarnego OIRP w Lublinie
 • ks. dr Grzegorz Giemza, dyrektor Polskiej Rady Ekumenicznej i trener CPE
 • dr n. o zdr. Bożena Kopcych, nauczyciel akademicki, czynna zawodowo pielęgniarka realizująca świadczenia w środowisku domowym pacjenta w ramach pracy pielęgniarki  rodzinnej, pielęgniarka opieki paliatywnej
 • Szymon Formela, mgr socjologii specjalizujący się w zagadnieniach medycznych, posiada doświadczenie dydaktyczne, naukowe w zakresie socjologii ogólnej oraz socjologii medycyny i bezpieczeństwa, a także socjoterapii, socjoedukacji dedykowanej personelowi medycznemu, ze szczególnym uwzględnieniem personelu pielęgniarskiego
 • Agnieszka Olchawska, wieloletni trener biznesu i coach od 1995 roku, prowadzi warsztaty, szkolenia i programy rozwojowe dla menadżerów
Termin :
17 czerwiec 2021 - 18 czerwiec 2021     
Miejsce :
Warszawa, Hotel Gromada, Pl. Powstańców Warszawy 2
Cena :
1280 zł/os.
Zapewniamy :
udział, materiały, przerwy kawowe, wyżywienie, zakwaterowanie w pokoju 2-os.
Dopłata do pokoju 1-os.
140 zł/os.
Zgłoszenia :
 1. poprzez wypełnienie i przeslanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się poniżej

 2. e-mailem : pce@pce.com.pl

Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają potwierdzenie przyjęcia  zgłoszenia na adres e-mailowy. Jeżeli nie otrzymają Państwo od  nas potwierdzenia w ciągu 24h oznacza to, że zgłoszenie do nas nie dotarło.

 

PŁATNOŚĆ NALEŻY UISCIĆ PRZELEWEM PRZED SZKOLENIEM

KONTO: Polskie Centrum Edukacji Anna Osińska BANK MILLENNIUM S.A.

            32 1160 2202 0000 0000 2731 7659

na przelewie prosimy umieścić nazwisko uczestnika oraz datę szkolenia

 

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI

Upoważniam Polskie Centrum Edukacji do wystawienia elektronicznej faktury VAT.
Przy rezygnacji poniżej 14 dnia organizator zatrzymuje 100% wpłaconej kwoty. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia nas z obowiązku zapłaty za szkolenia.

Faktury wysyłane są elektronicznie. Wysyłka korespondencji papierowej (Faktura VAT) koszt 8 zł netto.

Dodatkowe informacje :

Rejestracja uczestników od godz. 11:00 w dn. 17 czerwca 2021 r.

Zajęcia rozpoczynają się:
                          w dn. 17 czerwca 2021 r. o godz. 11:30

Zakończenie zajęć:
                          w dn. 18 czerwca 2021 r. ok. godz. 13:00Formularz zgłoszenia
Partnerzy wydarzenia
HARMONOGRAM KONFERENCJI 2021
Wszystkie aktualne konferencje i szkolenia znajdą Państwo w zakładce "Szkolenia i konferencje"....
czytaj więcej
Siedziba firmy
POLSKIE CENTRUM EDUKACJI – ANNA OSIŃSKA ul. Żelazna 41, lok 6 00-836 Warszawa 7 min pieszo od Dworca Cent...
czytaj więcej
Wydarzenia
styczeń
01
czerwiec
28
Ilość dni szkolenia: 1
lipiec
12
Ilość dni szkolenia: 1
lipiec
15
Ilość dni szkolenia: 1