XXI Ogólnopolski Zjazd Szkół Rodzenia
październik
18 - 21
Miejsce : Mielno, Mielno Holiday Apartments, ul. Generała Stanisława Maczka 34
Data: 18 październik 2021

 

Program :
 1. Jak prowadzić szkołę rodzenia?

 2. Pułapki różnych form wykonywania zawodu (etat, działalność gospodarcza, kontrakt, zlecenie).

 3. Prowadzenie ciąży przez położną

 4. Porody domowe.

 5. Profilaktyka CA.

 6. Depresja poporodowa, czy mamy na nią sposób?

 7. Psychologiczne aspekty postępowania z kobietami po poronieniach.

 8. Czy wiemy czym jest wypalenie zawodowe i jak sobie z nim radzić?

 9. Co to jest hipnoporód?

 10. Aromaterapia

Termin :
18 październik 2021 - 21 październik 2021     
Miejsce :
Mielno, Mielno Holiday Apartments, ul. Generała Stanisława Maczka 34
Cena :
1170 zł/os.
Zapewniamy :
udział, materiały, przerwy kawowe, wyżywienie, zakwaterowanie w pokoju 2-os.
Zgłoszenia :
 1. poprzez wypełnienie i przeslanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się poniżej

 2. e-mailem : pce@pce.com.pl

Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają potwierdzenie przyjęcia  zgłoszenia na adres e-mailowy. Jeżeli nie otrzymają Państwo od  nas potwierdzenia w ciągu 24h oznacza to, że zgłoszenie do nas nie dotarło.

 

PŁATNOŚĆ NALEŻY UISCIĆ PRZELEWEM PRZED SZKOLENIEM

KONTO: Polskie Centrum Edukacji Anna Osińska BANK MILLENNIUM S.A.

            32 1160 2202 0000 0000 2731 7659

na przelewie prosimy umieścić nazwisko uczestnika oraz datę szkolenia

 

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI

Upoważniam Polskie Centrum Edukacji do wystawienia elektronicznej faktury VAT.
Przy rezygnacji poniżej 21 dnia organizator zatrzymuje 100% wpłaconej kwoty. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia nas z obowiązku zapłaty za szkolenia.

Faktury wysyłane są elektronicznie. Wysyłka korespondencji papierowej (Faktura VAT) koszt 8 zł netto.

Dodatkowe informacje :

Rejestracja uczestników od godz. 17:00 w dn. 18 października 2021 r.
Zakończenie konferencji ok. godz. 11:00 w dn. 21 października 2021 r.Formularz zgłoszenia
Partnerzy wydarzenia
Wydarzenia
styczeń
01
wrzesień
08
Ilość dni szkolenia: 1
wrzesień
14
Ilość dni szkolenia: 1
wrzesień
16
Ilość dni szkolenia: 1