EXCEL DLA EKONOMISTÓW I KSIĘGOWYCH PODMIOTÓW LECZNICZYCH – WARSZTATY
styczeń
01
Szkolenie odbywa się w sali wyposażonej w sprzęt komputerowy
Miejsce : Warszawa, Centrum Szkoleniowe Wspólna ul. Wspólna 56 (piętro 1)
Data: 01 styczeń 2023

 

Program :

Szanowni Państwo, mamy zaszczyt zaprosić Państwa na organizowaną przez naszą firmę pierwszą część warsztatów praktycznych dedykowanych specjalnie dla:

Księgowych, Specjalistów ds. ekonomicznych i controllingu,

Głównych Księgowych, Dyrektorów finansowych,
Kierowników działów Ekonomicznych i Controllingu,

Specjalistów ds. rozliczania kosztów

Szpitali, Przychodni POZ z Poradniami Specjalistycznymi i innych jednostek leczniczych

 

Warsztaty pomogą Państwu w przystępny sposób wykorzystywać w praktyce niezbędne funkcje excel do tworzenia analiz, grupowania danych liczbowych według potrzebnych parametrów, a wszystko to będzie połączone z wiedzą i doświadczeniem pracy w podmiotach leczniczych oraz
z uwzględnieniem rozszerzonej bazy danych podyktowanej zmianą planu kont i rozliczania kosztów wg Rozporządzenia MZ w zakresie stosowania zaleceń standardu kosztów.

 

Zastosowanie funkcji EXCEL do tworzenia analiz finansowych.

tj. JEŻELI(), WYSZUKAJ.PIONOWO(), SUMA.JEŻELI(), SUMA.WARUNKÓW(), LICZ.JEŻELI(), ZŁĄCZ.TEKST(), ZAOKR(), SUMA.ILOCZYNÓW(), ADR.POŚR() i inne.

Warsztaty dadzą możliwość utworzenia w trakcie zajęć  stałych schematów tabel z funkcjami excel do obróbki danych potrzebnych w Państwa jednostkach w następnych okresach rozliczeniowych.

 

1. TEMAT: PROCEDURY MEDYCZNE – ROZLICZENIE KOSZTÓW OPK PROCEDURALNYCH - AUTOMATY, OBLICZANIE STAWKI GODZINOWEJ PERSONELU MEDYCZNEGO.

 

2. TEMAT: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT, KOSZTY RODZAJOWE Z UWGLĘDNIENIEM PLANU KONT WG STANDARDU RACHUNKU KOSZTÓW.

 

3. TEMAT: TABELA RENTOWNOŚCI OPK, TWORZENIE TABELI DYNAMICZNEJ, TJ. AUTOMATYCZNA ZMIANA WARTOŚCI DANYCH W TABELI WG WSKAZANEGO OKRESU np. I kwartału oraz tworzenie METRYCZEK POSZCZEGÓLNYCH OPK.

 

4. TEMAT: TWORZENIE PROTOKOŁÓW Z WERYFIKACJI SALD KSIĘGOWYCH – INWENTARYZACJA AKTYWÓW I PASYWÓW, BILANS.

 

Zastosowanie funkcji EXCEL do tworzenia analiz finansowych

CEL:

  1. Tworzenie analiz finansowych na podstawie przykładowego zestawienia obrotów i sald
     podmiotu leczniczego z wykorzystaniem szablonów i funkcji Excel:
  • analiza przychodów i kosztów z uwzględnieniem nowego standardu rachunku kosztów, rozliczanie procedur medycznych,
  • wykorzystanie narzędzi Excela dla szybkiej obróbki danych.
  • tworzenie raportów ekonomiczno- finansowych,
  • filtrowanie zestawień według żądanych kryteriów oraz sortowanie danych w kolumnach raportów.
Prowadzący :

Katarzyna Dankowska - ekspert w dziedzinie rachunkowości, rachunku kosztów w zakładach opieki zdrowotnej, podatku VAT i podatku dochodowego od osób prawnych – CIT. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych na stanowiskach: Głównego Księgowego, Kierownika działu Controllingu i Księgowości Zarządczej, Zastępcy Głównego Księgowego w szpitalu publicznym i niepublicznym oraz Głównego Księgowego w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Certyfikowany przez zespół Katedry Rachunkowości Menadżerskiej Szkoły Głównej Handlowej pod patronatem Ministerstwa Zdrowia ekspert w zakresie: rachunku kosztów w zakładach opieki zdrowotnej i informacji zarządczej oraz restrukturyzacji i konsolidacji zakładów opieki zdrowotnej. Posiada certyfikat nadający uprawnienie do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydanego przez Ministerstwo Finansów oraz posiada uprawnienia pedagogiczne dla nauczycieli.

Termin :
01 styczeń 2023
Miejsce :
Warszawa, Centrum Szkoleniowe Wspólna ul. Wspólna 56 (piętro 1)
Cena :
780 zł/os.
Zapewniamy :
udział, sprzęt do pracy, materiały, przerwę kawową
Zgłoszenia :
  1. poprzez wypełnienie i przeslanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się poniżej

  2. e-mailem : pce@pce.com.pl

Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają potwierdzenie przyjęcia  zgłoszenia na adres e-mailowy. Jeżeli nie otrzymają Państwo od  nas potwierdzenia w ciągu 24h oznacza to, że zgłoszenie do nas nie dotarło.

 

PŁATNOŚĆ NALEŻY UISCIĆ PRZELEWEM PRZED SZKOLENIEM

KONTO: Polskie Centrum Edukacji Anna Osińska BANK MILLENNIUM S.A.

            32 1160 2202 0000 0000 2731 7659

na przelewie prosimy umieścić nazwisko uczestnika oraz datę szkolenia

 

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI

Upoważniam Polskie Centrum Edukacji do wystawienia elektronicznej faktury VAT.
Przy rezygnacji poniżej 14 dnia organizator zatrzymuje 100% wpłaconej kwoty. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia nas z obowiązku zapłaty za szkolenia.

Faktury wysyłane są elektronicznie. Wysyłka korespondencji papierowej (Faktura VAT) koszt 8 zł netto.

Dodatkowe informacje :

Szkolenie odbędzie się w  godzinach 10:00-15:30Formularz zgłoszenia
Partnerzy wydarzenia
Baza sprzętu medycznego
MEDIPMENT.PL MEDICAL EQUIPMENT   Dynamiczne zmiany zachodzące w branży medycznej skutkują wzrostem zaint...
czytaj więcej
Wydarzenia
styczeń
01
czerwiec
28
lipiec
05
Ilość dni szkolenia: 1
sierpień
30