VI Ogólnopolski Zjazd Pielęgniarek Oddziałowych, Położnych Oddziałowych, Kierowników i Koordynujących
maj
18 - 20
„Poszerzanie kompetencji zawodowych kadry zarządzającej”
Miejsce : Krynica Zdrój, Hotel Prezydent, Aleja Inż. Leona Nowotarskiego 3
Data: 18 maj 2022

 

Program :
  • „Profilaktyka wypalenia zawodowego” - Marcin Wanke, trener komunikacji interpersonalnej, andragog

  • „Czy choroby zawodowe są nieuniknione? Wybrane przykłady. Najczęstsze zaniedbania. Możliwości profilaktyki” - Dorota Borkiewicz, mgr spec. Pielęgniarstwa z zakresu medycyny pracy oraz specjalista pielęgniarstwa zachowawczego

  • „Sposoby radzenia sobie ze stresem, także pocovidowym” - Anna Osińska, pedagog

  • „Raportowanie zdarzeń medycznych. Rejestr zdarzeń niepożądanych” - dr n. med. Sylwia Marczewska, adiunkt Łódzkiego Uniwersytetu Medycznego oraz Studiów Doktoranckich w zakresie Zarządzania w Ochronie Zdrowia Wydziału Nauk o Zdrowiu w Łodzi. Zajmuje się problematyką bezpieczeństwa medycznego w szpitalnej opiece zdrowotnej. Wizytator

  • „Komunikacja interpersonalna personelu medycznego lekarz -pielęgniarka - pacjent” - Agnieszka Olchawska, wieloletni trener biznesu i coach od 1995 roku, prowadzi warsztaty, szkolenia i programy rozwojowe dla menadżerów

  • „Prawo pracy” - Zygmunt Sitko, Z-ca Oddziałowego SOR, SKDJ

  • „Zasady bezpiecznej farmakoterapii w warunkach szpitalnych” - lek. Sławomir Ogórek, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie

  • „Odpowiedzialność zawodowa pielęgniarek i położnych. Aktualności  dotyczące różnych aspektów wykonywania zawodu w aspekcie doświadczeń z czasu pandemii i przepisów prawa” - dr hab. n. prawnych Anna Augustynowicz, adiunkt w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego. Zajmuje się problematyką odpowiedzialności prawnej personelu medycznego oraz prawami pacjenta i prawami personelu medycznego. Autorka szeregu publikacji w tym zakresie

Termin :
18 maj 2022 - 20 maj 2022     
Miejsce :
Krynica Zdrój, Hotel Prezydent, Aleja Inż. Leona Nowotarskiego 3
Cena :
1390 zł/os.
Zapewniamy :
udział, materiały, przerwy kawowe, wyżywienie, zakwaterowanie w pokoju 2-os.
Dopłata do pokoju 1-os.
300 zł/os
Zgłoszenia :
  1. poprzez wypełnienie i przeslanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się poniżej

  2. e-mailem : pce@pce.com.pl

Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają potwierdzenie przyjęcia  zgłoszenia na adres e-mailowy. Jeżeli nie otrzymają Państwo od  nas potwierdzenia w ciągu 24h oznacza to, że zgłoszenie do nas nie dotarło.

 

PŁATNOŚĆ NALEŻY UISCIĆ PRZELEWEM PRZED SZKOLENIEM

KONTO: Polskie Centrum Edukacji Anna Osińska BANK MILLENNIUM S.A.

            32 1160 2202 0000 0000 2731 7659

na przelewie prosimy umieścić nazwisko uczestnika oraz datę szkolenia

 

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI

Upoważniam Polskie Centrum Edukacji do wystawienia elektronicznej faktury VAT.
Przy rezygnacji poniżej 21 dnia organizator zatrzymuje 100% wpłaconej kwoty. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia nas z obowiązku zapłaty za szkolenia.

Faktury wysyłane są elektronicznie. Wysyłka korespondencji papierowej (Faktura VAT) koszt 8 zł netto.Formularz zgłoszenia
Partnerzy wydarzenia
Wydarzenia
styczeń
01
maj
11
Ilość dni szkolenia: 1
maj
18
maj
25