Szczegóły Wydarzenia - PCE
V Ogólnopolski Zjazd Pielęgniarek Medycyny Szkolnej
sierpień
29 - 30
Praca Pielęgniarek Medycyny Szkolnej – zadania i wyzwania
Miejsce : Warszawa, Hotel Łazienkowski, ul. 29 Listopada 3b
Data: 29 sierpień 2023

 

Program :

PROGRAM ZJAZDU:

Prawo w medycynie szkolnej

 • Źródła prawa dla medycyny szkolnej. Katalog norm ustawowych, rozporządzeń, zarządzeń Prezesa NFZ, komunikatów i wytycznych.

 • Prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych w medycynie szkolnej.

 • Zgoda na udzielanie świadczeń w medycynie szkolnej.

 • Prowadzenie dokumentacji medycznej w medycynie szkolnej.

 • Przechowywanie i transfer dokumentacji medycznej.

 • Udostępnianie dokumentacji medycznej.

Finanse

 • Rozlicznie świadczeń z NFZ

 • Dyskusja podsumowująca aspekty prawno-finansowe medycyny szkolnej

Psychologia i zdrowie dzieci

 • Zaburzenia afektywne, lękowe i nerwicowe u dzieci i młodzieży. Objawy alarmujące i relacja z dziećmi i młodzieżą w kryzysie zdrowia psychicznego.

 • Praca z uczniami doświadczającymi przemocy. Procedura niebieskiej karty i współpraca z opieką społeczną

 • Techniki komunikowania się z dzieckiem

 • Dyskusja podsumowująca aspekty pracy z dziećmi

Termin :
29 sierpień 2023 - 30 sierpień 2023     
Miejsce :
Warszawa, Hotel Łazienkowski, ul. 29 Listopada 3b
Cena :
650 zł (netto=brutto)
CENA ZAKWATEROWANIA W POKOJU 2-OS.
180 zł (netto=brutto)
CENA ZAKWATEROWANIA W POKOJU 1-OS.
260 zł (netto=brutto)
Zapewniamy :
udział w zjeździe materiały, przerwy kawowe, obiad, kolację
Zgłoszenia :
 1. poprzez wypełnienie i przeslanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się poniżej

 2. e-mailem : pce@pce.com.pl

Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają potwierdzenie przyjęcia  zgłoszenia na adres e-mailowy. Jeżeli nie otrzymają Państwo od  nas potwierdzenia w ciągu 24h oznacza to, że zgłoszenie do nas nie dotarło.

 

PŁATNOŚĆ NALEŻY UISCIĆ PRZELEWEM PRZED SZKOLENIEM

KONTO: Polskie Centrum Edukacji Anna Osińska BANK MILLENNIUM S.A.

            32 1160 2202 0000 0000 2731 7659

na przelewie prosimy umieścić nazwisko uczestnika oraz datę szkolenia

 

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI

Upoważniam Polskie Centrum Edukacji do wystawienia elektronicznej faktury VAT.
Przy rezygnacji poniżej 21 dnia organizator zatrzymuje 100% wpłaconej kwoty. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia nas z obowiązku zapłaty za szkolenia.

Faktury wysyłane są elektronicznie. Wysyłka korespondencji papierowej (Faktura VAT) koszt 8 zł netto.

Dodatkowe informacje :

Rejestracja uczestników w dn. 29 sierpnia od godz. 12.30

Obiad dla uczestników Zjazdu w godz. 13:00-13:45

Zajęcie rozpoczynają się w dn. 29 sierpnia o godz. 14:00

Zakończenie zajęć w dn. 30 sierpnia ok. godz. 13.30Formularz zgłoszenia
Partnerzy wydarzenia
Wydarzenia
styczeń
01
czerwiec
25
lipiec
02
lipiec
03