XI Ogólnopolski Zjazd Położniczo-Neonatologiczno-Pediatryczny
kwiecień
20 - 23
Wybrane choroby i zaburzenia rozwoju u dzieci, przyczyny, profilaktyka, leczenie. Rola i zadania położnej i pielęgniarki.
Miejsce szkolenia: Szklarska Poręba, Hotel BORNIT, Mickiewicza 21
Data: 20 kwiecień 2017

 

Opis szkolenia:

20 kwietnia czwartek

16:00                  rejestracja uczestników, identyfikatory,

                           Zakwaterowanie, rozdanie materiałów szkoleniowych

Od 18:00-21:00  kolacja (tylko dla osób z identyfikatorami!)

                           Spotkania informacyjne.

 

21 kwietnia piątek

07:00-08:30  śniadanie

SALA KONFERENCYJNA

09:00-09:15  otwarcie konferencji, powitanie, przedstawienie gości i firm uczestniczących w konferencji

09:15-10:00  „Współpraca położnej/ pielęgniarki z lekarzem – wybrane „sytuacje trudne” w praktyce funkcjonowania podmiotu leczniczego” 

Paweł Strzelec, radca prawny

10:00-10:15   prezentacja Firma SOLPHARM

10:15-10:40   przerwa kawowa

10:40-11:15  „Wybrane zagadnienia z neonatologii”

dr n. med. Małgorzata Czyżewska, Klinika Neonatologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu

11:15-11:55  „Dzieci z zespołem FAS” 

dr n. med. Małgorzata Klecka, specjalista diagnostyki zaburzeń rozwojowych typu FASD         

11:45-12:10   przerwa kawowa

12:10-12:20   prezentacja sponsorska

12:20-13:05  „Opieka paliatywna na oddziale neonatologicznym”

prof. nadz. dr hab. Magdalena Rutkowska, Instytut Matki i Dziecka – Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka

13:05-13:30  „Działalność położnych w zakresie opieki okołoporodowej” 

mgr Krystyna Krygowska, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego dla województwa podkarpackiego.

13:30-15:00   obiad   

15:15-16:00  „Radzenie sobie ze stresem”

Marcin Wanke, trener komunikacji interpersonalnej, andragog

16:00-19:00   warsztaty

20:00-01:30   kolacja jubileuszowa obowiązują stroje „Czarodziejki i czarownice”

 

22 kwietnia sobota

08:00-09:00   Śniadanie      

09:15-12:00   Rekreacja  zorganizowana, warsztaty w terenie

12:45-13:45   obiad   

14:00-14:40  „Rola neurologopedy w opiece nad noworodkiem"

Paulina Stobnicka-Stolarska, neurologopeda

14:40-15:10  „Integracja sensoryczna i samoregulacja - neurologiczny proces od poczęcia”

Jolanta Kazanowska, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Integracji Sensorycznej

15:10-15:25   Prezentacja Unilever

15:25-15:55  „Uroterapia standardowa i niestandardowa"

mgr Maria Matkowska, uroterapeutka IPCZD Warszawa, Klinika Urologii

15:40-16:00   przerwa kawowa

16:00-16:30  „Pacjent z Artrogrypozą zadania pielęgniarki"

Elżbieta Dróżdż-Kubicka, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Pediatrycznych

16:30-17:00  „Zakażenia w pediatrii”

Dorota Milecka, Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu 

17:30-17:15  przerwa kawowa

   17:15-18:30  „Depresja czy tylko poporodowa? Wyzwania dla położnej POZ”

   mgr Ewa Janiuk

19:00-20:00   kolacja               

20:30-22:30   Spotkanie podsumowujące

23 kwietnia niedziela

06:30-09:30   Śniadanie

07:30             Wyjazd dwóch grup na wycieczkę do Pragi

10:00             Pożegnanie i wyjazd pozostałych uczestników

Ok 20:00       powrót z Pragi, kolacja

 

24 kwietnia  poniedziałek

Śniadanie

Wyjazd uczestników wycieczki                               

Termin szkolenia:
20 kwietnia 2017 - 23 kwietnia 2017     
Miejsce szkolenia:
Szklarska Poręba, Hotel BORNIT, Mickiewicza 21
Cena szkolenia:
840 zł/os.
Zapewniamy:
udział, materiały szkoleniowe, wyżywienie i zakwaterowanie (w pokojach 2- i 3-osobowych) od kolacji w dniu 20.04. do śniadania w dniu 23.04.
Pakiet poszerzony
1140 zł/os. cena obejmuje dodatkowo wycieczkę do Pragi z noclegiem z 23/24.04. w Hotelu Bornit w Szklarskiej Porębie
Zgłoszenia:

UWAGA! Zgłoszenia po 06.03.2017 - zakwaterowanie już tylko w pokojach 3 osobowych i studio!!!

UWAGA! Brak miejsc na pobyt wydłużony!

  1. poprzez wypelnienie i przeslanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się poniżej

  2. e-mailem : pce@pce.com.pl

  3. faksem na nr (022) 890 20 02, 890 20 01

Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają potwierdzenie przyjęcia  zgłoszenia na adres e-mailowy lub faxem. Jeżeli nie otrzymają Państwo od  nas zgłoszenia w ciągu 24h oznacza to, że zgłoszenie do nas nie dotarło.

 

PŁATNOŚĆ NALEŻY UISCIĆ PRZELEWEM PRZED SZKOLENIEM

KONTO: Polskie Centrum Edukacji Anna Osińska BANK MILLENNIUM S.A.

            32 1160 2202 0000 0000 2731 7659

na przelewie prosimy umieścić nazwisko uczestnika oraz datę szkolenia

 

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI

Upoważniam Polskie Centrum Edukacji do wystawienia faktury VAT bez podpisu osoby odbierającej.
Przy rezygnacji poniżej 30 dnia przed rozpoczęciem szkolenia ponosimy koszty w wysokości 100% ceny szkolenia. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia nas z obowiązku zapłaty za szkolenia.

Dodatkowe informacje:

Dla osób zainteresowanych organizujemy dojazd z Jeleniej Góry do Hotelu – godzina odjazdu autobusu: 16:20. Koszt autobusu z dworca w Jeleniej Górze do Hotelu w Szklarskiej Porębie ok 15 – 18 zł ( w jedną stronę) –zależnie od ilości chętnych. PROSZĘ O ZGŁASZANIE CHĘCI SKORZYSTANIA Z TRANSPORTU.

 Formularz zgłoszenia
Partnerzy wydarzenia
Wydarzenia